Žiadam zasielať HFI správy

Tragédia ľudských práv

Stratégia ľudských práv je akýmsi horúcim zemiakom na našej politickej scéne. Už niekoľkokrát sa jej text podstatne prepracovával, no zatiaľ vždy bola výsledná verzia horšia, ako tá predtým. Výnimkou nie je ani najnovší návrh, ktorý Rada vlády pre ľudské práva včera odporučila vláde prijať.

Minister Lajčák sa vyjadril: „V dejinách SR ešte nebol schválený dokument, ktorý prešiel tak širokou verejnou diskusiou, ku ktorému bolo také obrovské množstvo sedení a taká urputná snaha nájsť kompromisné riešenie.“ Podľa ministra nebol nikto z diskusie o stratégii vylúčený. Aj ja by som si želal, aby toto bolo pravdou, ale žiaľ nie je.

Z procesu prípravy dokumentu (do jeho predloženia na medzirezortné pripomienkové konanie) konzervatívne organizácie boli vylúčené.

Konkrétne napríklad pri tvorbe príloh 6 (Vzdelávanie) a 8 (LGBTI) boli za občiansky sektor pripustení len LGBTI aktivisti a obsah prílohy 4 (Rodová rovnosť) nemohli ľudia s odlišným ako rodovo-feministickým názorom reálne ovplyvniť.

Ľudia s konzervatívnymi názormi neboli pripustení ani do tímov, ktoré ovplyvňovali tvorbu Stratégie – redakčného tímu a riadiaceho výboru. Do koordinačnej skupiny, ktorá má okolo 40 členov bol pripustený len jeden zástupca za Fórum kresťanských inštitúcií, avšak len ako pozorovateľ. Len si pripomeňme, že 110 organizácií podalo dňa 14. 4. 2014 protest proti nedemokratickému procesu prípravy Stratégie.

Široká odborná diskusia prišla na rad až po skončení pripomienkového konania, kedy sa naozaj uskutočnilo veľké množstvo odborných stretnutí. Avšak ani v tomto prípade nemožno hovoriť o urputnej snahe nájsť kompromisné riešenie. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku mal k textu 18 zásadných pripomienok. Z nich bolo 16 zamietnutých, jedna bola akceptovaná a jedna bola akceptovaná čiastočne. Tieto dve pripomienky však boli akceptované len preto, že obdobné pripomienky vzniesli aj štátne orgány (konkrétne ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo kultúry). Pripomienky občanov za ktoré sa nepostavil žiaden rezort jednoducho nemali šancu na úspech. Toto za urputnú snahu nájsť kompromisné riešenie nepovažujem.

Ako keby to nestačilo, dokument sa na poslednú chvíľu dokonca ešte zhoršil. Pribudol záväzok vypracovať akčný plán pre LGBTI osoby, ale aj úloha „Podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva.“ Lámem si hlavu nad touto novou úlohou. Naozaj považujú tvorcovia stratégie zvýhodnenie manželstva za diskrimináciu? Alebo je cieľom tejto úlohy natoľko upútať pozornosť, že ľudia zabudnú na ostatné problémy dokumentu – a následne sa táto úloha vypustí a bude sa to prezentovať za akože kompromis? Alebo je nebodaj doplnenie tejto úlohy výsledkom urputnej snahy nájsť kompromisné riešenie?  

Nech je dôvod akýkoľvek, ak (ktorákoľvek) vláda prijme takúto stratégiu (či už s úlohou zrušiť výhody manželstva alebo bez nej) nebude môcť byť považovaná za vládu, ktorej záleží na rodine, ani na ľudských právach. Prijatie tejto stratégie by bolo tragédiou pre ľudské práva.

 

Súvisiaci článok: Najväčšie nedostatky Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv