Žiadam zasielať HFI správy

Sv. Cyril a Metod, LGBT a Robert Fico

Zahari Zograf, Wikipedia CommonsNaša ústava sa jednoznačne hlási k odkazu svätcov Cyrila a Metoda. A tak je to dobre, pretože tento odkaz je naozaj nasledovania hodný. V 20. storočí sa naša krajina opakovane od tohto odkazu odklonila, a to najmä v prípade útlaku a deportácií tisícov židov, ale tiež nástupom komunistickej totalitnej ideológie či legalizáciou umelých potratov. Vo všetkých prípadoch bol tento odklon od cyrilo-metodskej tradície odklonom nesprávnym smerom.

Aj dnes sa riešia otázky, pri ktorých máme možnosť nasledovať odkaz sv. Cyrila a Metoda, alebo sa od tohto odkazu odvrátiť. Jednou z týchto tém je aj spoločenské usporiadanie na najzákladnejšej úrovni, ktorou je rodina. Cyrilo-metodský odkaz nám hovorí, že základnou bunkou spoločnosti je rodina založená manželstvom jedného muža a jednej ženy. Toto manželstvo treba chrániť, čo potvrdzuje aj naša ústava. Cyrilo-metodská tradícia odmieta zmenu definície manželstva tak, že by sa za manželstvo mali považovať aj zväzky osôb rovnakého pohlavia (nech ich nazveme akokoľvek). Dôkazom je aj postoj nasledovníkov sv. Metoda – slovenských biskupov, ktorí odmietajú tak homosexuálne manželstvá / registrované partnerstvá ako aj zriadenie vládneho výboru, ktorý by mal slúžiť na presadzovanie LGBT agendy (pozri tu).

Ako sa k cyrilo-metodskému odkazu stavia premiér Robert Fico? Zdá sa, že veľmi pozitívne. Hlási sa k nemu tak pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ale nezabudne ich odkaz spomenúť ani pri oslavách Dňa ústavy. A tak je to správne, za toto treba pána premiéra pochváliť.

Oficiálne prihlásenie sa k cyrilo-metodskej tradícii je však gestom, ktoré musí byť naplnené aj konkrétnymi činmi.

Oficiálne prihlásenie sa k cyrilo-metodskej tradícii je však gestom, ktoré musí byť naplnené aj konkrétnymi činmi. A práve teraz prichádzajú chvíle, kedy sa premiér Fico spolu s celou svojou vládou môže rozhodnúť. Vláda má na stole návrh na zriadenie Výboru pre práva LGBTI osôb, ktorého výsledkom by bolo nanucovanie LGBT agendy za štátne peniaze prostredníctvom tohto výboru. Je tu tiež návrh strany SaS, ktorá chce dať na úroveň manželstva zväzky osôb rovnakého pohlavia (je pritom jedno, ako sa nový inštitút bude volať a či manželské výsady bude mať hneď všetky, alebo kvôli priechodnosti najskôr len časť. Cieľ LGBT komunity je jasný – dosiahnuť „úplné zrovnoprávnenie“.)  

Ako sa rozhodne Robert Fico? Dúfajme, že správne, a teda že sa prikloní k cyrilo-metodskej tradícii aj praktickými činmi. Ak nie, jeho oficiálne gestá by zostali len falošnou pretvárkou, čo by bola veľká škoda.

 

Podporte článok klikom na vybraliSME (kliknutím na políčko Hlasuj).