Žiadam zasielať HFI správy

Ideológia Európskej komisie: Najlepším záujmom dieťaťa má byť klamstvo o jeho pôvode a rodičoch

Európska komisia presadzuje homoadopcie, matku a otca má nahradiť prvý a druhý rodič. Minister Karas je proti.

Európska komisia pripravila návrh nariadenia EÚ o uznávaní rodičovstva. S uznávaním rodičovstva otca a matky samozrejme problém nie je, to funguje odjakživa. Eurokomisia však chce presadiť, aby sme za rodičov uznávali aj osoby rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Prečo chápeme mužov a ženy v biologickom význame

Slová muž a žena odnepamäti vyjadrujú biologické pohlavie. Čo všetko z tohto jednoduchého tvrdenia vyplýva a čo vyplýva z jeho popretia?

Muž a žena sú pohlavne komplementárne bytosti, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Rozmnožovacia sústava človeka je rozdelená na dve časti, mužskú a ženskú, jedna bez druhej sú nekompletné. To znamená že muž, rovnako ako žena, sa vzájomne potrebujú, aby mohli splodiť dieťa. Táto inakosť je nesmierne tvorivá, pretože je zdrojom života nás všetkých.

Čítať ďalej...

Turnaway Study: potratová štúdia, na ktorú sa odvoláva Bittó Cigániková, má množstvo nedostatkov

Zistenie, že až 96 percent žien, ktorým bol potrat odmietnutý, by si po piatich rokoch už potrat neželalo, médiá odignorovali.

V odbornej literatúre z celého sveta bolo publikovaných množstvo štúdií, ktoré preukázali súvis medzi umelým potratom a zhoršeným psychickým zdravím matiek po tomto zákroku. Turnaway Study však došla k celkom iným záverom a jej autori, ale aj veľké médiá a pro-choice politici, ju radi prezentujú ako dôkaz, že ženy po potrate psychické problémy nemajú.

Čítať ďalej...

Deti, ktoré sa narodili zo skúmavky, majú väčšie riziko rakoviny. Ešte horšie je to po zmrazení embryí

Ak bolo dieťa zmrazené po umelom oplodnení, má o 69 percent vyššie riziko rakoviny ako to, ktoré bolo počaté spontánne.

To, že umelé oplodnenie môže predstavovať riziko pre zdravie dieťaťa, naznačili viaceré štúdie. Nová škandinávska štúdia, ktorá sa zamerala na súvis umelého oplodnenia a rakoviny, ukazuje, že detské plody, ktoré boli pri umelom oplodnení zmrazené (takzvaným procesom kryoprezervácie), sú na tom s rizikom rakoviny najhoršie.

Čítať ďalej...

Maďarská kreativita v ochrane života. Matky si pred potratom vypočujú tlkot srdca dieťaťa

Maďarsko dlhodobo odmietalo akékoľvek zmeny v téme ochrany života pred narodením. Teraz však dochádza k prekvapivej a inšpiratívnej zmene legislatívy.

Maďarský minister vnútra podpísal vyhlášku, podľa ktorej bude musieť žiadosť o umelý potrat obsahovať aj potvrdenie gynekológa, že oboznámil matku so „známkami fungovania životných funkcií plodu“. To by v praxi malo znamenať, že matka si pred potratom vypočuje tlkot srdca dieťaťa, ktoré žiada usmrtiť. Vyhláška nadobudla účinnosť tento týždeň – 15. septembra 2022.

Čítať ďalej...

Transgender: Generál Lengvarský pripravil nový útok

Kontroverzné odborné uznesenie o transsexualizme by mohlo platiť už o pár týždňov. Ak sa nič nestane. 

Ministerstvo zdravotníctva vydalo začiatkom apríla odborné usmernenie, podľa ktorého sa rozširujú možnosti, ako dosiahnuť úradnú zmenu pohlavia. Doposiaľ sa vyžadoval chirurgický zákrok – okrem iného aj preto, aby sa predišlo právnemu chaosu pri určovaní materstva a otcovstva (napríklad existencii tehotných „oteckov“). Podľa Lengvarského usmernenia by však na zmenu pohlavia malo stačiť aj podávanie hormónov opačného pohlavia, dokonca v prípade ak to zo zdravotných dôvodov nie je možné, nebude sa vyžadovať ani to. Čiže „tehotný muž“ (v skutočnosti biologická žena, úradne uznaná za muža) by sa čoskoro mohol stať právnou realitou už aj u nás.

Čítať ďalej...

Dúhová vlajka je symbol odporujúci ústavnej definícii manželstva

V celej diskusii nezaznel ešte jeden argument. Slovenská ústava nehovorí len to, že sa neviažeme na žiadnu ideológiu, ale zároveň definuje a chráni aj manželstvo ako zväzok muža a ženy.

Zákaz dúhových vlajok na štátnych a verejných budovách, osobitne budovách veľvyslanectiev a verejného ochrancu práv, je úplne na mieste. Dúhová vlajka je symbol LGBTI+ hnutia, ktoré prakticky v celom svete presadzuje zmenu definície manželstva tak, aby zahŕňala aj páry rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Matovičov prorodinný balíček treba podporiť

Zdanenie rodín s deťmi je na Slovensku veľmi vysoké. Vládny návrh pomoci rodinám to chce zmeniť, preto ho treba podporiť.

Predstavte si rodinu, v ktorej muž pracuje a žena je doma na rodičovskej dovolenke s tromi deťmi. Muž v tom čase zo svojho platu živí päť ľudí. Je neprimerané od neho očakávať, aby plnohodnotne financoval daňami ešte aj štát.

Za normálnych okolností tento muž dokáže svojou prácou zabezpečiť dostatočný príjem pre rodinu. Dôležité však je, aby mu štát v čase, keď živí spomínaných päť osôb, nebral priveľa peňazí na odvodoch a daniach. Tých priamych i nepriamych.

Čítať ďalej...

Dilema transsexualizmu – skalpel alebo len chémia? Odpoveď: Ani jedno

Ak chceme hľadať správne riešenie na otázku zmeny pohlavia, nenájdeme ho, keď do nášho uvažovania vpustíme lož. Takou lžou je predpoklad, že pohlavie sa dá zmeniť.

Minister Lengvarský navrhol zmenu možnosti úradnej zmeny pohlavia. Doposiaľ sa u nás vyžadovali chirurgické zásahy, po novom malo stačiť aj len užívanie hormónov opačného pohlavia, prípadne ak by to bolo zo zdravotných dôvodov kontraindikované, netreba užívať ani hormóny. Vo štvrtok poslancom OĽaNO oznámil, že tento návrh stiahne, ale to by nemalo stačiť. Problém totiž pretrváva.

Čítať ďalej...

EÚ chce schváliť eurozločiny z nenávisti. Slovensko sa nebráni, zastupuje nás Kolíková

 

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková návrh na schválenie eurozločinov podporuje a sama je zástancom rozširovania tohto zoznamu o nové kategórie. Parlament nestihol k téme prijať žiadne odporúčanie, čo má tiež svoj dôvod, píše Patrik Daniška.

Dnes, v piatok 4. marca bude Rada EÚ rokovať o rozšírení zoznamu eurozločinov o nenávistné prejavy (hate speech) a nenávistné trestné činy (hate crimes). Práve tento typ trestných činov sa v západných krajinách stále častejšie používa na umlčiavanie politicky nepohodlných názorov. Ak by návrh prešiel, EÚ začne diktovať, ktoré prejavy budú trestné v celej Únii.

Čítať ďalej...

Zákon o pomoci tehotným ženám nebol schválený

Dňa 11. 11. 2021 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám ako celku. Zákon nebol schválený. Hlasovala zaň presne polovica prítomných poslancov, čo nestačilo na jeho prijatie. Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci.

Čítať ďalej...

Bližší pohľad na návrhy poslankyne Bittó Cigánikovej: Sú protisociálne

Poslankyňa Bittó Cigániková prezentuje svoje pozmeňovacie návrhy proti Záborskej novele ako sociálne, ktoré majú zlepšiť pomoc tehotným matkám. U časti z nich je to však presne naopak.

Aby sme boli presní, dvanásť pozmeňovacích návrhov poslankyne Cigánikovej sú jeden veľký chaos a neodbornosť. Sú tam mnohé protichodné návrhy – niektoré aj pomáhajú, niektoré, naopak, sociálnu pomoc obmedzujú. Ale najviac z nich jednoducho len podkopáva novelu, lebo idú opačným smerom, ako samotný návrh zákona, dokonca majú za cieľ zhoršiť stav oproti súčasne platnému.

Keby tieto anti-pozmeňováky prešli, Záborská bude riešiť dilemu, či zákon stiahnuť úplne, aby neprešlo zhoršenie stavu. Toto nie je nesúhlas, toto je zákernosť voči koaličnému partnerovi a jeho zákonu. Nechápem, ako môže nejaká koalícia takto fungovať.

Čítať ďalej...

Zákon o pomoci tehotným ženám prešiel prvým čítaním. Ako hlasovali poslanci?

Dňa 6. 10. 2021 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila skupina poslancov pod vedením Anny Záborskej. Ide o návrh viacerých zmien, ktoré síce nezastavia zabíjanie nenarodených detí, ale môžu pomôcť v konkrétnych situáciách, aby sa matky rozhodli pre život dieťaťa.

Zákon prešiel do druhého čítania, pričom za návrh hlasovalo 75 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 26, nehlasovali 3. Neprítomných bolo 20 poslancov – z týchto neprítomných by zrejme ešte pribudlo pár hlasov za.


Čítať ďalej...

Pro-choice tábor proti možnosti voľby pre nemocnice