Žiadam zasielať HFI správy

Staňte sa donorom

Údaje pre platbu na účet HFI:

IBAN: SK80 8330 0000 0026 0019 1129
BIC: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu (starý formát): 2600191129/8330 (Fio banka)
Poznámka: do poznámky môžete uviesť Vaše meno a e-mail.

Podporiť nás môžete jednorazovo, opakovane, alebo aj zriadením trvalého príkazu. To čo robíme, môžeme robiť vďaka Vašej pomoci.

Poskytnutie finančnej podpory sa považuje za dar v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ďakujeme!Údaje pre poukázanie 2% z dane

2% - zamestnanci

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

4. Následne vyplňte Vyhlásenie pre zamestnancov za rok 2022.

5. Tlačivo umožňuje oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%. Chceme Vás poprosiť o zaškrtnutie príslušného súhlasu v tlačive. Budeme Vám môcť poďakovať a v prípade potreby vieme overiť, či Vás daňový úrad vedie ako prispievateľa 2% pre našu organizáciu.

6. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 

2% - fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

Vo Vašom daňovom priznaní uveďte nasledovné údaje na poukázanie 2% z dane (resp. 3% ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali):

Názov: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Sídlo: Sadová 206, 90041 Rovinka
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42256232

Tlačivo umožňuje oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%. Chceme Vás poprosiť o zaškrtnutie príslušného súhlasu v tlačive. Budeme Vám môcť poďakovať a v prípade potreby vieme overiť, či Vás daňový úrad vedie ako prispievateľa 2% pre našu organizáciu.

Daňové priznanie doručte včas na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 

1% alebo 2% - právnické osoby

Vo Vašom daňovom priznaní uveďte nasledovné údaje na poukázanie 1% alebo 2% z dane (ak ste do termínu podania daňového priznania venovali naverejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane), minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €:

Názov: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
Sídlo: Sadová 206, 90041 Rovinka
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42256232

Tlačivo umožňuje oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 1% alebo 2%. Chceme Vás poprosiť o zaškrtnutie príslušného súhlasu v tlačive. Budeme Vám môcť poďakovať a v prípade potreby vieme overiť, či Vás daňový úrad vedie ako prispievateľa 1% (2%) pre našu organizáciu.