Žiadam zasielať HFI správy

Prečo na manželstve záleží, kniha

Skupina výskumníkov pod vedením W. B. Wilcoxa zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine, ktoré zosumarizovala do tridsiatich téz. Zamerali sa najmä na oblasti ako ekonomika, vzťahy, fyzické a psychické zdravie, kriminalita a domáce násilie. Skúmajú, aký vplyv na tieto oblasti majú rôzne formy rodinného usporiadania – manželstvo, kohabitácia, neúplné rodiny, či zložené domácnosti.

Osobitnú pozornosť venujú vplyvom kohabitácie na dnešné manželstvo, rodinný život a dobro detí. Sumarizujú tiež výskumy o vplyve rozvodov, nevlastných rodín a neúplných rodín na deti, dospelých a širšiu spoločnosť. Cieľom tejto súhrnnej správy je zhrnúť aktuálne výskumy v oblasti rodiny do stručnej a prehľadnej podoby, a prispieť tak k lepšiemu pochopeniu významu manželstva v dnešnej spoločnosti.

Slovenský preklad knihy vydal HFI v januári 2015.
Formát: A5, počet strán: 72

Knihu si môžete stiahnuť zdarma. Potešíme sa však, keď nám prispejete dobrovoľným príspevkom na číslo účtu IBAN: SK80 8330 0000 0026 0019 1129. Ďakujeme!


Poznámky pod čiarou ku knihe sú dostupné tu.

Tlačenú verziu knihy sme z nášho skladu už vypredali. Ale niekoľko desiatok kusov je ešte v distribúcii a mali by sa dať nájsť v rôznych kníhkupectvách.


Úryvky z knihy:
Manželstvo znižuje riziko kriminality
Manželstvo znižuje hladinu testosterónu a odďaľuje začiatok menštruácie
Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb
Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo
Keď manželstvo nie je iba papier

Čítať ďalej...