Žiadam zasielať HFI správy

  • Odovzdanie petície za objektívnu RTVS ministrovi kultúry

  • Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

    Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie, a to priamo rodičovi, alebo ním určenej pohrebnej službe.

    Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a ponúkame aj návrhy na zlepšenie praxe.

Video

Pro-choice vs pro-life: tri otázky

Na otázky o pro choice a pro life argumentoch odpovedajú Dana Vitálošová (feminizm.us, protest proti zákazu umelých potratov v Poľsku) a Patrik Daniška (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku).

Čítať ďalej...

Diskusia o práve na život

Záznam z diskusie na tému "Právo na život" počas Bratislavských Hanusových Dní Life 18.09.2015.
Diskutujú: Lucia Berdisová, Patrik Daniška
Moderuje: Jakub Lipták

Čítať ďalej...

Články

Petícia za objektívne spravodajstvo v RTVS

Prosíme podpíšte: Petícia za objektívne spravodajstvo v RTVS.


Verejnoprávna RTVS v hlavnom večernom spravodajstve dňa 29. 8. 2016 odvysielala manipulatívnu reportáž „Symbolická svadba homosexuálov“ o „svadobnom“ obrade dvoch mužov. Reportáž bola plná tendenčných, jednostranných a nepravdivých vyjadrení v prospech politických požiadaviek LGBT hnutia na zmenu slovenskej legislatívy.

V reportáži nebol udelený žiaden priestor pre obhajobu väčšinového názoru na definíciu manželstva; ten bol v reportáži výlučne kritizovaný.

Samotná redaktorka tlmočila nádej, že „manželstvo“ rovnakopohlavných párov bude raz právne uznané aj na Slovensku, čím priamo napadla Ústavu SR. Celkové poňatie reportáže bolo extrémne neobjektívne a nevyvážené, a to v tak spoločensky citlivej téme, akou je manželstvo.

Reportáž podávala aj skreslené a nepravdivé informácie ...

Čítať ďalej...

Adopcia – originálny spôsob, ako sa stať rodičmi

Proces adopcie na Slovensku nie je zbytočne zložitý. Pomáha nájsť pre deti vhodných rodičov a lepšie pripraviť rodičov na príchod dieťaťa. Tento článok má priblížiť, ako prebieha proces adopcie na Slovensku. Jeho súčasťou sú aj vyjadrenia piatich manželských párov, ktoré týmto procesom prešli a podelili sa o svoje zážitky, skúsenosti a rady.

Čítať ďalej...

Keď Slovákov zastupuje v EÚ Orbán

Krajiny EÚ si chcú uznávať majetkové režimy manželstiev a registrovaných partnerstiev. Maďarsko a Poľsko sú proti, no Slovensko sa plánuje pridať.

Koncom minulého roka sa v Rade EÚ hlasovalo o vzájomnom uznávaní niektorých efektov manželstiev (vrátane tých rovnakopohlavných) a registrovaných partnerstiev, konkrétne ich majetkových režimov. Aby bol návrh priechodný, príslušné nariadenia nehovorili o povinnosti uznávať registrované partnerstvá (manželstvá), ale „len“ ich majetkové dosahy. Čiže ak by sa na Slovensku domáhali právnej ochrany partneri zaregistrovaní niekde v zahraničí, Slovensko by ich registrované partnerstvo síce oficiálne neuznávalo, no naše súdy by im mohli priznať určité majetkové práva....


Čítať ďalej...

Blog

Je etické zabiť Paľa?

Aký je problém s ľudskými embryonálnymi kmeňovými bunkami.

Čítať ďalej...

Ako súd zobral deťom šancu na maminku

Ústavný súd v Českej republike svojím plenárnym nálezom rozhodol, že zákaz adopcií detí registrovanými partnermi je v rozpore s českou Ústavou. Registrovaní partneri v Česku tak majú otvorené dvere k osvojeniu dieťaťa. ...

Čítať ďalej...

Čo skutočne naše deti potrebujú

Janka sa ako osemmesačné bábätko dostala do nemocnice. Mama nemohla byť s ňou, tak ju každý deň chodili navštevovať. Prvý deň plakala. Druhý deň bola smutná a apatická. Tretí deň sa na nich už ani nepozrela. Okamžite ju zobrali so sebou domov.

Čítať ďalej...

Analýzy

Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa

Strata nenarodeného dieťaťa bolí. Rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali a najlepšie je, ak sa môžu vysmútiť, rovnako ako to robíme v prípade smrti akejkoľvek inej blízkej osoby. Dôležitou súčasťou smútenia a rozlúčky so zosnulým je pohreb. Aj v prípade nenarodeného dieťaťa je pohreb možný, a to aj vtedy, ak k potratu dôjde v nemocnici. Rodičia majú zákonom uznané právo požiadať o vydanie pozostatkov svojho nenarodeného dieťaťa za účelom pohrebu. ...

Čítať ďalej...

Návrhy Národného pochodu za život vo volebných programoch politických strán


Organizátori Národného pochodu za život pred konaním II. Národného pochodu za život v Bratislave odovzdali viacerým politickým stranám dokument s 30-timi konkrétnymi návrhmi na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku. Uvádzame prehľad, koľko z týchto návrhov jednotlivé strany zapracovali do svojich predvolebných programov. ...

Čítať ďalej...

Sú katolíci menej empatickí?

predošlom článku som rozobral svoju hlavnú vnútornú motiváciu pre výskum, o ktorom je reč v tomto článku. Meral som totiž empatiu katolíkov a neveriacich, aby som zistil, či je v nej medzi týmito dvomi skupinami nejaký rozdiel. Prečo som meral katolíkov, to som už hádam vysvetlil dostatočne. Prečo však empatiu? Nuž, pretože to, čo podaktorí katolíkom vyčítali, nebolo nič iné než nedostatok empatie, akurát povedané – ironicky – neempatickým slovníkom. Paranoidná homofóbia, kléroteror, teokracia, rozdúchavanie kultúrnej vojny, stredoveká posadnutosť, zasievanie nenávisti… to sú iba veľmi nevyberané výrazy, za ktorými sa v skutočnosti skrýva obvinenie z nízkej empatie, resp. z nedostatku empatie.

Čítať ďalej...

Legislatíva

Pripomienky k návrhu transplantačného zákona

Ministerstvo zdravotníctva predložilo dňa 7. júna 2016 do medzirezortného pripomienkového konania návrh Zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon). Tento materiál sa dotýka aj niektorých citlivých bioetických tém, ako napríklad embryonálnych kmeňových buniek či umelého oplodnenia. Navrhli sme preto niekoľko zmien tohto zákona, ktoré sme ministerstvu zaslali dňa 15. júna 2016. Tu je zoznam našich pripomienok...

Čítať ďalej...

Pripomienky k uznávaniu majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Pripomienky HFI k materiálu Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.
Čítať ďalej...

Pripomienky k materiálu Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu

Pripomienky HFI k materiálu Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu.
Čítať ďalej...