Žiadam zasielať HFI správy

Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb.

Úryvok z knihy Prečo na manželstve záleží, W. B. Wilcox a kol.

Za uplynulé štyri desaťročia sa podarilo nazhromaždiť množstvo štúdií zameraných na rozvody, ktoré vo všeobecnosti poukazujú na negatívny vplyv rozvodov na psychiku detí. Rozvody zvyšujú emocionálne napätie a zdvojnásobujú riziko, že deti budú neskôr čeliť vážnym psychickým problémom.175 Deťom rozvedených rodičov hrozí vyššie riziko depresií a iných duševných chorôb počas ich života, sčasti aj v dôsledku slabších výsledkov v oblasti vzdelávania, vyššieho rizika rozvodovosti, problémov v manželstve a rizika hmotnej núdze.176

Dvadsaťpäť rokov trvajúca štúdia tímu psychologičky Judith Wallerstein poukazuje na silnejúci negatívny účinok rozvodu počas dospievania. Vzťahy týchto detí k opačnému pohlaviu sú často ovplyvnené akútnym strachom zo zrady alebo opustenia. Mnohí z nich sa sťažovali, že nikdy nestretli muža alebo ženu v šťastnom vzťahu a vyjadrovali pochybnosti, či takýto vzťah je vôbec možný.177 Nedávny nárast kohabitácie môže sčasti súvisieť aj s menšou dôverou v manželstvo u dnes už dospelých detí rozvedených rodičov.178 Keďže vo svojom živote zažili rozvod takpovediac zblízka, mnohí mladí muži a ženy sa obávajú vstupovať do celoživotného zväzku a majú pocit, že sú v istom zmysle hendikepovaní pri hľadaní lásky v manželstve, keďže im chýbajú vzory šťastného vzťahu medzi mužom a ženou. Okrem toho, často nie sú schopní riešiť konflikty a očakávajú zradu či opustenie zo strany milenca, milenky, resp. manžela alebo manželky.179 A tak namiesto vstupovania do manželstiev kohabitujú, randia alebo praktizujú príležitostný sex.

Keďže vo svojom živote zažili rozvod takpovediac zblízka, mnohí mladí muži a ženy sa obávajú vstupovať do celoživotného zväzku a majú pocit, že sú v istom zmysle hendikepovaní pri hľadaní lásky v manželstve.

Od vydania priekopníckej knihy psychologičky Judith Wallerstein s názvom Druhé šance: muži, ženy a deti desaťročie po rozvode (Second Chances:Men, Women, and Children a Decade After Divorce) pribudlo množstvo štúdií zameraných na vplyv rozvodu na deti. Podľa autorky je skúsenosť s rozvodom spojená so strachom z opustenia, nespavosťou, zvýšenou agresivitou a chronickou nervozitou detí. Novšie štúdie okrem toho upozorňujú na vážne emocionálne napätie a dvojnásobné riziko výskytu vážnych psychických problémov u detí rozvedených rodičov. Deťom rozvedených rodičov hrozí vyššie riziko depresií a iných duševných chorôb počas ich života, sčasti aj v dôsledku slabších výsledkov v oblasti vzdelávania, vyššieho rizika rozvodovosti, problémov v manželstve a rizika hmotnej núdze.

Načasovanie rozchodu je tiež dôležité. Nestabilita rodiny v predškolskom veku (avšak nie medzi prvým a štvrtým ročníkom základnej školy), či už je to rozvod alebo iná forma rozchodu rodičov, zvyšuje externalizované poruchy správania a znižuje schopnosť piatakov vychádzať so svojimi rovesníkmi.180

Neexistujú jednoznačné závery, či táto vyššia miera psychického napätia kauzálne súvisí s rozvodom rodičov, alebo namiesto toho s nejakými genetickými faktormi. Štúdie z dvoch univerzít – v Austrálii a vo Virgínii – realizované tým istým výskumným tímom, priniesli veľmi odlišné výsledky. Dve z realizovaných štúdií sledovali jednovaječné a dvojvaječné dvojčatá v Austrálii, ktoré vstúpili do manželstva a mali deti. Niektoré z dvojičiek sa rozviedli. Porovnaním detí rozvedených rodičov s deťmi z nenarušených rodín z tejto vzorky tak mohli vedci určiť vplyv genetického faktora na psychické problémy detí z rozvedených rodín. Konkrétne táto štúdia zistila, že deti z rozvedených rodín boli náchylnejšie na depresie, alkoholizmus a užívanie drog, delikvenciu a častejšie pomýšľali na samovraždu.181 Slovami jedného člena výskumného tímu, „výsledky naznačujú, že rozvod rodičov má psychopatologické účinky u dospievajúceho potomstva, a to aj po očistení o genetické faktory alebo faktory súvisiace s prostredím, v ktorom sa táto dvojička-rodič pohybuje.“182 Na druhej strane však obdobná štúdia z Virgínie zistila, že zdanlivý vplyv rozvodu rodičov na emocionálne problémy môže byť pripísaný genetickým rozdielom medzi rodičmi, ktorí sa rozviedli, aj keď genetické faktory nevysvetlili spojitosť medzi rozvodom rodičov a problémami s alkoholom.183 Výskumníci uviedli, že diskrepanciu mohol spôsobiť odlišný kultúrny kontext, rozdiely v meraniach, alebo vo výbere vzorky.

Okrem toho, existujú ďalšie dôkazy, že psychologické účinky rozvodu závisia od rozsahu konfliktu, ktorý bol medzi rodičmi prítomný pred rozvodom. Ak bol konflikt medzi manželmi vypuklý a dlhodobý, deťom obvykle rozvod psychicky pomohol. Ak bol manželský konflikt mierny, rozvod znamenal pre deti psychickú ujmu. Nanešťastie sa zdá, že k dvom tretinám rozvodov dochádza u párov, kde bol konflikt mierny.

 

Poznámky pod čiarou sú dostupné tu.

Tento úryvok je v knihe Prečo na manželstve záleží označený ako téza č. 22. Knihu vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a je možné si ju objednať tu.

Súvisiace články:
Manželstvo znižuje riziko kriminality
Manželstvo znižuje hladinu testosterónu a odďaľuje začiatok menštruácie
Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo
Keď manželstvo nie je iba papier