Žiadam zasielať HFI správy

  • Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

    Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

    Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

    S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Video

Odkedy sme človekom?

O tom, prečo je už nenarodené dieťa človekom a osobou.
Webinár Národného pochodu za život z dňa 14. 10. 2020 s hosťom Patrikom Daniškom. Moderujú Tomáš Kováčik a Martina Bednáriková.

Čítať ďalej...

Potrat ako dogma

Diskusia na BHD dňa 29. 9. 2020. Diskutujú vladyka Cyril Vasiľ, pro-life aktivisti Martina Bednáriková, Anton Chromík, Patrik Daniška, Tomáš Kováčik, lekárka Lucia Labašová a filozof Juraj Šúst.

Čítať ďalej...

Články

Právne argumenty proti Záborskej novele neobstoja

Aj o tom, ako bohatí oligarchovia cez medzinárodné organizácie ovplyvňujú aj našu politiku.

Právne argumenty proti Záborskej novele neobstoja

Melinda Gates rozpráva o genderovej rovnosti.
Ilustračná fotka: Flickr, UN Women, Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality, New York 10. marca 2015. Licencia: CC BY-NC-ND 2.0

Proti Záborskej novele sa zdvihla vlna kritiky. Obhajcovia potratov sa snažia vytvoriť dojem, že prijatie novely by bolo protiprávne. Argumentujú rozhodnutím ústavného súdu, judikátmi Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ani jeden z týchto právnych argumentov neobstojí....


Čítať ďalej...

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru odmietajú organizácie naprieč Európou. Organizujú medzinárodnú petíciu

Bratislava, 9. júna 2020 – O spustení celoeurópskej petície proti pristúpeniu Európskej únie k tzv. Istanbulskému dohovoru informovali v utorok viaceré mimovládne organizácie. Petíciu iniciovala poľská právnická organizácia Ordo Iuris. Zo Slovenska ju spoluorganizujú Nadácia Slovakia Christiana a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Ich predstavitelia uviedli, že podpisy budú zbierať najmä prostredníctvom stránky www.stopgenderconvention.org.

Čítať ďalej...

Potratoví aktivisti zneužívajú krízu

Žiadajú domáce chemické potraty, aj zrušenie pravidiel, ktoré chránia matku pred unáhlených rozhodnutím.

 

„Nikdy nepremárnite vážnu krízu. A čo tým myslím je to, že je príležitosťou spraviť veci, o ktorých ste si predtým mysleli, že ich spraviť nemôžete.“ Tieto slová vyslovil Rahm Emanuel, vedúci služobného úradu prezidenta Baracka Obamu. Zdá sa, že jeho výrok verne vystihuje zmýšľanie potratových aktivistov v dnešných krízových časoch.

Čítať ďalej...

Blog

Zákon o pomoci tehotným matkám neprešiel o jeden hlas

V utorok 20. 10. 2020 sa hlasovalo o zákone z dielne OĽaNO/KÚ, ktorý mal zlepšiť pomoc tehotným matkám. Zákon neprešiel o jediný hlas: prítomných bolo 117 poslancov, za hlasovalo 58, proti 45, zdržalo sa 12, nehlasovali 2.


 
Čítať ďalej...

Záborskej zákon zablokovaný. Ako hlasovali poslanci?

Strany SaS, SMER-SD, HLAS, ĽSNS a väčšina strany Za ľudí vytiahli hlasovacie karty a spôsobili, že parlament nebol uznášaniaschopný.Čítať ďalej...

Mnohé matky s potratom váhajú do poslednej chvíle

Pomohla by im dlhšia doba na premyslenie.

Mnohé matky s potratom váhajú do poslednej chvíle

Jedna zo základných mantier obhajcov potratov je, že ak už raz matka žiada o potrat, má to poriadne premyslené, jej rozhodnutie je pevné a nemali by sme ju viac obťažovať. Takto argumentuje poslankyňa Cigániková aj proti predĺženiu doby na premyslenie zo 48 na 96 hodín, ktoré bude čoskoro prerokované v parlamente. Realita je však často iná.

Čítať ďalej...

Analýzy

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor

Dňa 20. júna 2017 sa na Ministerstve spravodlivosti SR konal okrúhly stôl k problematike ratifikácie Istanbulského dohovoru, na ktorom odzneli príspevky za a proti ratifikácii. Príspevok proti ratifikácii dohovoru predniesol Patrik Daniška, prinášame ho v plnom znení.

Vážená pani ministerka, vážené dámy a páni,

žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach nevzbudil na Slovensku taký zásadný záujem, ale aj kontroverzie, ako práve Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Proti jeho ratifikácii sa organizovala občianska petícia, písali sa listy a výzvy, vrátane výzvy viac ako stovky slovenských občianskych organizácií, proti ratifikácii sa postavila cirkev a mnohí politici.

Dôvodom tohto odporu nie je odmietanie boja proti násiliu, a už vôbec nie boja proti násiliu na ženách. To čo nás dnes tu prítomných spája, čo máme verím všetci spoločné, je náš nesúhlas s násilím páchanom na ženách. Napriek tomu, časť z nás tento dohovor odmieta. Prečo?

Čítať ďalej...

Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa

Strata nenarodeného dieťaťa bolí. Rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali a najlepšie je, ak sa môžu vysmútiť, rovnako ako to robíme v prípade smrti akejkoľvek inej blízkej osoby. Dôležitou súčasťou smútenia a rozlúčky so zosnulým je pohreb. Aj v prípade nenarodeného dieťaťa je pohreb možný, a to aj vtedy, ak k potratu dôjde v nemocnici. Rodičia majú zákonom uznané právo požiadať o vydanie pozostatkov svojho nenarodeného dieťaťa za účelom pohrebu. ...

Čítať ďalej...

Legislatíva

Pripomienky HFI k novele ústavy

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila návrh novely ústavy, podľa ktorej sa majú meniť viaceré ustanovenia upravujúce oblasť justície. Materiál obsahuje viaceré problémové zmeny, najmä navrhuje posilnenie prezidenta (prezidentky) na úkor parlamentu pri výbere ústavných sudcov,  posilnenie pozície ombudsmanky pred ústavným súdom a koncentráciu veľkej politickej moci v rukách jediného súdu, ktorý sa má ešte len zriadiť, pričom nie je jasné, ako budú do neho sudcovia vyberaní. Voči týmto návrhom vznášame zásadné pripomienky.

Problém vnímame v dvoch rovinách – v politickej a právnej.

Politická rovina spočíva v tom, že ministerka spravodlivosti, prezidentka i ombudsmanka sú si ideologicky blízke, presadzujú LGBTI politickú agendu, umelé potraty a gender ideológiu. Ich vzájomné posilňovanie si kompetencií môže mať negatívny vplyv na ústavný súd a celú justíciu.

Právna rovina spočíva v tom, že v parlamentnej forme vlády (akú máme na Slovensku) by mal byť výber ústavných sudcov primárne v kompetencii parlamentu, ktorý je hlavný a najlepší reprezentant vôle ľudu. Predložená novela výrazne oslabuje pozíciu parlamentu a protežuje postavenie prezidenta, a to až do tej miery, že prezident by za istých okolností mohol vybrať ústavných sudcov sám, bez protiváhy parlamentu.

Pripomienky je možné podporiť tu: https://www.citizengo.org/sk/181375-hromadne-pripomienky-k-justicnej-novele-ustavy-sr


Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k poslaneckému návrhu na zlepšenie poučenia pred potratom

Názov materiálu: LP/2019/811 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciáňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1729)

Link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-811

Pripomienky boli podané dňa 18. 11. 2019

Všetky pripomienky sú zásadné.

Čítať ďalej...

Zastavte verejné financovanie umelého oplodnenia - hromadná pripomienka

Zásadná hromadná pripomienka Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Dňa 25. marca 2019 sme pripravili hromadnú pripomienku, ktorej cieľom je zastaviť financovanie umelého oplodnenia. Pripomienku je možné podporiť tu: https://citizengo.org/sk/169540-zastavte-verejne-financovanie-umeleho-oplodnenia

Ministerstvo zdravotníctva sa chystá upraviť niektoré ustanovenia týkajúce regulácie cien v oblasti zdravotníctva. V tej súvislosti navrhujeme, aby sa z verejného zdravotného poistenia prestalo preplácať umelé oplodnenie, dnes sa totiž z poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Dôvodov je viacero:

Čítať ďalej...