Žiadam zasielať HFI správy

 • Trans vlna zašla priďaleko. Začína si to uvedomovať aj západ

  Národná zdravotná služba Anglicka priznáva, že neexistuje dostatok dôkazov na podporu bezpečnosti alebo klinickej účinnosti hormónov na potlačenie dospievania. Polovica amerických štátov už prijala zákony zakazujúce medicínske tranzície mladistvých.

 • Letáky Nová žena a brožúry Skôr ako sa rozhodnete

   
  Objednajte si letáky Nová žena alebo brožúry Skôr ako sa rozhodnete...
   
  Postup je jednoduchý:
   
  1. Vy si materiály objednáte vyplnením objednávky.
  2. My Vám ich zašleme.
  3. Vy ich potom zanesiete tam, kde uznáte za vhodné.


  Nová žena je osvetový leták o rizikách umelého potratu na zdravie a psychiku matky, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva. Sú v ňom príbehy ľudí aj povzbudenie, ktoré je pre váhajúce mamičky veľmi potrebné.
  Leták je určený na ŠIROKÉ VYUŽITIE: do čakární u gynekológov a iných lekárov, do akýchkoľvek iných čakární kde sú letáky, do lekární, kaviarní, pre školy, internáty, alebo na akékoľvek iné vhodné miesta.
   

  Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom a je doplnkom k zákonnému poučeniu.
  Brožúra je určená najmä PRE GYNEKOLÓGOV, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat.

Video

O verejnej výzve na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie

Matúš Hagara zo CitizenGO a Patrik Daniška z HFI verejne vyzývajú na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie.

 

Čítať ďalej...

Videozáznam z pochodu Bratislava za život 2023

V nedeľu 24. septembra 2023 sa konal pochod Bratislava za život. Pozrite si záznam z pódia.

 

Zdroj: Dobro ľuďom, https://www.youtube.com/watch?v=e0rUzGpAEWs

Čítať ďalej...

Články

Trans vlna zašla priďaleko. Začína si to uvedomovať aj západ

Národná zdravotná služba Anglicka priznáva, že neexistuje dostatok dôkazov na podporu bezpečnosti alebo klinickej účinnosti hormónov na potlačenie dospievania. Polovica amerických štátov už prijala zákony zakazujúce medicínske tranzície mladistvých.

Čítať ďalej...

Zneužívanie ľudských práv: možnosti obrany na národnej a medzinárodnej úrovni

Povojnový systém ochrany ľudských práv zlyháva. Môže za to súdny aktivizmus medzinárodných súdov, tzv. privatizácia práva, teda enormný vplyv bohatých oligarchov na výklad ľudských práv, a následné zneužitie medzinárodných inštitúcií na šírenie ideologickej kolonizácie. Ak má byť koncept ľudských práv zachránený, aktívnu rolu musia prevziať národné štáty na domácej aj medzinárodnej úrovni.

Čítať ďalej...

Antikoncepcia škodí deťom, ženám, vzťahom aj prírode

Prečo vôbec sme? Podľa prvej kapitoly Knihy Genezis, ktorá opisuje stvorenie sveta, vždy, keď Boh niečo stvoril, videl, že je to dobré. Ako posledného stvoril človeka na svoj obraz a, hľa, „bolo to veľmi dobré“. 

Čítať ďalej...

Blog

Prípad Fedotova: ako sa ľudské práva zneužívajú na pretláčanie ideológie

Povojnový systém ochrany ľudských práv zlyháva. Môže za to súdny aktivizmus medzinárodných súdov, tzv. privatizácia ľudských práv a zneužívanie medzinárodných inštitúcií na šírenie ideologickej kolonizácie.

Čítať ďalej...

Neetickú výstavu BODY WORLDS treba zastaviť a vystavovaných zosnulých treba pochovať

Do Bratislavy po rokoch opäť prišla výstava mŕtvych ľudských tiel. Problém je, že takéto zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je nedôstojné a neľudské. 

Čítať ďalej...

Bratislava za život je výzvou na spravodlivejšiu spoločnosť

Minulý rok sme prvýkrát od pádu komunizmu zaznamenali medziročný nárast umelých potratov a za prvých šesť mesiacov tohto roka sme na tom ešte horšie ako minulý rok. 

Čítať ďalej...

Analýzy

Nezákonnosť použitia potratovej tabletky v Slovenskej republike

Z právnej analýzy slovenskej legislatívy vyplýva, že

- výkon umelého potratu potratovou tabletkou odporuje viacerým zákonom,
- medze základných práv a slobôd (kam spadá aj problematika umelého potratu) môžu byť stanovené len zákonom,
- ministerstvo zdravotníctva nemá kompetenciu prijať štandardné postupy pre tie zákroky, ktoré nie sú zdravotnými zákrokmi (ide najmä o potraty na žiadosť).

Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo zdravotníctva nemôže prijať štandardný postup ani vyhlášku, predmetom ktorých by bol výkon umelého potratu chemickou formou. Čítať ďalej...

Zákonnosť výstavy mŕtvych ľudských tiel BODY WORLDS

Z právnej analýzy zákona o pohrebníctve vyplýva, že vystavovaním mŕtvych ľudských tiel spôsobom, ako sa ho dopúšťa organizátor výstavy BODY WORLDS, dochádza k porušeniu viacerých ustanovení zákona o pohrebníctve.

Zákonodarca v roku 2019 prijal novelu zákona o pohrebníctve, ktorou reagoval na obdobné výstavy v minulosti, ako aj na nečinnosť príslušných štátnych orgánov, s cieľom jasnejšieho zákazu takéhoto druhu výstav. Príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve treba chápať v zmysle tejto novely a v nej prejavenej vôle zákonodarcu.

Čítať ďalej...

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Legislatíva

Na májovej schôdzi rokuje parlament o dôležitých zákonoch

Na programe májovej schôdze je viacero dobrých, ale aj zlých zákonov. Prinášame ich prehľad aj s krátkym hodnotením.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení

Názov materiálu: LP/2023/62 Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/62
Pripomienky zo dňa: 7.3.2023 

1. V Čl. I, v § 2 navrhujeme doplniť nový odsek 6, ktorý znie: „(6) Fiduciárne vyhlásenie nemá vplyv na platnosť prejavu vôle fyzickej osoby, aby iná fyzická osoba konala v jej mene, urobeného na základe iného právneho predpisu.“

Odôvodnenie: Viaceré životné situácie podľa § 5 sa už dnes dajú riešiť napríklad formou plnomocenstva 

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k nariadeniu EÚ o uznávaní homoadopcií

Pripomienky HFI k Návrhu NARIADENIA RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

Pripomienky boli podané dňa 8.2.2023.

Cieľom Nariadenia je docieliť, aby členské štáty uznávali za rodiča každého, kto je za rodiča označený v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Čítať ďalej...