Žiadam zasielať HFI správy

O čom bol Pochod za životKeď si niekto čítal titulky novín, mohol byť zmätený. Napríklad SME malo k článku o pochode nadpis: Pochod za život: Zákaz potratov či registrovaných partnerstiev. Tlačená verzia denníka N naopak uviedla článok nadpisom: Nie zákaz, chcú zmenu potratov. Ktorý nadpis vystihol realitu? Myslím, že verne ani jeden.

Ako to teda je s tým zákazom potratov? Keď sa niekde objaví slovko potrat, automaticky všetci začnú riešiť, či má byť legálny, alebo nie. Diskusia sa v podstate zredukovala na túto jedinú tému. Cieľom Pochodu za život bolo toto nastavenie zmeniť a ukázať, že sú tu aj iné témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Napríklad zlepšenie informovanosti tehotných matiek o rizikách potratu. Alebo pomoc matkám a rodinám, ktoré sa k potratu cítia byť tlačené z ekonomických a sociálnych dôvodov. Alebo ochrana dieťaťa pred potratom z dôvodu jeho pohlavia...

Ak to myslíme s ľudskými právami vážne, nemôžeme schvaľovať, aby bolo zabitie nevinného človeka legálne. Ľudské práva patria všetkým ľuďom bez rozdielu, teda aj nenarodeným deťom. Aj preto organizátori pochodu pri definovaní svojich politických návrhov uviedli: „Našim cieľom je rovnosť v ochrane života všetkých ľudí bez rozdielu, vrátane nenarodených detí – tak v legislatíve ako aj v praxi.

No napriek tomu, že je otázka legálnosti umelých potratov dôležitá, pochod chcel vyzdvihnúť do popredia niečo iné – že sú tu aj ďalšie legislatívne možnosti ochrany života, ktoré posunú veci smerom k lepšej ochrane života a súčasne nepredstavujú pre nikoho červené súkno.

Pochod však nebol len o legislatíve, ale aj o niečom oveľa bezprostrednejšom. Pomôžem si citátom poslanca Martina Chrena: „Vážim si život, ale aj práva žien, proti ktorým bol tento pochod namierený.“ Martin Chren sa strašne mýli, ak si naozaj myslí, že pochod bol namierený proti ženám.

Ústrednou témou celého pochodu bola práveže pomoc tehotnej matke v núdzi a jej dieťaťu. Táto téma zaznievala z pódia aj na odborných workshopoch, účastníci pochodu si vypočuli inscenovaný telefonát vystresovanej tehotnej dievčiny do poradne, aj informácie o projektoch konkrétnej pomoci tehotným matkám. Rozdali sa desiatky tisíc letákov o tom, ako sa dá pomôcť tehotnej matke (Pro-life metro) spolu so zoznamom vyše štyridsiatich organizácií ponúkajúcich konkrétnu pomoc. V stánkoch počas pochodu sa prezentovala Poradňa ALEXIS, systém Zachráňme životy, Áno pre život a ďalšie organizácie, ktoré pomáhajú tehotným matkám a ich rodinám. Neustále zaznievala výzva, aby ľudia tieto projekty podporovali aj finančne. Už spomínané návrhy na zlepšenie legislatívy a verejnej politiky kládli dôraz práve na potrebu zlepšenia pomoci tehotným ženám v ťažkostiach.

Pomoc nabrala aj úplne konkrétnu podobu – spravila sa zbierka trvanlivých potravín pre tehotné ženy v krízovej situácii, rodiny v sociálnej núdzi a rodiny utečencov, ktoré bývajú v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity (spolu sa vyzbieralo 5 plných osobných automobilov potravín). Robila sa aj finančná zbierka, z ktorej časť (aspoň 10%) pôjde do organizácií a zariadení, ktoré sa starajú o tehotné ženy v núdzi a tiež na novovzniknuté pro-life projekty formou grantov.

Plus, pochod chcel ukázať radosť zo života. Povedať, že život je krásny a cool už od počiatku. A netreba sa ho báť prijať.

O tomto bol pochod.

Trend je dobrý

Kritici pochodu tento rok vraveli, že pochod vykopáva otvorené dvere. Veď trend je dobrý a počet potratov z roka na rok klesá.

Áno, je pravda, že trend v počte štatisticky vykázaných umelých potratov je naozaj dobrý. Za minulý rok sme však štatisticky vykázali aj 7501 dobrých dôvodov, prečo sa nestačí uspokojiť len s trendom. Chce to niečo viac, chce to radikálu zmenu. Napríklad v tom, že sa ako spoločnosť zjednotíme a spoločne sa pustíme do pomoci tehotným matkám v ťažkej situácii. Je to projekt, do ktorého sa môže zapojiť úplne každý. Nebolo by to úžasné?

Nikto si nemyslí, že je potrat ideálne riešenie. Ak si ho tehotná mamička zvolí, iste je k tomu nejakými okolnosťami tlačená. Ale, aká je toto sloboda? Aká je to možnosť voľby, keď tehotnej matke niečo bráni vybrať si to najlepšie? Hľadajme spoločne spôsoby, ako každej tehotnej mamičke pomôcť vybrať si ideálne riešenie pre ňu a jej dieťatko. Hľadajme, ako aj z pro-choice môže byť pro-life.

Foto: (c) Anton Frič, www.fotoportal.sk