Žiadam zasielať HFI správy

Umením za život

Ľudský život je dnes nebezpečná a ošemetná téma. Okolo jeho vzniku a ochrany prebieha kultúrna vojna. Sociológ James Davison Hunter bojujúce strany charakterizuje takto: na jednej strane sú progresívni sekularisti, ktorým sa židovsko-kresťanské morálne hranice zdajú obmedzujúce. Oproti nim stoja tradicionalisti, ktorí sa na tie isté hranice pozerajú ako na večné pravdy, ktoré treba obhajovať a udržať. (Wolfe, s. 19) Žiadna zo strán nemieni ustúpiť so svojich pozícií. Tí, ktorí chcú byť za slušných, sa preto tejto a podobným témam radšej vyhýbajú. Nechcú sa zašpiniť, ale často iba za cenu alibizmu a morálnej atrofie. Nedá sa skúsiť okrem zápalistého boja a alibistického mlčania aj niečo zmysluplnejšie?

Gregory Wolfe, vo svojej knihe Beauty will save the world (ISI, 2011) ponúka ako riešenie umenie. Tvrdí, že umenie má schopnosť prekonať naše kultúrne rozdelenia. Má schopnosť ísť za predsudky a sebavedomé vyhlásenia k spoločnej zdieľanej ľudskosti. Týmto spôsobom nám otvára oči.

Túto myšlienku Wolfe ilustruje na príklade dvoch misionárov z filmu Misia. Film sa začína akčnou a v istom zmysle ironickou scénou neúspešného misionára, ktorý je upevnený na kríž a prúd rieky ho nesie k obrovským vodopádom v ústrety smrti. Kázanie tohto misionára indiáni zjavne neprijali. Jeho nástupca, jezuitský kňaz, ktorého stvárnil Jeremy Irons, ide na vec inak. Indiánom sa neprihovára argumentáciou a kázaním, ale hrou na hoboj. Hudba na indiánov zapôsobila a oni si postupne poschovávali šípy, ktorými na neho spočiatku mierili. Jazyk hudby sa vo fáze kultúrnej odlišnosti ukázal byť účinnejší než jazyk argumentácie a presviedčania. Na rozdiel od argumentácie jej intuitívne posolstvo zdieľali obe strany, napriek kultúrnym rozdielom. (Wolfe, s. 44- 45)

Nemyslím si, že stačí chytiť flautu či saxofón a všetci ľudia uznajú, že nevinný ľudský život sa nesmie úmyselne zničiť, aj keby sa nám to zdalo akokoľvek užitočné. To netvrdí ani Wolfe. Ale je možné, bez spoločne zdieľaného zážitku ľudskosti, ktorý umenie poskytuje, kultivovať debatu či očakávať postojové konverzie?