Žiadam zasielať HFI správy

Bratislava za život - prejav Patrika Danišku

Tento text odznel na zhromaždení Bratislava za život.

Dobrý deň,

zlu stačí, aby dobrí ľudia mlčali.

Na Slovensku sa deje veľa zla. Za posledných 55 rokov bolo umelým potratom zabitých približne 1,4 milióna nenarodených detí. To je toľko, koľko pripadá na 1/5 obyvateľov Slovenska. Asi každé štvrté dieťa.

V roku 2011 sa na Slovensku spravilo 8 818 potratov, čo je v priemere denne 24 potratov.

Pre porovnanie, dnes je nás na tomto zhromaždení asi 2 000. Ročne zomrie v dôsledku umelého potratu 4-krát viac nenarodených detí, ako je nás tu dnes.

Žijeme v krajine, kde je pošliapavanie práva na život nenarodených detí na každodennom poriadku.

Žijeme v krajine, v ktorej Ústavný súd povedal, že potrat je právo chránené Ústavou, a to aj napriek tomu, že žiadne takéto právo sa v Ústave nenachádza.

Žijeme v krajine, kde ŠÚKL v decembri minulého roku zaregistroval, teda povolil uviesť na trh potratové tabletky, a to napriek faktu, že ich užívanie spôsobom, ktorý bol schválený, je v rozpore s našimi zákonmi, a ide o trestný čin.

Žijeme v krajine, kde ministerka zdravotníctva namiesto toho, aby chránila život nenarodených detí a zdravie ich matiek, sa rozhodla kryť toto nezákonné rozhodnutie ŠÚKL-u. Tým prevzala na seba a celú našu vládu politickú zodpovednosť za túto kauzu.

Toto sú konkrétne prejavy toho, čo nazývame pojmom „kultúra smrti“. Aby sa všetko toto zlo mohlo diať, stačí, aby slušní ľudia mlčali.

My sme sa tu však dnes zišli, aby sme nahlas povedali, že my mlčať nebudeme.

Priatelia, čaká nás veľa práce.

Ešte mnohým tehotným ženám budeme musieť pomôcť. Ešte mnohé nenarodené deti bude treba zachrániť. Ešte veľa zákonov bude treba zmeniť. Ešte veľa sŕdc bude treba obrátiť. Zmena je však nevyhnutnosť, ktorá sa musí stať.

Tak ako sme zvíťazili v boji o rovnosť ľudí inej pleti – tak ako sme zvíťazili proti fašizmu a komunizmu – tak ako sme zvíťazili v boji o slobodu otrokov – tak isto zvíťazíme aj nad kultúrou smrti – tak isto docielime spravodlivú ochranu práv aj nenarodených detí.

Jedného dňa bude pro-choice ideológia na smetisku dejín. Vtedy sa na našu dobu budú naši potomkovia pozerať s otáznikom a výčitkou, ako sa mi pozeráme na obdobie rasizmu, otroctva a holokaustu. A budú sa pýtať, ako sme toto mohli pripustiť?

Pre tieto budúce generácie dnes máme jeden veľký odkaz. V tejto krajine dnes žijú ľudia, ktorí chcú chrániť životy nenarodených detí a zdravie ich matiek. V tejto krajine žijú ľudia, ktorí si ctia spravodlivosť a ľudské práva všetkých bez rozdielu. V tejto krajine žijú ľudia, ktorí snívajú o lepšej spoločnosti.

Títo ľudia sa dnes zišli na tomto námestí, aby nahlas povedali, že my mlčať nebudeme.