Žiadam zasielať HFI správy

Fotoreportáž z manifestácie
Foto: Anton Frič a Patrícia Matiová