Žiadam zasielať HFI správy

Manželstvo znižuje riziko kriminality

Úryvok z knihy Prečo na manželstve záleží, W. B. Wilcox a kol.

Pravdepodobnosť, že sa slobodné alebo rozvedené ženy stanú obeťami násilného trestného činu je štvor až päťnásobne vyššia (bez ohľadu na vek) v porovnaní s vydatými ženami. Pravdepodobnosť, že sa slobodné alebo rozvedené ženy stanú obeťou znásilnenia je takmer desaťnásobne vyššia a pravdepodobnosť násilného prepadnutia približne trojnásobná. Americké ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že podiel počtu obetí násilných trestných činov u vydatých žien sa pohybuje na úrovni 17 obetí na 1 000 vydatých žien oproti 60 obetiam na 1000 slobodných a rozvedených žien v období 1992-1993. Podobne, aj v porovnaní so ženatými mužmi, je pravdepodobnosť, že sa neženatý muž stane obeťou násilného trestného činu, približne štvornásobná.212

Manželstvo hrá dôležitú rolu aj v znižovaní kriminality u mužov.213 Podľa jednej štúdie realizovanej na vzorke asi piatich stoviek chronických mladistvých delikventov, u tých z nich, ktorí sa oženili a mali kvalitné manželstvo, sa znížila miera kriminality o dve tretiny oproti tým, ktorí zostali slobodní, resp. ktorí nemali dobré manželstvo.214 Výskum sociológa Roberta Sampsona naznačuje, že počet vrážd a lúpeží v amerických mestách výrazne koreluje so zdravím manželstva v mestských komunitách. Štúdia napríklad ukazuje, že vysoká miera narušenia rodiny a nízka miera sobášnosti sú spojené s väčším počtom vrážd a lúpeží u černochov aj belochov, tak dospelých, ako aj mladistvých.215 Ako konštatuje R. Sampson, „rodinná štruktúra je jedným z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejším indikátorom budúceho vývoja rôznych foriem násilia v amerických mestách.“216

Iná nedávna štúdia dospela k podobnému záveru. Podľa nej rozdiely v štruktúre rodín medzi populáciou belochov a černochov sú jednou z príčin rozdielneho počtu vrážd spáchaných belochmi a černochmi.217 Manželstvo znižuje kriminalitu aj v Holandsku, z čoho vyplýva, že tento vplyv neplatí výlučne pre prostredie Spojených štátov.218 Iná štúdia zasa naznačuje, že pokles sobášnosti u manuálne pracujúcich a chudobných v 70-tych rokoch výrazne zvýšil mieru kriminality v nasledujúcom desaťročí. Príčina? Ženatí muži trávia viac času so svojimi manželkami, ktoré ich skôr odrádzajú od trestných činov, a naopak menej času so svojimi rovesníkmi, ktorí ich nezvyknú od týchto činov odrádzať.219 Jeden z výskumov s veľmi prísnou metodikou, ktorý sa zameriaval na kauzálny vzťah medzi manželstvom a kriminalitou, zistil, že manželstvo znižuje riziko páchania trestných činov asi o 35 %.220

 

Poznámky pod čiarou sú dostupné tu.

Tento úryvok je v knihe Prečo na manželstve záleží označený ako téza č. 27 (Zdá sa, že manželstvo znižuje riziko, že sa z dospe-lých ľudí stanú buď páchatelia alebo obete trestných činov.). Knihu vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a je možné si ju objednať tu.

Foto: Flickr, Prison CO by Gowiththe Flo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Súvisiace články:
Manželstvo znižuje hladinu testosterónu a odďaľuje začiatok menštruácie
Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb
Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo
Keď manželstvo nie je iba papier