Žiadam zasielať HFI správy

V katalógu IKEA zabudli na otca

Opäť sa raz rozprúdila diskusia o rodine, a to vďaka článku v IKEA katalógu, ktorý sa stal terčom kritiky zo strany Aliancie za rodinu. Katalóg IKEA prezentuje domácnosť dvoch lesbických žien, ktoré sa starajú o ročného chlapčeka Isaaca. Ako sami hovoria, chcú ukázať, že ich rodina nie je iná ako ostatné. Toto však nie je pravda v porovnaní s rodinami, kde deti vyrastajú s otcom a mamou. Na rozdiel od nich, vo výchove malého Isaaca bude chýbať otec.

Absencia otca (alebo matky) pri výchove dieťaťa nie je ideál, ktorý by sme mali sledovať a podporovať. Tak, ako sa líšia muži a ženy, líši sa aj výchova otcom a mamou. Aj keď sú obaja rodičia rovnako milujúci a starostliví, každý vychováva dieťa trochu inak. Otec a mama, každý svojim spôsobom, sú pre dieťa v niečom jedineční, obohacujúci a nenahraditeľní. Slovami sociológa a riaditeľa National Marriage Project na Virgínskej univerzite: „Doterajšie najlepšie psychologické, sociologické a biologické výskumy dokazujú, že muži a ženy v priemere prinášajú do rodičovstva odlišné dary, že deti majú úžitok z rodičov s odlišnými výchovnými štýlmi a že rozpad rodiny predstavuje vážnu hrozbu pre deti a pre spoločnosť, v ktorej žijú." (Zdroj: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1549173/posts)

Je pravda, že ľudia neraz vyrastajú v rôznych podmienkach a v konkrétnych prípadoch sa napokon dokážu vyrovnať s mnohými znevýhodneniami. Napriek tomu sociologické štúdie poukazujú na fakt, že prostredie zosobášených rodičov, otca a matky, sú pre výchovu dieťaťa to najlepšie. Potvrdzuje to aj štúdia Marka Regnerusa, ktorá analyzuje rozdiely medzi mladými dospelými ľuďmi (vo veku 18-39 rokov), ktorí počas detstva (0-18 rokov) vyrastali v rôznych typoch rodín. Nasledujúca tabuľka zobrazuje výsledky ľudí, ktorí vyrastali celé detstvo (0-18 rokov) v rodine so zosobášenými biologickými rodičmi a porovnáva ich s tými, ktorí aspoň nejaký čas svojho detstva žili v domácnosti s lesbickou matkou a jej partnerkou.

Na kontroverznom článku v katalógu IKEA mi teda najviac prekáža to, že vo výchove dieťaťa lesbickým párom nevidí rozdiel oproti výchove v kompletnej rodine. Nechcem spochybňovať odhodlanie a dobrý úmysel lesieb Clary a Kirsty z katalógu, ale ak sú presvedčené, že dieťa nepotrebuje otca, klamú sami seba.

IKEA sa (či už vedome, alebo nevedome) svojim článkom zapojila do diskusie o citlivých rodinných otázkach, a to veľmi nešťastným spôsobom. Zrejme v snahe o empatickosť voči homosexuálom zabúda na to, že pre deti je najlepšie, ak vyrastajú s mamou aj otcom.  Ak je IKEA naozaj pro-family, mala by začať propagovať skutočný ideál – rodinu zosobášených rodičov, kde dieťa má svoju mamu aj otca.


Podporte článok na vybraliSME (kliknutím na tlačítko hlasuj).

 

Súvisiaci článok: Sú deti homosexuálnych rodičov iné?