Žiadam zasielať HFI správy

Manželstvo znižuje hladinu testosterónu a odďaľuje začiatok menštruácie

Úryvok z knihy Prečo na manželstve záleží, W. B. Wilcox a kol.

Manželstvo má biologické dôsledky pre dospelých aj deti. Sme ešte len na začiatku objavovania obrovského množstva faktorov, prostredníctvom ktorých manželstvo podľa všetkého prináša pozitíva v oblasti, ktorá sa zvykne nazývať „biosociálna sféra“ života. Ide o súvislosť medzi spoločenskými vzťahmi a biologickými procesmi v tele. V poslednom desaťročí sa dostávajú do popredia dva biosociálne dôsledky v spojitosti s manželstvom.

Za prvé, zdá sa, že manželstvo znižuje hladinu testosterónu. Podľa viac než piatich štúdií analyzujúcich rôzne populácie majú ženatí muži (najmä ženatí otcovia) nižšiu hladinu testosterónu ako tí, ktorí sa nikdy neoženili, alebo sa rozviedli.77 Z tohto hľadiska sú na tom kohabitujúci muži rovnako ako ženatí. Zdá sa, že na hladinu testosterónu vplýva intímny, dlhodobý, každodenný vzťah s jednou ženou.78 Keďže s hladinou testosterónu súvisí agresivita, vyhľadávanie vzrušenia a celý rad antisociálnych vzorcov správania, jedným zo spôsobov, ako môže manželstvo ovplyvňovať správanie mužov, je pokles hladiny testosterónu.79 Samozrejme, aj tu môže ísť čiastočne o efekt selekcie – to znamená, že muži s nižšou hladinou testosterónu neinklinujú k antisociálnemu správaniu a majú sklon k manželstvu.

Dve longitudinálne štúdie, ktoré boli dosiaľ zrealizované, priniesli zmiešané výsledky. Podľa jednej z nich, je kauzálna spojitosť medzi manželstvom a nižšou hladinou testosterónu (ako aj kortizolu) veľmi výrazná.80 Podľa druhej štúdie neexistuje žiadny významný súvis medzi partnerstvom (definovaným ako dlhodobý monogamný vzťah) a hladinou testosterónu u mužov.81 Budúci výskum tak bude musieť ďalej analyzovať vzťah medzi manželstvom, hladinou testosterónu, otcovstvom a antisociálnym správaním mužov.

Za druhé, dievčatám v procese sexuálneho dozrievania, podľa všetkého, prospieva výchova v nenarušenej rodine založenej na manželstve. Rozsiahly výskum psychológa Bruca Ellisa a ďalších naznačuje, že mladistvé dievčatá, ktoré nevyrastajú v domácom prostredí nenarušeného manželstva, sú výrazne náchylnejšie na predčasnú menštruáciu, predčasnú sexuálnu aktivitu a otehotnenie v teenagerskom veku.82

Časť štúdií jasne podporuje tézu, že domácnosti s nenarušeným manželstvom chránia dievčatá pred predčasným sexuálnym dozrievaním, a tak aj pred otehotnením v teenagerskom veku.

Podľa tohto psychológa, u dievčat, ktoré majú hlboký a angažovaný vzťah s otcom, začína menštruácia obvykle v neskoršom veku než u dievčat, ktoré stratili svojho biologického otca ešte ako deti. Dievčatá, ktoré bývajú s osobou, s ktorou nemajú žiadny príbuzenský vzťah (napr. nevlastný otec, priateľ matky) majú menštruáciu skôr ako dievčatá, ktoré žijú v domácnosti iba s matkou. B. Ellis sa domnieva, že na sexuálne dozrievanie dievčat majú vplyv mužské feromóny – organické chemické látky, ktoré vylučuje náš organizmus, a ktoré vplývajú na správanie ostatných jedincov toho istého druhu vo svojom okolí. U cicavcov bol pozorovaný vplyv vylučovania feromónov na urýchlenie sexuálneho vývoja. Zdá sa, že feromóny otca bránia predčasnému sexuálnemu dozrievaniu dievčat, kým feromóny prítomného muža bez pokrvného vzťahu, tento vývoj urýchľujú. Podľa Ellisa „sú tieto zistenia (...) v jasnom súlade s hypotézou, že vystavenie feromónom biologického otca spomaľuje sexuálne dozrievanie dcér v období puberty.“83

Predčasné sexuálne dozrievanie zasa koreluje s výrazne vyššou mierou predčasnej sexuálnej aktivity a otehotnením v teenagerskom veku u určitej časti dievčat, a to aj po očistení o ekonomické a psychologické faktory, ktoré by nás mohli zmiasť pri určení vzťahu medzi štruktúrou rodiny a sexuálnou aktivitou dievčat.84 Z uvedeného vyplýva, že časť štúdií jasne podporuje tézu, že domácnosti s nenarušeným manželstvom chránia dievčatá pred predčasným sexuálnym dozrievaním, a teda pred otehotnením v teenagerskom veku.

Podľa jednej štúdie, ktorá brala do úvahy aj genetické informácie, však táto korelácia z veľkej časti súvisí so selekciou, ktorá vchádza do rodinnej štruktúry, resp. s genetickou predispozíciou (matky aj dcéry majú genetickú predispozíciu pre skoršiu menštruáciu). V rámci štúdie realizovanej na vzorke detí žien-sestier, medzi ktorými boli aj sestry-dvojičky, sa nezistil žiadny rozdiel vo veku pri prvom pohlavnom styku u porovnávaných dvojíc detí týchto dvojičiek, z ktorých jedna žila s otcom a druhá nie. Naopak, rozdiel sa potvrdil u detí sestier, ktoré neboli dvojičkami.85 Pre konečné rozlúštenie otázky vplyvu génov a prostredia alebo určitej kombinácie týchto faktorov na vzťah medzi absenciou otca a predčasnou menštruáciou dospievajúcich dievčat je potrebný ďalší výskum.

 

Poznámky pod čiarou sú dostupné tu.

Tento úryvok je v knihe Prečo na manželstve záleží označený ako téza č. 8 (Manželstvo má dôležité biosociálne dôsledky pre dospelých aj pre deti). Knihu vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a je možné si ju objednať tu.

Foto: Flickr, The Kiss by Dr. Wendy Longo is licensed under CC BY-ND 2.0

 

Súvisiace články:
Manželstvo znižuje riziko kriminality
Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb
Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo
Keď manželstvo nie je iba papier