Žiadam zasielať HFI správy

Na májovej schôdzi rokuje parlament o dôležitých zákonoch

Za najväčšie riziko považujem vládny návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý zavádza inštitút notársky registrovaných dôverníkov. Podľa ministra Karasa je zákon reakciou na vraždu pred barom Tepláreň, a má uľahčiť životné situácie LGBT párov a iných nezosobášených osôb.

Zákon však oslabuje jedinečné postavenie manželstva, a to tak, že výsady verejného práva, ktoré patria manželom a rodine, prenáša aj na registrovaných dôverníkov. V pôvodnom návrhu zákona šlo o dva osobitné zákony. Do parlamentu prišiel návrh, v ktorom je ďalších pätnásť takýchto zákonov!

Je úplne jasné, aký mechanizmu zákon nastoľuje – registrovaní dôverníci sa stavajú na úroveň manželov a rodiny. Ľudia dostanú výhody rodiny aj bez záväzkov. Aký to asi bude mať vplyv na uzatváranie manželstva? Prorodinná politika vyzerá úplne inak!

A to nie je jediný problém navrhovaného zákona. V prípade smrti rodiča sa oslabí možnosť súdu vybrať pre dieťa najvhodnejšieho poručníka a opatrovníka. Preferovaný bude registrovaný dôverník, ktorý bude mať prednosť dokonca aj pred biologickou rodinou dieťaťa. Aby nestratil svoj vplyv na dieťa, bude môcť blokovať adopciu do kompletnej rodiny, povedzme strýka a jeho manželky. 

Viac píšem v článku Vládny zákon o dôverníkoch je ukážka proti-rodinnej politiky (dostupný aj tu.)

List s argumentami sme poslali poslancom, aj so žiadosťou, aby zákon neprijali.


Novela zákona o rodných číslach 

Okrem toho je v parlamente aj dobrá a dôležitá novela zákona o rodných číslach, ktorej cieľom je, aby rodné číslo zodpovedalo skutočnému pohlaviu človeka. Problémom však je pozmeňovací návrh samotných predkladateľov, ktorý má novelizovať aj zákon o mene a priezvisku, podľa ktorého bude možné dať osobe meno opačného pohlavia. Oslabuje to zmysel novely, dokonca sa zhoršuje stav oproti dnešku v tom, že rodičia budú vedieť zmeniť meno a priezvisko aj dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov. (Doteraz sa dalo len dospelej osobe.) To spôsobí enormný tlak na učiteľov a žiakov, aby svojich spolužiakov oslovovali v opačnom rode 

Viac o téme píšem v článku: Zoznámte sa, toto je pán Veronika (alebo tu).

 

Ďalšie návrhy - dorbé aj zlé

Je predložená potrebná novela školského zákona od Richarda Vašečku, ktorou sa zavádza mechanizmus, ako si rodičia môžu uplatniť právo na výchovu dieťaťa v súlade s ich presvedčením. Je reakciou na rôzne publikácie a pokusy dostať sa k deťom na školy s kontroverznou sexuálnou výchovou.

V parlamente je aj nevhodná novela zákona o rodine od Kataríny Hatrákovej, ktorý spochybňuje prednosť príbuzných pri náhradnej osobnej starostlivosti v prospech (homosexuálnych) partnerov.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám poslankyne Záborskej chce zaviesť viacero ustanovení zameraných najmä na podporu tehotných žien a zlepšenie informovanosti o umelom potrate. Podobný zákon už dvakrát tesne neprešiel.

Novela zákona o pohrebníctve Anny Andrejuvovej, ktorá zavádza pochovávanie potratených detí nemocnicami (aj tých, ktoré si rodičia nevyžiadajú na pochovanie), mení hranicu medzi potratom a pôrodom mŕtveho dieťaťa z 1000 g hmotnosti (28 týždňov tehotenstva) na 500 g (22 týždňov tehotenstve) a zavádza príspevok aj na pohreb potrateného dieťaťa.

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, ktorý zavádza príspevok 200 eur pre matky na obdobie 9 mesiacov od skončenia strednej alebo vysokej školy. Tým vypĺňa medzeru medzi tehotenským štipendiom a tehotenským príspevkom.

V parlamente je aj novela zákonníka práce o voľnej nedeli.

Ale nelenia ani liberáli, ktorí navrhujú napríklad potratovú tabletku, zavedenie životných partnerstiev pre heterosexuálne aj homosexuálne páry, či zavedenie rodovej identity ako chránenej kategórie do trestného práva.

V parlamente je toľko zákonov, že sa na všetky asi nedostane rad. Pracujeme na tom, aby dobré veci prešli, a zlé nie.

Ilustračná fotka: Flickr, Dennis Jarvis, Slovakia-03059 - National Council, licencia CC BY-SA 2.0