Žiadam zasielať HFI správy

Malá smutná štatistika

Novodobé dejiny Slovenska zapisujú aj niekoľko smutných štatistík. V nasledujúcich riadkoch a grafoch ponúkam prehľad niektorých demografických ukazovateľov.

Umelé potraty už dlhodobo pomaly klesajú (Graf 1), čo môžme všeobecne považovať za dobré. Absolútne čísla sú však naďalej smutné. Ročne sa na Slovensku v roku 2011 vykonalo 8 818 umelých potratov, čo znamená 24 umelých potratov na jeden deň. Vidíme teda, že napriek vysokej dostupnosti antikoncepčných prípravkov a tabletiek "deň po", ktoré generujú skryté umelé potraty, počet oficiálnych umelých potratov klesá od roku 2000 priemerne len o 700 umelých potratov ročne.

Na grafe 1 tiež vidíme, že silná generácia z prelomu 70.-80. rokov prispieva ku krátkodobému zvýšeniu pôrodnosti, po ktorom sa očakáva hlboký prepad. Kým v roku 1980 sa na Slovensku narodilo takmer 100 000 detí, v roku 2011 majú "Husákove" deti len okolo 60 000 detí, čo je len o niečo viac ako polovičná pôrodnosť. To má za následok starnutie populácie. Očakáva sa, že v roku 2050 bude na Slovensku 3 krát viac dôchodcov ako v súčasnosti a na jedného obyvateľa do 17 rokov budú pripadať dvaja nad 65 rokov.

Graf 1

Ďalšou demografickou hrozbou je klesajúci počet detí narodených v manželstve (Graf 2). Ten sa oproti roku 1996 znížil aj napriek tomu, že celkový počet narodených detí začal od roku 2003 opäť stúpať. Kým v roku 1996 bolo 14% detí narodených mimo manželstva, v roku 2011 to už bolo 34% detí. To znamená, že v súčasnosti sa každé tretie dieťa narodí mimo manželstva.

Graf 2

Na grafe 3 je zobrazený vývoj rozvodovosti a sobášnosti. Počet rozvodov oproti roku 1996 narástol o 28% z 9 402 na 12 015 a v posledných rokoch začal mierne klesať. Počet uzavretých manželstiev v rokoch 2009-2011 tiež klesol.

Graf 3

Na ďalšom sumárnom grafe červená čiara ukazuje, že na počet uzavretých manželstiev pripadá ročne 43% rozvodov v roku 2011 a tento ukazovateľ má dlhodobo rastúci charakter. Zelená čiara popisuje klesajúci podiel umelých potratov na celkový počet narodených detí. A modrá čiara ukazuje drastický nárast počtu detí narodených mimo manželstva.

Graf 4

A na záver ukážka demografického stromu pre rok 2010, ktorý naznačuje, že Slovensko čaká neľahká budúcnosť. Horizontálna os zobrazuje počet mužov (modrá) / žien (červená) a vertikálna os predstavuje ich vek v roku 2010. V grafe vidieť silnú povojnovú generáciu a tiež silnú generáciu ich tzv. Husákových detí, ktoré sú momentálne tridsiatnici. Po nich by mala znovu nasledovať ďalšia silná vlna, ktorá, ako je možné vidieť, je oneskorená a veľmi slabá. Slovensko malo v roku 2009 jednu z najnižších pôrodností (na jednu ženu pripadá 1,4 dieťaťa) spomedzi krajín EÚ a stále je hlboko pod hranicou potrebnou na zachovanie populácie (za tú sa považuje 2,1). Priemerná pôrodnosť v rámci EÚ bola v roku 2009 na úrovni 1,6, pričom najvyššiu pôrodnosť dosahovalo Írsko (2,07), Francúzsko (1,98), Veľká Británia (1,96) a Švédsko (1,94). Naopak ku krajinám s najnižšou pôrodnosťou patria nové členské štáty ako Lotyšsko (1,31) a Maďarsko (1,32) ale rovnako nízku pôrodnosť má aj Portugalsko (1,32).1

Graf 5

Údaje v grafoch pochádzajú z databázy Slovstat Štatistického úradu.


1 Celá štúdia je dostupná tu.