Žiadam zasielať HFI správy

Zákon o pomoci tehotným ženám nebol schválený

Dňa 11. 11. 2021 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám ako celku. Zákon nebol schválený. Hlasovala zaň presne polovica prítomných poslancov, čo nestačilo na jeho prijatie. Pozrite sa, ako hlasovali jednotliví poslanci.