Žiadam zasielať HFI správy

Kde sa stala chyba?

Obhajcovia aj odporcovia potratov hovoria o rovnosti, napriek tomu zastávajú presne opačné pozície.

 

Dostala sa ku mne pozvánka na akciu Nebudeme ticho! Pochod za rešpektovanie reprodukčných práv. Na demonštráciu sa nechystám, ale musím sa priznať, že viaceré výroky ma oslovili.

„Nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodovali za nás.”

„Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých ľudí – vrátane žien a ďalších ľudí s maternicou, ľudí zo sexuálnych, etnických a iných menšín. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať všetky práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.”

„Preto je potrebné, aby sme spolu aktívne vytvárali spoločnosť založenú na princípoch rodovej rovnosti a podnikali všetky potrebné kroky na to, aby sme zabránili snahám väčšmi prehlbovať existujúce rodové, sociálne a triedne nerovnosti.”

„Súčasťou štruktúrneho násilia je systematické odopieranie, obmedzovanie a porušovanie ľudských práv zo strany štátnych inštitúcií.”

Slovník je na môj vkus trošku moc genderistický (ženy a ďalší ľudia s maternicou – no uznajte!) ale základná myšlienka je fajn – rovnosť medzi ľuďmi, rovnosť žien, odmietanie diskriminácie, boj za ľudské práva pre všetkých...

Fascinuje ma, ako je možné, že sa s týmito hodnotami stotožňujem, no napriek tomu v téme potratov zastávam opačnú pozíciu ako organizátorky podujatia. Kým pre mňa je potrat porušením ľudských práv a rovnosti, organizátorky ho považujú za jeho naplnenie (resp. podmienku).

Pýtam sa, kde sa stala chyba? Veď tie slogany si pýtajú, aby sme ich vložili do úst nenarodeným deťom, ktoré sú potratom ničené.

„Nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodovali za nás!” Presne o tom je umelý potrat – rozhodnutie o tele a živote iného človeka – nenarodeného dieťaťa.

„Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých ľudí!“ Waw, krásne vystihnuté čo sa pro-life hnutie snaží presadiť.

Tvrdíme, že sme proti nerovnosti, že bojujeme proti diskriminácii, že chceme ľudské práva pre všetkých. No napriek tomu máme presne opačné postoje k legálnosti umelých potratov.

Niekto tu robí obrovskú chybu.

Článok vyšiel na Postoj.sk

Ilustračná fotka na titulke: Flickr, Grzegorz Żukowski: women's day protest in Warsaw, licencia: CC BY-NC 2.0