Žiadam zasielať HFI správy

Pro-choice tábor proti možnosti voľby pre nemocnice