Žiadam zasielať HFI správy

Zákon o pomoci tehotným ženám prešiel prvým čítaním. Ako hlasovali poslanci?

Dňa 6. 10. 2021 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila skupina poslancov pod vedením Anny Záborskej. Ide o návrh viacerých zmien, ktoré síce nezastavia zabíjanie nenarodených detí, ale môžu pomôcť v konkrétnych situáciách, aby sa matky rozhodli pre život dieťaťa.

Zákon prešiel do druhého čítania, pričom za návrh hlasovalo 75 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 26, nehlasovali 3. Neprítomných bolo 20 poslancov – z týchto neprítomných by zrejme ešte pribudlo pár hlasov za.

Je to víťazstvo a dobrý signál. No dôležitá je aj skúsenosť z minulého roka, kedy sa hlasovalo o takmer totožnom návrhu zákona – v prvom čítaní v júli 2020 ho podporilo 81 poslancov, v treťom (poslednom) čítaní v októbri 2020 ich bolo o 23 menej. Zákon vtedy neprešiel o jediný hlas. To rozhodujúce hlasovanie nás teda ešte len čaká, zrejme koncom októbra.

Aj preto by som Vás chcel veľmi pekne poprosiť o podporu výzvy poslancom za prijatie tohto zákona. Ak ste ju ešte nepodporili, prosím spravte tak, aby nás bolo čo najviac. Prípadne prepošlite tento email aj Vašim priateľom.

Výzvu môžete podporiť tu: Pomôžte tehotným matkám v núdzi

Patrik Daniška