Žiadam zasielať HFI správy

Maďarská kreativita v ochrane života. Matky si pred potratom vypočujú tlkot srdca dieťaťa

Maďarsko dlhodobo odmietalo akékoľvek zmeny v téme ochrany života pred narodením. Teraz však dochádza k prekvapivej a inšpiratívnej zmene legislatívy.

Maďarský minister vnútra podpísal vyhlášku, podľa ktorej bude musieť žiadosť o umelý potrat obsahovať aj potvrdenie gynekológa, že oboznámil matku so „známkami fungovania životných funkcií plodu“. To by v praxi malo znamenať, že matka si pred potratom vypočuje tlkot srdca dieťaťa, ktoré žiada usmrtiť. Vyhláška nadobudla účinnosť tento týždeň – 15. septembra 2022.

Maďarská legislatíva umožňuje umelý potrat na žiadosť do 12. týždňa tehotenstva a v určitých prípadoch aj po tejto hranici. Podobne ako v iných krajinách sovietskeho bloku, umelý potrat bol v Maďarsku legalizovaný v 50. rokoch minulého storočia.

Maďarské ministerstvo vnútra vydalo vyhlásenie, podľa ktorého „výskumy ukazujú, že takmer dve tretiny Maďarov spájajú začiatok života dieťaťa s prvým úderom srdca. Tlkot srdca je možné zistiť na začiatku tehotenstva pomocou moderných prístrojov a vyhláška odporúča tehotným ženám kompletnejší rozsah informácií“. Tlkot srdca dieťaťa je možné zachytiť prístrojmi spravidla v 6. týždni tehotenstva, pričom srdce začína biť už o niekoľko dní skôr.  

Podľa maďarskej ústavy z roku 2011 „život plodu bude chránený od počatia“. Maďarská vláda Viktora Orbána sa hlási ku konzervatívnym a rodinným hodnotám, zatiaľ však nepristúpila k žiadnym zmenám potratovej legislatívy. Toto je prvý krok, ktorý síce umelé potraty neobmedzuje, no mohol by prispieť k väčšej informovanosti matiek o svojom dieťati, vďaka ktorému sa rozhodnú dieťaťu neublížiť.  

Zákony o tlkote srdca boli prijaté vo viacerých štátoch USA. V Texase má tento zákon podobu zákazu vykonať potrat od momentu, keď je možné prístrojmi zachytiť tlkot srdca dieťaťa, čo znížilo počet potratov vykonaných v Texase na polovicu. Iné štáty zaviedli len povinnosť sprístupniť tlkot srdca dieťaťa žiadateľke o potrat, podobne ako je tomu v Maďarsku. 

Aj na Slovensku sa podobný zákon prerokovával v roku 2019 spolu s inými návrhmi na zlepšenie informovanosti pred potratom. Návrh sprístupniť tlkot srdca sa stretol s kritikou a šírením hoaxov. Vtedajšia poslankyňa Natália Blahová sa dokonca vyjadrila, že ultrazvuk spôsobí „uškvarenie srdca dieťaťa“. 

Zmenu prijatú v Maďarsku kritizovali viacerí svetoví politici a médiá s liberálnym zmýšľaním. Nemecká europoslankyňa Ska Kellerová sa obáva o dodržiavanie telesnej integrity matiek: „Vždy sú to ženy, ktoré najviac trpia od krajne pravicových vlád, pretože je spochybnená ich vlastná telesná nezávislosť. Bolo im povedané, ako môžu žiť a čo robiť s vlastným telom.“

Statistic: Number of abortions in Hungary from 2010 to 2021 (in 1,000s) | Statista
Find more statistics at Statista

Zástancovia zmeny očakávajú, že prispeje práve k lepšiemu uvedomeniu si matiek, že potratom ničia život iného človeka, čím sa celkovo zvyšuje citlivosť k životu iných. V Maďarsku sa za posledných desať rokov, čo vládne strana Fidesz, znížil počet potratov z vyše 40-tisíc na zhruba 22-tisíc. V tom istom čase sa pritom mierne zvýšila pôrodnosť. Bude zaujímavé sledovať, ako ovplyvní tento trend jednoduché opatrenie, keď sa matkám ozvú ich deti tlkotom svojho srdca.

 

Článok vyšiel v denníku Štandard 17. septembra 2022.

Ilustračná fotka Pexels