Žiadam zasielať HFI správy

 • Verejná výzva na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie

  V Bratislave sa má po rokoch opäť konať výstava mŕtvych ľudských tiel, a to od 13. októbra 2023 do 27. januára 2024 v priestoroch NIVY CENTRUM. Výstava s názvom BODY WORLDS prichádza zo zahraničia, no poskytnutím priestorov a predajom vstupeniek na nej spolupracujú aj slovenské organizácie. Preto sme sa rozhodli týmto spoločnostiam adresovať verejnú výzvu, aby ukončili spoluprácu na tejto výstave, a organizátora žiadame, aby zrušil výstavu a zabezpečil dôstojné pochovanie vystavovaných zosnulých.

   

 • Letáky Nová žena a brožúry Skôr ako sa rozhodnete

   
  Objednajte si letáky Nová žena alebo brožúry Skôr ako sa rozhodnete...
   
  Postup je jednoduchý:
   
  1. Vy si materiály objednáte vyplnením objednávky.
  2. My Vám ich zašleme.
  3. Vy ich potom zanesiete tam, kde uznáte za vhodné.


  Nová žena je osvetový leták o rizikách umelého potratu na zdravie a psychiku matky, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva. Sú v ňom príbehy ľudí aj povzbudenie, ktoré je pre váhajúce mamičky veľmi potrebné.
  Leták je určený na ŠIROKÉ VYUŽITIE: do čakární u gynekológov a iných lekárov, do akýchkoľvek iných čakární kde sú letáky, do lekární, kaviarní, pre školy, internáty, alebo na akékoľvek iné vhodné miesta.
   

  Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom a je doplnkom k zákonnému poučeniu.
  Brožúra je určená najmä PRE GYNEKOLÓGOV, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat.

Video

O verejnej výzve na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie

Matúš Hagara zo CitizenGO a Patrik Daniška z HFI verejne vyzývajú na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie.

 

Čítať ďalej...

Videozáznam z pochodu Bratislava za život 2023

V nedeľu 24. septembra 2023 sa konal pochod Bratislava za život. Pozrite si záznam z pódia.

 

Zdroj: Dobro ľuďom, https://www.youtube.com/watch?v=e0rUzGpAEWs

Čítať ďalej...

Články

Verejná výzva na skončenie neetickej výstavy mŕtvych ľudí a ich dôstojné pochovanie

V Bratislave sa má po rokoch opäť konať výstava mŕtvych ľudských tiel, a to od 13. októbra 2023 do 27. januára 2024 v priestoroch NIVY CENTRUM. Výstava s názvom BODY WORLDS prichádza zo zahraničia, no poskytnutím priestorov a predajom vstupeniek na nej spolupracujú aj slovenské organizácie. Preto sme sa rozhodli týmto spoločnostiam adresovať verejnú výzvu, aby ukončili spoluprácu na tejto výstave, a organizátora žiadame, aby zrušil výstavu a zabezpečil dôstojné pochovanie vystavovaných zosnulých.

 

Čítať ďalej...

Letáky Nová žena a brožúry Skôr ako sa rozhodnete

 
Objednajte si letáky Nová žena alebo brožúry Skôr ako sa rozhodnete...
 
Postup je jednoduchý:
 
1. Vy si materiály objednáte vyplnením objednávky.
2. My Vám ich zašleme.
3. Vy ich potom zanesiete tam, kde uznáte za vhodné.


Nová žena je osvetový leták o rizikách umelého potratu na zdravie a psychiku matky, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva. Sú v ňom príbehy ľudí aj povzbudenie, ktoré je pre váhajúce mamičky veľmi potrebné.
Leták je určený na ŠIROKÉ VYUŽITIE: do čakární u gynekológov a iných lekárov, do akýchkoľvek iných čakární kde sú letáky, do lekární, kaviarní, pre školy, internáty, alebo na akékoľvek iné vhodné miesta.
 

Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom a je doplnkom k zákonnému poučeniu.
Brožúra je určená najmä PRE GYNEKOLÓGOV, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat.

Čítať ďalej...

Tlačová správa: V Bratislave pred voľbami pochodovalo 3000 ľudí, apelovali na politikov za ochranu života nenarodených detí a ich matiek

 

V Bratislave sa v nedeľu 24. septembra 2023 uskutočnil lokálny pochod Bratislava za život, na ktorom sa v nepriaznivom počasí zúčastnilo 3000 ludí. Cieľom pochodu bolo osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí a ukončenie ohrozovania tehotných matiek umelým potratom, ktorý so sebou nesie riziká pre zdravie i psychiku.

Prečítajte si Manifest Bratislava za život!

Čítať ďalej...

Blog

Prípad Fedotova: ako sa ľudské práva zneužívajú na pretláčanie ideológie

Povojnový systém ochrany ľudských práv zlyháva. Môže za to súdny aktivizmus medzinárodných súdov, tzv. privatizácia ľudských práv a zneužívanie medzinárodných inštitúcií na šírenie ideologickej kolonizácie.

Čítať ďalej...

Neetickú výstavu BODY WORLDS treba zastaviť a vystavovaných zosnulých treba pochovať

Do Bratislavy po rokoch opäť prišla výstava mŕtvych ľudských tiel. Problém je, že takéto zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami je nedôstojné a neľudské. 

Čítať ďalej...

Bratislava za život je výzvou na spravodlivejšiu spoločnosť

Minulý rok sme prvýkrát od pádu komunizmu zaznamenali medziročný nárast umelých potratov a za prvých šesť mesiacov tohto roka sme na tom ešte horšie ako minulý rok. 

Čítať ďalej...

Analýzy

Zákonnosť výstavy mŕtvych ľudských tiel BODY WORLDS

Z právnej analýzy zákona o pohrebníctve vyplýva, že vystavovaním mŕtvych ľudských tiel spôsobom, ako sa ho dopúšťa organizátor výstavy BODY WORLDS, dochádza k porušeniu viacerých ustanovení zákona o pohrebníctve.

Zákonodarca v roku 2019 prijal novelu zákona o pohrebníctve, ktorou reagoval na obdobné výstavy v minulosti, ako aj na nečinnosť príslušných štátnych orgánov, s cieľom jasnejšieho zákazu takéhoto druhu výstav. Príslušné ustanovenia zákona o pohrebníctve treba chápať v zmysle tejto novely a v nej prejavenej vôle zákonodarcu.

Čítať ďalej...

Rodičia sa proti nevhodným publikáciám o sexuálnej výchove vedia brániť

Na školy sa tlačia rôzne publikácie o „sexuálnej výchove“.  Pre rodičov sme pripravili list, ktorým môžu požiadať riaditeľa školy, aby tieto publikácie nepoužíval.

Pripravovaná kurikulárna reforma prinesie do vzdelávania na školách množstvo zásadných zmien. Situáciu, kedy sa všetko mení, chcú využiť aj rôzne progresivistické kruhy, aby na školy zaviedli tzv. sexuálnu výchovu.

Hoci kurikulárna reforma ešte ani nebola schválená, a teda stále sa deti majú učiť predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, už sa objavili nevhodné edukačné publikácie, ktoré sa tvária, ako keby chceli túto reformu uvádzať do praxe.

Čítať ďalej...

Právo rodičov pochovať potratené dieťa – analýza

Ktorýkoľvek z rodičov má právo písomne požiadať zdravotnícke zariadenie o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Rodič je oprávnený požiadať zdravotníka o poskytnutie tlačiva, ako aj o pomoc s jeho vyplnením. Zdravotnícke zariadenie má potom zákonnú povinnosť bezodkladne vydať pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie určenej pohrebnej službe.

Viac sa o tejto téme dočítate v analýze o práve rodičov pochovať potratené dieťa, v ktorej objasňujeme práva rodičov, povinnosti zdravotníkov, a nájdete v nej aj vzor žiadosti.

S účinnosťou od 1. januára 2020 má ošetrujúci zdravotnícky pracovník gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia povinnosť v rámci poučenia a informovaného súhlasu informovať rodičov o ich práve požiadať o vydanie pozostatkov na pochovanie v písomnej forme.

Čítať ďalej...

Legislatíva

Na májovej schôdzi rokuje parlament o dôležitých zákonoch

Na programe májovej schôdze je viacero dobrých, ale aj zlých zákonov. Prinášame ich prehľad aj s krátkym hodnotením.

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení

Názov materiálu: LP/2023/62 Zákon o fiduciárnom vyhlásení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/62
Pripomienky zo dňa: 7.3.2023 

1. V Čl. I, v § 2 navrhujeme doplniť nový odsek 6, ktorý znie: „(6) Fiduciárne vyhlásenie nemá vplyv na platnosť prejavu vôle fyzickej osoby, aby iná fyzická osoba konala v jej mene, urobeného na základe iného právneho predpisu.“

Odôvodnenie: Viaceré životné situácie podľa § 5 sa už dnes dajú riešiť napríklad formou plnomocenstva 

Čítať ďalej...

Pripomienky HFI k nariadeniu EÚ o uznávaní homoadopcií

Pripomienky HFI k Návrhu NARIADENIA RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

Pripomienky boli podané dňa 8.2.2023.

Cieľom Nariadenia je docieliť, aby členské štáty uznávali za rodiča každého, kto je za rodiča označený v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Čítať ďalej...