Žiadam zasielať HFI správy

Duchovná príprava na Národný pochod za život

Duchovná príprava na pochod bude prebiehať počas šiestich piatkov, na každý piatok sme pripravili jeden konkrétny úmysel. Prosíme Vás o modlitby a pôsty podľa vlastného zváženia.