Žiadam zasielať HFI správy

Kandidáti do europarlamentu sa vyfarbili do dúhova

ILGA-Europe ponúkla priestor kandidátom do europarlamentu, aby sa prihlásili k ich radikálnej LGBTI agende. Zo Slovenska tak spravilo 15 kandidátov z troch politických strán Socialisti.sk, Progresívne Slovensko a Volt Slovensko. T je ich zoznam...

Čítať ďalej...

Novela zákona o rodných číslach neprešla

Parlament hlasoval o novele zákona o rodných číslach od predkladateľov Anny Záborskej a Richarda Vašečku. Podľa zákona by sa rodné číslo dalo zmeniť len na základe DNA testu. To by v praxi znamenalo, že biologickí muži si nebudú viac môcť zmeniť rodné číslo na ženské (a naopak) v rozpore s biologickou realitou.

Čítať ďalej...

Zákon o dôverníkoch poslúži na tunelovanie manželstva

Zákon o fiduciárnom vyhlásení je nastavený ako tunel na vykrádanie manželstva. Píše Patrik Daniška. 

Fiduciárne vyhlásenie sa dá vnímať ako osobitná forma plnomocenstva pre dôverníka, s istými prvkami závetu, lebo umožňuje aj prejavy vôle pre prípad smrti. Ide o nový inštitút súkromného práva porovnateľný s plnomocenstvom a závetom. Môže ho využiť prakticky ktokoľvek. Čisto z právneho hľadiska vzaté, v samotnom inštitúte hodnotový problém nie je.

Za problém však považujem to, ak sa na tento inštitút súkromného práva majú nadviazať výhody verejného práva, ktoré sú doteraz určené pre rodiny, najmä pre manželov.

Čítať ďalej...

Prípad Fedotova: ako sa ľudské práva zneužívajú na pretláčanie ideológie

Povojnový systém ochrany ľudských práv zlyháva. Môže za to súdny aktivizmus medzinárodných súdov, tzv. privatizácia ľudských práv a zneužívanie medzinárodných inštitúcií na šírenie ideologickej kolonizácie.

Čítať ďalej...

Ideológia Európskej komisie: Najlepším záujmom dieťaťa má byť klamstvo o jeho pôvode a rodičoch

Európska komisia presadzuje homoadopcie, matku a otca má nahradiť prvý a druhý rodič. Minister Karas je proti.

Európska komisia pripravila návrh nariadenia EÚ o uznávaní rodičovstva. S uznávaním rodičovstva otca a matky samozrejme problém nie je, to funguje odjakživa. Eurokomisia však chce presadiť, aby sme za rodičov uznávali aj osoby rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Neetickú výstavu BODY WORLDS treba zastaviť a vystavovaných zosnulých treba pochovať

Do Bratislavy po rokoch opäť prišla výstava mŕtvych ľudských tiel. Problém je, že takéto zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je nedôstojné a neľudské. 

Čítať ďalej...

Prečo chápeme mužov a ženy v biologickom význame

Slová muž a žena odnepamäti vyjadrujú biologické pohlavie. Čo všetko z tohto jednoduchého tvrdenia vyplýva a čo vyplýva z jeho popretia?

Muž a žena sú pohlavne komplementárne bytosti, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Rozmnožovacia sústava človeka je rozdelená na dve časti, mužskú a ženskú, jedna bez druhej sú nekompletné. To znamená že muž, rovnako ako žena, sa vzájomne potrebujú, aby mohli splodiť dieťa. Táto inakosť je nesmierne tvorivá, pretože je zdrojom života nás všetkých.

Čítať ďalej...

Bratislava za život je výzvou na spravodlivejšiu spoločnosť

Minulý rok sme prvýkrát od pádu komunizmu zaznamenali medziročný nárast umelých potratov a za prvých šesť mesiacov tohto roka sme na tom ešte horšie ako minulý rok. 

Čítať ďalej...

Turnaway Study: potratová štúdia, na ktorú sa odvoláva Bittó Cigániková, má množstvo nedostatkov

Zistenie, že až 96 percent žien, ktorým bol potrat odmietnutý, by si po piatich rokoch už potrat neželalo, médiá odignorovali.

V odbornej literatúre z celého sveta bolo publikovaných množstvo štúdií, ktoré preukázali súvis medzi umelým potratom a zhoršeným psychickým zdravím matiek po tomto zákroku. Turnaway Study však došla k celkom iným záverom a jej autori, ale aj veľké médiá a pro-choice politici, ju radi prezentujú ako dôkaz, že ženy po potrate psychické problémy nemajú.

Čítať ďalej...

Liberálom prekážajú rodičovské práva vo výchove. Strašia rodičmi, ktorí popierajú holokaust a veria v plochú Zem

Denník N sa pustil do návrhu zákona poslanca Richarda Vašečku (KÚ), na základe ktorého bude škola potrebovať rodičovský súhlas s výchovou v oblasti sexuálneho správania. A v prípade, ak o to rodičia požiadajú, aj v iných témach. Zákon by sa mal schvaľovať pravdepodobne v utorok. Pokrokári majú strach, že rodičia budú tento zákon zneužívať proti svojim deťom a nepustia ich na hodiny dejepisu, na ktorých by sa učili o holokauste a zločinoch fašizmu.

Čítať ďalej...

Deti, ktoré sa narodili zo skúmavky, majú väčšie riziko rakoviny. Ešte horšie je to po zmrazení embryí

Ak bolo dieťa zmrazené po umelom oplodnení, má o 69 percent vyššie riziko rakoviny ako to, ktoré bolo počaté spontánne.

To, že umelé oplodnenie môže predstavovať riziko pre zdravie dieťaťa, naznačili viaceré štúdie. Nová škandinávska štúdia, ktorá sa zamerala na súvis umelého oplodnenia a rakoviny, ukazuje, že detské plody, ktoré boli pri umelom oplodnení zmrazené (takzvaným procesom kryoprezervácie), sú na tom s rizikom rakoviny najhoršie.

Čítať ďalej...

Vašečkov zákon o informovanom súhlase pomôže ochrániť žiakov od ideologických excesov

Poslanec Vašečka navrhuje zákon, podľa ktorého budú mať rodičia právo vysloviť informovaný súhlas s výchovou a vzdelávaním v oblasti sexuálneho správania. 

Čítať ďalej...

Maďarská kreativita v ochrane života. Matky si pred potratom vypočujú tlkot srdca dieťaťa

Maďarsko dlhodobo odmietalo akékoľvek zmeny v téme ochrany života pred narodením. Teraz však dochádza k prekvapivej a inšpiratívnej zmene legislatívy.

Maďarský minister vnútra podpísal vyhlášku, podľa ktorej bude musieť žiadosť o umelý potrat obsahovať aj potvrdenie gynekológa, že oboznámil matku so „známkami fungovania životných funkcií plodu“. To by v praxi malo znamenať, že matka si pred potratom vypočuje tlkot srdca dieťaťa, ktoré žiada usmrtiť. Vyhláška nadobudla účinnosť tento týždeň – 15. septembra 2022.

Čítať ďalej...

Transgender: Generál Lengvarský pripravil nový útok

Kontroverzné odborné uznesenie o transsexualizme by mohlo platiť už o pár týždňov. Ak sa nič nestane. 

Ministerstvo zdravotníctva vydalo začiatkom apríla odborné usmernenie, podľa ktorého sa rozširujú možnosti, ako dosiahnuť úradnú zmenu pohlavia. Doposiaľ sa vyžadoval chirurgický zákrok – okrem iného aj preto, aby sa predišlo právnemu chaosu pri určovaní materstva a otcovstva (napríklad existencii tehotných „oteckov“). Podľa Lengvarského usmernenia by však na zmenu pohlavia malo stačiť aj podávanie hormónov opačného pohlavia, dokonca v prípade ak to zo zdravotných dôvodov nie je možné, nebude sa vyžadovať ani to. Čiže „tehotný muž“ (v skutočnosti biologická žena, úradne uznaná za muža) by sa čoskoro mohol stať právnou realitou už aj u nás.

Čítať ďalej...

Vládny zákon o dôverníkoch je ukážka proti-rodinnej politiky

Dnes má parlament na stole zákon o fiduciárnom vyhlásení, ktorý zavádza inštitút notársky registrovaných dôverníkov. Zákon je podľa ministra Karasa reakciou vlády na vraždu pred barom Tepláreň, a má uľahčiť životné situácie LGBT párov, a iných nezosobášených osôb.

Problém je, že tento zákon oslabuje jedinečné postavenie manželstva a rodiny.

Čítať ďalej...

Dúhová vlajka je symbol odporujúci ústavnej definícii manželstva

V celej diskusii nezaznel ešte jeden argument. Slovenská ústava nehovorí len to, že sa neviažeme na žiadnu ideológiu, ale zároveň definuje a chráni aj manželstvo ako zväzok muža a ženy.

Zákaz dúhových vlajok na štátnych a verejných budovách, osobitne budovách veľvyslanectiev a verejného ochrancu práv, je úplne na mieste. Dúhová vlajka je symbol LGBTI+ hnutia, ktoré prakticky v celom svete presadzuje zmenu definície manželstva tak, aby zahŕňala aj páry rovnakého pohlavia.

Čítať ďalej...

Zoznámte sa, toto je pán Veronika

Náš zákonodarca mal našliapnuté, že obnoví poriadok v slovenskom práve a postaví veci späť na nohy. Žiaľ, navrhovatelia sa trochu nepochopiteľne rozhodli, že pri novele zákona o mene a priezvisku sa vydajú opačným smerom a spôsobia opak. Efekt novely zákona o rodných číslach sa vytratí.

Potešil som sa návrhu novely zákona o rodnom čísle, pretože je závanom zdravého rozumu. Ten návrh v podstate hovorí, že údaj o pohlaví (tak, ako je obsiahnutý v rodnom čísle) má vyjadrovať pohlavie človeka. Tento návrh vnímam ako primeranú reakciu zákonodarcu, ktorý reaguje na excesy výkonnej a súdnej moci a snaží sa navrátiť vnútornú logiku do nášho práva.

Čítať ďalej...

Matovičov prorodinný balíček treba podporiť

Zdanenie rodín s deťmi je na Slovensku veľmi vysoké. Vládny návrh pomoci rodinám to chce zmeniť, preto ho treba podporiť.

Predstavte si rodinu, v ktorej muž pracuje a žena je doma na rodičovskej dovolenke s tromi deťmi. Muž v tom čase zo svojho platu živí päť ľudí. Je neprimerané od neho očakávať, aby plnohodnotne financoval daňami ešte aj štát.

Za normálnych okolností tento muž dokáže svojou prácou zabezpečiť dostatočný príjem pre rodinu. Dôležité však je, aby mu štát v čase, keď živí spomínaných päť osôb, nebral priveľa peňazí na odvodoch a daniach. Tých priamych i nepriamych.

Čítať ďalej...

Bulharsko ukazuje cestu, ako zastaviť Európsky súd v otázke transsexualizmu

Transsexualizmu sa v Európe darí aj vďaka súdom, ale na Balkáne platí opak. Text ukazuje, ako sa bulharské súdy vzopreli aktivizmu Európskeho súdu pre ľudské práva. Píše Patrik Daniška.

Súdny aktivizmus Európskeho súdu pre ľudské práva v aktuálnych ideologických témach, ako sú gender a LGBT, je obzvlášť divoký. A bude to ešte horšie. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa ako krajina, ale aj celý región strednej a východnej Európy, zamysleli nad otázkou, ako na excesy tohto súdu reagovať. Cieľom, ktorý treba dosiahnuť, je ochrana základných noriem nášho práva, a možno trochu paradoxne aj ochrana samotných ľudských práv, ktoré tento súd čoraz viac prekrúca. Jednou z možných ciest je adekvátna reakcia vnútroštátnych súdov. Cenný príspevok do diskusie z tohto uhla pohľadu ponúka séria rozhodnutí bulharských súdov (Ústavného súdu Bulharska a Najvyššieho kasačného súdu Bulharska) v téme úradného prepisu pohlavia.

Čítať ďalej...

Dilema transsexualizmu – skalpel alebo len chémia? Odpoveď: Ani jedno

Ak chceme hľadať správne riešenie na otázku zmeny pohlavia, nenájdeme ho, keď do nášho uvažovania vpustíme lož. Takou lžou je predpoklad, že pohlavie sa dá zmeniť.

Minister Lengvarský navrhol zmenu možnosti úradnej zmeny pohlavia. Doposiaľ sa u nás vyžadovali chirurgické zásahy, po novom malo stačiť aj len užívanie hormónov opačného pohlavia, prípadne ak by to bolo zo zdravotných dôvodov kontraindikované, netreba užívať ani hormóny. Vo štvrtok poslancom OĽaNO oznámil, že tento návrh stiahne, ale to by nemalo stačiť. Problém totiž pretrváva.

Čítať ďalej...