Žiadam zasielať HFI správy

Rada vlády pre rodinu žiada odmietnuť registrované partnerstvá a zachovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu

V Rade vlády pre rodinu a demografický vývoj sa podarilo presadiť dve dobré odporúčania.

Prvé odporúča vláde chrániť manželstvo medzi mužom a ženou ako jedinečný zväzok, a to tým, že nevyhovie návrhom na zriadenie životného partnerstva, registrovaného partnerstva, alebo iného obdobného inštitútu pre páry rovnakého i opačného pohlavia a nevyhovie návrhom na zavedenie osvojenia dieťaťa jedného z partnerov druhým partnerom. (Uznesenie č. 6)

Druhé uznesenie odporúča ministrovi školstva zachovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v pripravovanej kurikulárnej reforme, a teda odmietnuť snahy zavádzať sexuálnu výchovu. (Uznesenie č. 7).

Obe odporúčania boli prijaté na zasadnutí rady dňa 28. februára 2023.