Žiadam zasielať HFI správy

Antikoncepcia nedokáže zabrániť neželanému tehotenstvu

Často sa hovorí, že najlepšou prevenciou pred umelým potratom je antikoncepcia. Mnohým ľuďom dáva pocit bezpečia a ochrany pred neželaným tehotenstvom. Na čo však ľudia zabúdajú je fakt, že žiadna antikoncepcia nie je stopercentná.

Niektoré formy antikoncepcie sú účinnejšie, iné zas menej. Jednou zo štúdií, ktoré skúmajú účinnosť rôznych foriem antikoncepcie je štúdia Dr. Jamesa Trussella.1 Ten zistil, že je spravidla veľký rozdiel medzi účinnosťou antikoncepcie pri jej ideálnom (perfektnom) používaní a pri jej typickom používaní. Platí to výrazne aj v prípade hormonálnej antikoncepcie a kondómov. Počas prvého roka typického užívania hormonálnej antikoncepcie je podľa Trussella až 9 %-tné riziko nechceného tehotenstva. To znamená, že zo 100 žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, do konca prvého roka jej užívania neplánovane otehotnie 9 žien. Účinnosť kondómu je pri jeho typickom použití ešte nižšia – zo 100 sexuálne aktívnych párov používajúcich kondóm neželane otehotnie až 18 párov počas prvého roka používania kondómu. Dôvodom je najmä nekonzistentné a nesprávne (po)užívanie a v prípade kondómov aj ich roztrhnutie alebo zvlečenie.4

Mnohé ženy pritom sexuálne žijú bez túžby otehotnieť aj dlhšie obdobie, neraz 10, aj viac rokov, počas ktorých sa chránia hormonálnou antikoncepciou alebo kondómom. Celkové riziko otehotnenia pri takomto životnom štýle počas celej tej doby ešte viac narastá.

Má toto všetko nejaký súvis s množstvom umelých potratov?

Z viacerých štúdií sa zistilo, že užívanie antikoncepcie nedokáže zabrániť umelým potratom. Ide o štúdie, ktoré sa robili v rôznych krajinách sveta a v rôznych obdobiach, od 80-tych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Tieto štúdie ukazujú, že väčšina žien, ktoré boli na potrate, neželane otehotneli napriek tomu, že v čase otehotnenia používali antikoncepciu (najčastejšie hormonálnu antikoncepciu, alebo kondóm). V percentuálnom vyjadrení 55%2, 57%3, 54%4, 58%4, 51%4, resp. 61%5 žien, ktoré podstúpili umelý potrat, otehotnelo v čase, keď používali antikoncepciu.

Bližšie informácie o krajinách a rokoch jednotlivých štúdií sú v tabuľke:

 


1 James Trussell, PhD: Contraceptive failure in the United States, Elsevier 2013: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638209/pdf/nihms458000.pdf

2 William A. Fisher, Sukhbir S. Singh, Paul A. Shuper, Mark Carey, Felicia Otchet, Deborah MacLean-Brine, Diane Dal Bello, Jennifer Gunter: Characteristics of women undergoing repeat induced abortion, Canadian Medical Association Journal (CMAJ) 2005: http://www.cmaj.ca/content/172/5/637.full

3 Tlačová správa Marie Stopes International: Research reveals more than half of young women who have abortions were using contraception when they fell pregnant, apríl 2014: http://mariestopes.org/media/research-reveals-more-half-young-women-who-have-abortions-were-using-contraception-when-they

Pozri aj http://mariestopes.org/sites/default/files/MSUK%20Contraception%20Uptake%20research.pdf

4 Rachel K. Jones, Jacqueline E. Darroch, Stanley K. Henshaw: Contraceptive Use Among U.S. Women Having Abortions in 2000–2001, Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 2002, Guttmacher Institute: https://www.guttmacher.org/pubs/journals/3429402.pdf

5 Young LK, Farquhar CM, McCowan LM, Roberts HE, Taylor J.: The contraceptive practices of women seeking termination of pregnancy in an Auckland clinic, The New Zeland Medical Journal 1994, publikované v NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8196861

 

Článok môžete podporiť prostredníctvom vybraliSME (kliknite na Hlasuj).