Žiadam zasielať HFI správy

Letáky Nová žena a brožúry Skôr ako sa rozhodnete

 
Objednajte si letáky Nová žena alebo brožúry Skôr ako sa rozhodnete...
 
Postup je jednoduchý:
 
1. Vy si materiály objednáte vyplnením objednávky.
2. My Vám ich zašleme.
3. Vy ich potom zanesiete tam, kde uznáte za vhodné.


Nová žena je osvetový leták o rizikách umelého potratu na zdravie a psychiku matky, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o iných možnostiach riešenia neželaného tehotenstva. Sú v ňom príbehy ľudí aj povzbudenie, ktoré je pre váhajúce mamičky veľmi potrebné.
Leták je určený na ŠIROKÉ VYUŽITIE: do čakární u gynekológov a iných lekárov, do akýchkoľvek iných čakární kde sú letáky, do lekární, kaviarní, pre školy, internáty, alebo na akékoľvek iné vhodné miesta.
 

Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom a je doplnkom k zákonnému poučeniu.
Brožúra je určená najmä PRE GYNEKOLÓGOV, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat.

Čítať ďalej...

Prečo na manželstve záleží, kniha

Skupina výskumníkov pod vedením W. B. Wilcoxa zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine, ktoré zosumarizovala do tridsiatich téz. Zamerali sa najmä na oblasti ako ekonomika, vzťahy, fyzické a psychické zdravie, kriminalita a domáce násilie. Skúmajú, aký vplyv na tieto oblasti majú rôzne formy rodinného usporiadania – manželstvo, kohabitácia, neúplné rodiny, či zložené domácnosti.

Osobitnú pozornosť venujú vplyvom kohabitácie na dnešné manželstvo, rodinný život a dobro detí. Sumarizujú tiež výskumy o vplyve rozvodov, nevlastných rodín a neúplných rodín na deti, dospelých a širšiu spoločnosť. Cieľom tejto súhrnnej správy je zhrnúť aktuálne výskumy v oblasti rodiny do stručnej a prehľadnej podoby, a prispieť tak k lepšiemu pochopeniu významu manželstva v dnešnej spoločnosti.

Slovenský preklad knihy vydal HFI v januári 2015.
Formát: A5, počet strán: 72

Knihu si môžete stiahnuť zdarma. Potešíme sa však, keď nám prispejete dobrovoľným príspevkom na číslo účtu IBAN: SK80 8330 0000 0026 0019 1129. Ďakujeme!


Poznámky pod čiarou ku knihe sú dostupné tu.

Tlačenú verziu knihy sme z nášho skladu už vypredali. Ale niekoľko desiatok kusov je ešte v distribúcii a mali by sa dať nájsť v rôznych kníhkupectvách.


Úryvky z knihy:
Manželstvo znižuje riziko kriminality
Manželstvo znižuje hladinu testosterónu a odďaľuje začiatok menštruácie
Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb
Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo
Keď manželstvo nie je iba papier

Čítať ďalej...