Žiadam zasielať HFI správy

Staňte sa donorom

Údaje pre platbu na účet HFI:

IBAN: SK80 8330 0000 0026 0019 1129
BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu (starý formát): 2600191129/8330 (Fio banka)
Poznámka: do poznámky môžete uviesť Vaše meno a e-mail.

Podporiť nás môžete jednorazovo, opakovane, alebo aj zriadením trvalého príkazu. To čo robíme, môžeme robiť vďaka Vašej pomoci.

Poskytnutie finančnej podpory sa považuje za dar v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ďakujeme!Údaje pre poukázanie 2% z dane

2% - zamestnanci

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať (z riadku 24):
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

4. Následne vyplňte toto Vyhlásenie pre zamestnancov za rok 2023. Vyhlásenie sa dá vyplniť aj online na stránke Finančnej správy.

5. Tlačivo umožňuje oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%. Chceme Vás poprosiť o zaškrtnutie príslušného súhlasu v tlačive. Budeme Vám môcť poďakovať a v prípade potreby vieme overiť, či Vás daňový úrad vedie ako prispievateľa 2% pre našu organizáciu.

6. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

2% - fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Vo Vašom daňovom priznaní uveďte nasledovné údaje na poukázanie 2% z dane (resp. 3% ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali):

Názov: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
IČO: 42256232

Tlačivo umožňuje oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%. Chceme Vás poprosiť o zaškrtnutie príslušného súhlasu v tlačive. Budeme Vám môcť poďakovať a v prípade potreby vieme overiť, či Vás daňový úrad vedie ako prispievateľa 2% pre našu organizáciu.

Daňové priznanie doručte včas na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

1% alebo 2% - právnické osoby

Vo Vašom daňovom priznaní uveďte nasledovné údaje na poukázanie 1% alebo 2% z dane (ak ste do termínu podania daňového priznania venovali na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane), minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €:

Názov: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
IČO: 42256232

Tlačivo umožňuje oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1% alebo 2%. Chceme Vás poprosiť o zaškrtnutie príslušného súhlasu v tlačive. Budeme Vám môcť poďakovať a v prípade potreby vieme overiť, či Vás daňový úrad vedie ako prispievateľa 1% (2%) pre našu organizáciu.