Žiadam zasielať HFI správy

Súdny dvor – nie každé ľudské embryo je ľudské embryo

Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) sa každý rok ako obyčajne zvykne pred Vianocami poponáhľať, ale tento rok si prichystal skutočne štedrú vianočnú nádielku. 18. decembra vyniesol jedno z najočakávanejších stanovísk C-2/13 týkajúce sa pristúpenia EÚ ako celku k Európskemu dohovoru o ľudských právach, aby si počas sviatkov mali nad čím ľudsko-právni a ústavní experti lámať hlavu a meditovať nad dôsledkami. Ďalším, možno na prvý pohľad bezvýznamným rozsudkom, je rozsudok vo veci International Stem Cells Corporation. V tomto prejudiciálnom konaní riešil Súdny dvor otázku, či neoplodnené ľudské vajíčko, pri ktorom bol proces delenia a ďalšieho vývoja až do určitého štádia spustený partenogenézou, predstavuje ľudské embryo v zmysle práva EÚ.

Čítať ďalej...