Žiadam zasielať HFI správy

Nezákonnosť použitia potratovej tabletky v Slovenskej republike

Ministerka zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinková sa opakovane v médiách vyjadrila, že plánuje zaviesť potratovú tabletku na Slovensku. Chce tak spraviť prijatím štandardného postupu a vyhlášky, ktorými chce chemický potrat zlegalizovať.

Existuje mnoho dôvodov, prečo chemické potraty na Slovensku nezavádzať. Jedným z nich je aj právny argument, pretože naša legislatíva neumožňuje výkon potratu touto formou.

Pripravili sme preto právnu analýzu: Nezákonnosť použitia potratovej tabletky v Slovenskej republike.

Z právnej analýzy slovenskej legislatívy vyplýva, že

- výkon umelého potratu potratovou tabletkou odporuje viacerým zákonom,
- medze základných práv a slobôd (kam spadá aj problematika umelého potratu) môžu byť stanovené len zákonom,
- ministerstvo zdravotníctva nemá kompetenciu prijať štandardné postupy pre tie zákroky, ktoré nie sú zdravotnými zákrokmi (ide najmä o potraty na žiadosť).

Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo zdravotníctva nemôže prijať štandardný postup ani vyhlášku, predmetom ktorých by bol výkon umelého potratu chemickou formou.

Právnu analýzu sme 8. februára 2024 zaslali pani ministerke zdravotníctva a na vedomie členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo, ako aj iným poslancom a politikom z koaličných i opozičných strán.

Text analýzy je dostupný tu: https://www.hfi.sk/images/nezakonnost_pouzitia_potratovej_tabletky_v_sr.pdf