Žiadam zasielať HFI správy

Matovičov prorodinný balíček treba podporiť

Zdanenie rodín s deťmi je na Slovensku veľmi vysoké. Vládny návrh pomoci rodinám to chce zmeniť, preto ho treba podporiť.

Predstavte si rodinu, v ktorej muž pracuje a žena je doma na rodičovskej dovolenke s tromi deťmi. Muž v tom čase zo svojho platu živí päť ľudí. Je neprimerané od neho očakávať, aby plnohodnotne financoval daňami ešte aj štát.

Za normálnych okolností tento muž dokáže svojou prácou zabezpečiť dostatočný príjem pre rodinu. Dôležité však je, aby mu štát v čase, keď živí spomínaných päť osôb, nebral priveľa peňazí na odvodoch a daniach. Tých priamych i nepriamych.

Okamžite tu musí zasvietiť kontrolka. Áno, v praxi je ťažké nájsť rozumný mechanizmus, ako nastaviť daňovú výnimku, najmä, keď ide o DPH a spotrebné dane. Na Slovensku však máme daňový bonus na dieťa, ktorým štát dokáže znížiť daňovo-odvodové zaťaženie pracujúcich rodičov, a to aj o sumu vyššiu, ako je vypočítaná daň z príjmu. Daňový bonus síce funguje tak, akoby štát rodinám niečo dával, ale v skutočnosti ho treba chápať ako mechanizmus, ktorý v danom daňovom systéme umožňuje, aby štát rodinám menej bral. Funguje adresne, je viazaný na prácu, zneužitie je nulové.

Ideálny nástroj na problémy, o ktorých sa práve debatuje.

Slovensko má totiž jeden objektívny problém: spomedzi krajín OECD máme pomerne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce, a to najmä rodín s malými deťmi. Ak porovnáme rôzne typy rodín s dvomi deťmi, zistíme napríklad, že Slovensko berie rodinám na dani z príjmu a odvodoch viac ako Česko, Poľsko a Maďarsko. Pritom zvlášť rodiny s viacerými deťmi sú skupinou, ktorá je na Slovensku ohrozená chudobou.


Zdroj: OECD

Keďže rodiny s deťmi berú do úst pred voľbami všetky strany, problému sú si vedomé. Prorodinné organizácie preto dlhodobo volajú po zmiernení daňovo-odvodového zaťaženia rodín s neplnoletými deťmi, pričom pri súčasnej vysokej inflácii je táto potreba ešte urgentnejšia.

Situáciu by mohol zlepšiť návrh ministerstva financií, ktorý chce zvýšiť prídavky na dieťa na 50 eur mesačne, daňový bonus na dieťa na 100 eur mesačne, a zaviesť príspevok na služby deťom (krúžkovné) vo výške 50 eur mesačne. To by podľa prepočtov ministerstva zlepšilo finančnú situáciu všetkých rodín s deťmi, dokonca aj tých, kde nikto nepracuje.