Žiadam zasielať HFI správy

14 nemocníc začína informovať o práve pochovať potratené dieťa

Rodičia majú už niekoľko rokov právo vyžiadať si od zdravotníckeho zariadenia pozostatky potrateného dieťaťa na pochovanie. V praxi však často narážajú na rôzne prekážky, najmä na nevedomosť, neochotu či dokonca výsmech zo strany niektorých zdravotníkov.

„Pomohol mi priateľ, lekár, ktorý sa skontaktoval s mojou ošetrujúcou, veľmi mladou lekárkou. Tá si ma dala zavolať do vyšetrovne. Vraj mám nejakú zvláštnu požiadavku.“ Takto opisujú svoju nedávnu skúsenosť manželia z mesta na juhu Slovenska. „Keď už bolo po všetkom a ja som bola doma z nemocnice, manžel išiel na patológiu po naše bábätko. Priamo primár patológie vydával pozostatky do manželových rúk. ‘Rešpektujem vašu požiadavku, no za dvadsaťdvaročnú prax som sa s takýmto niečím nestretol.’ Nie celkom chápal našu požiadavku. Skúsenosť tohto manželského páru nie je výnimočná.

Zákon o pohrebníctve predpokladá, že rodičia potrateného dieťaťa sami požiadajú o vydanie pozostatkov svojho potrateného dieťaťa. Lenže ani mnohí rodičia o tomto svojom práve netušia. Ak im niečo také napadne a osmelia sa vôbec spýtať, je tu veľké riziko, že ich lekár alebo zdravotná sestra ľahko odbije.

Dobrou správou je, že 14 nemocníc patriacich do siete Svet zdravia začne rodičov o tomto práve informovať. Pre HFI to potvrdil Dr. Róbert Hill, riaditeľ medicínskeho úseku spoločnosti. „Cieľom je aktívne rodičov o ich zákonnej možnosti informovať a byť čo najústretovejší, pokiaľ ide o nekomplikované odovzdanie pozostatkov. Budeme sa snažiť o všetkých úkonoch viesť dokumentáciu v zmysle toho, že rodičia podpíšu, že informáciu dostali a aj to, či sa rozhodli toto právo využiť alebo nie,“ uviedol riaditeľ Hill. Príslušná smernica začne platiť od 1. mája 2016.

Ako to celé vzniklo? Občianske združenie Tóbi poskytuje odborné rady aj praktickú pomoc rodičom pri pochovávaní potratených detí. V nemocnici v Žiari nad Hronom sa stretli s problémom, ktorý začali riešiť. Keďže nemocnica patrí do siete nemocníc, problémom sa začala zaoberať aj centrála. Po niekoľkých mesiacoch odborných diskusií prišla spoločnosť so systémovým riešením formou internej smernice, v zmysle ktorej by mal každý zdravotník vedieť, ako postupovať. Obzvlášť prínosné je zavedenie pravidla, že zdravotníci sami upozornia rodičov na ich možnosti, hoci to zákon vyslovene nevyžaduje.

Je možné, že aj niektoré iné nemocnice či individuálni zdravotníci postupujú obdobne. V každom prípade toto považujem za veľmi dobrý príklad, ako vyjsť v ústrety rodičom potratených detí. Ak by sa takéto postupy rozšírili aj do ďalších nemocníc na Slovensku, pomohlo by to jednak k zlepšeniu informovanosti rodičov, ako aj k rozšíreniu praxe pochovávania detí potratených v zdravotníckych zariadeniach, ktoré by, žiaľ, inak skončili ako zdravotnícky odpad v spaľovniach.

 

Ďalšie články k téme:
Rodičia majú právo pochovať potratené dieťa (analýza)
Podarilo sa nám získať naše bábätko (osobné svedectvo)

Článok vyšiel pôvodne na Postoji.

Ilustračné foto: Flickr