Žiadam zasielať HFI správy

Homoadopcie sú v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa