Žiadam zasielať HFI správy

Juraj Šúst

Autor vyštudoval filozofiu na Trnavskej Univerzite. Je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa a pôsobí v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde vedie semináre o kresťanskej kultúre a morálnej filozofii. Je ženatý, má dvoch synov a žije v Ivanke pri Dunaji.

 


Pro-life blues (pred voľbami a po voľbách)

Predstavme si konzumistickú spoločnosť, v ktorej sa ročne úmyselne usmrtí niekoľko tisíc bezdomovcov. Deje sa to už niekoľko desiatok rokov a verejnosť si na daný fakt privykla. Samozrejme, nikto vraždenie bezdomovcov otvorene neschvaľuje, ale boj proti vraždeniu bezdomovcov nie je na programe dňa. Sú predsa situácie, kedy môže byť život s človekom formátu bezdomovca peklom. A hoci väčšina, ako som napísal, vraždenie nezdieľa, prieči sa jej vnucovať spoločnosti svoje morálne presvedčenie. Nechce preto rušiť zákon, ktorý vraždenie bezdomovcov za určitých podmienok legalizuje.

Čítať ďalej...

Umením za život

Ľudský život je dnes nebezpečná a ošemetná téma. Okolo jeho vzniku a ochrany prebieha kultúrna vojna. Sociológ James Davison Hunter bojujúce strany charakterizuje takto: na jednej strane sú progresívni sekularisti, ktorým sa židovsko-kresťanské morálne hranice zdajú obmedzujúce. Oproti nim stoja tradicionalisti, ktorí sa na tie isté hranice pozerajú ako na večné pravdy, ktoré treba obhajovať a udržať.

Čítať ďalej...

Registrované partnerstvá: na koho zabúdame?

Zástancovia registrovaných partnerstiev ako Martin Poliačik, sa radi štylizujú do role ochrancov lásky. Podľa nich homosexuálom nespravodlivo upierame nárok na formálne uznanie ich  partnerstiev a tým aj nárok na právnu ochranu. Heterosexuáli formálne uznanie aj právnu ochranu majú v manželstve.  Je tu teda podľa Poliačika zjavná diskriminácia. Lebo homosexuálne partnerstvá „vykazujú znaky a plnia funkcie ako dlhodobé partnerstvá osôb rôzneho pohlavia...

Čítať ďalej...

Ateista na pochod za život? Prečo nie...

Veľa neveriacich si asi myslí, že človek musí byť veriaci na to, aby odmietal úmyselný potrat. Po prvé,  sú to najmä katolíci, ktorí túto tému otvárajú a nakoniec aj chystaný pochod za život v Košiciach iniciujú katolícki biskupi. Po druhé, zdá sa, že človek potrebuje niečomu uveriť, azda autorite pápeža alebo Biblii, aby získal presvedčenie, že potrat treba vždy odmietnuť.

Pre neveriaceho človeka  predsa svet nie je taký jednoduchý ako pre veriacich. Keďže sa chce riadiť iba svojim vlastným rozumom a nie tým, čo mu povie pápež či Biblia, má asi pocit, že vec je zložitejšia, než ako to vidia veriaci. Nikto predsa nechodí na potrat s chuťou – ale môžu nastať situácie (znásilnenie, ťažká choroba plodu, veľmi zlá rodinná situácia), kedy skrátka na ženu nebudeme nástojiť, že dieťa musí za každú cenu vynosiť. Vlastne je zvláštne, že ... 

Čítať ďalej...

Prečo je manželstvo dôležité a prečo ho treba podporiť?

Všetci chceme žiť v spravodlivej a prosperujúcej spoločnosti, v ktorej budeme môcť viesť zmysluplný život a vzájomne si pomáhať v priateľskej zhode a rešpekte. Takáto spoločnosť však nevzniká náhodne, ale sa formuje cez dobré zákony, politiku, aktívny občiansky život, cirkvi a náboženstvo, školy, ale najmä výchovou v rodinách. Rodina založená manželstvom je inštitúciou, bez ktorej by spoločnosť nebola ...

Čítať ďalej...