Žiadam zasielať HFI správy

Katolíci sú nenávistní a netolerantní. Alebo nie?

Zdá sa, že sa skoro všetci tvárime, akoby sme na to zabudli, ale ešte pred pol rokom bolo hlavnou témou spoločenských diskusií na Slovensku februárové referendum. A keď hovorím diskusií, tak mám na mysli najmä vášne, hádky, osočovanie, urážky, teda do veľkej miery hystériu, a možno sem-tam aj skutočné diskusie. Referendum a to, čo sa dialo pred ním, nám o mnohých ľuďoch veľa povedalo. Niektorí najprv volali po nevyhlásení referenda, napriek splneniu ústavných podmienok. Keď už bolo vyhlásené, tak vyzývali na nezúčastnenie sa ho, aby bolo neplatné. Iní dokonca odsudzovali využitie ústavného práva a zúčastnenie sa hlasovania. Hovorili o rozdúchavaní kultúrnej vojny, o nechutnosti, o teokracii, o popieraní či obmedzovaní ľudských práv, o šírení (paranoidnej) „homofóbie“ a intolerancie, o zasievaní nenávisti, o stredovekej posadnutosti či o árijských nacistoch.

K takýmto vyjadreniam sa uchýlili aj celkom známejšie osoby verejného života, či už novinári, politici, umelci, sociológovia a iní:

Na referendum nepôjdem, lebo ho považujem za nástroj utláčania menšín. Nechcem sa účasťou na referende podieľať na rozdúchavaní kultúrnej vojny, do ktorej Slovensko vťahujú kresťanskí aktivisti.
Martin Šimečka, novinár
http://www.nejdeme.sk/osobnosti

Už v sobotu  sa ukáže, koľko ľudí na Slovensku ovláda viac strach ako láska. Bude to správa o našej schopnosti nenútiť menšiny, aby žili, ako si predstavuje väčšina.
Matúš Kostolný, novinár (šéfredaktor Denníka N)
https://dennikn.sk/42092/o-laske-sa-nema-hlasovat/

Na referendum nejdem. Lebo v realite žiadnej rodine nepomôže, ale mnohým rodinám a jednotlivcom môže ublížiť. Lebo sa tu úplne nechutným spôsobom zneužívajú nároky a práva jednej menšinovej skupiny obyvateľov a homofóbne postoje dnešnej verejnosti k nim na presadenie náboženských konceptov do právnej úpravy partnerských a rodičovských vzťahov a do rodinných politík.
Jarmila Filadelfiová, sociologička
http://www.nejdeme.sk/osobnosti

Toto referendum sa zdá "iba" ako obmedzovanie ľudských práv a ťaženie proti jednej menšine. Myslím, že ide o viac. Je to skrytá snaha kresťanských kruhov o pomalú zmenu charakteru štátu z modernej sekulárnej demokracie na konzervatívnu teokraciu. Ľudské práva a "rodina" sú len zásterkou. Neslobodno ísť hlasovať, ani keby sme chceli trikrát odpovedať Nie.
Erich Mistrík, estetik
http://www.nejdeme.sk/osobnosti

Veď si to povedzme na rovinu, toto referendum ide riešiť ľudské práva. Keď už Aliancia za rodinu používa také silné výrazy ako ochrana rodiny, ja jej teda pripomínam, že ona chce popierať ľudské práva.
Zuzana Fialová, herečka
https://dennikn.sk/9678/zuzana-fialova-fico-paska-dalsi-sa-az-takmer-fyzicky-boja/

Nemôžem sa preto zúčastniť plebiscitu, ktorý je neskrývane namierený proti konkrétnej skupine mužov, žien a detí.
Silvia Porubänová, sociologička
http://www.sme.sk/c/7618922/stanke-ani-wienk-sa-nezucastnia-biela-vrana-odpovie-trikrat-ano-anketa.html

Samozrejme, zúčastním sa. Aký mám na tieto veci názor, na to celkom jasne odpoviem v referende. Pochybujem však, že tým nejako zmením šírenie homofóbie a intolerancie v tejto spoločnosti, ktorá na „ochranu“ tradičnej, teda pravdepodobne prvotnopospolnej rodiny, potrebuje zákon.
Milan Markovič, herec
http://www.sme.sk/c/7614716/referendum-je-podla-veriacej-matky-hlupost-markovic-sa-zucastni-anketa.html

Považujem za principiálne nemorálne hlasovať o právach menšiny, ktorými navyše na Slovensku predmetná menšina ani nedisponuje. Ide len o zasievanie nenávisti voči určitej skupine ľudí v spoločnosti.
Monika Flašíková-Beňová, politička
http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/ist-ci-nie-europoslanci-prezradili-ci-zahlasuju-referende-rodine.html

Na referende je najúžasnejšie, že sú všetci spokojní. Všetkých potvrdilo v ich inakosti. 21 percent obyvateľstva v ich paranoidnej homofóbii a štyri percentá v ich neohrozenosti. Nás ostatných môže tešiť, že sme patrili k mlčiacej väčšine.
Anton Heretik, psychológ
http://www.sme.sk/c/7637163/utvrdeni-v-paranoidnej-homofobii-hovori-o-referende-psycholog-anketa.html

Nezúčastním sa. Pochybná kléroteroristická organizácia sa perfídnym spôsobom pokúša obmedziť ľudské práva jednej z menšín. Na tomto zvrátenom stredovekom pohone na čarodejnice sa odmietam zúčastniť.
Juraj Droba, politik
http://www.sme.sk/c/7621652/byvaly-knaz-na-referendum-nepojde-poslanec-vola-aj-dalsich-anketa.html

Vaše referendum je proti rodine, je proti myšlienke rodiny ako miesta, kde sa učíme slobode, a nie teroru. Vaša teológia rodiny nemá nič spoločné s biblickým učením, no má blízko k stredovekej posadnutosti a neuróze miešať náš svet s myšlienkovými konštruktmi šialencov. Vaša aktivita povedie k definitívnej strate vážnosti postavenia kresťanstva v spoločnosti, degradujete ho na politickú štetku.
Michal Havran, novinár (šéfredaktor JeToTak)
http://www.jetotak.sk/editorial/mila-aliancia-za-rodinu

Tak teda, veselo a odhodlane do volebných miestností! Určite vás posmelí a osvieži vedomie, že árijskí nacisti by sa takéhoto referenda zjavne zúčastnili s veľkým nadšením a volili by rovnako ako vy, bratia a sestry.
Peter Breiner, skladateľ
http://pbreiner.blogspot.sk/2014/12/jasne-definovane-vztahy-precisely.html

 

Samozrejme, drvivá väčšina tých najvyhranenejších vyjadrení vyšla z úst rôznych anonymov, radových a neznámych ľudí, ale aj prostredníctvom trebárs facebookových stránok, za ktorými môže stáť kdekto.

Februárové referendum bolo bez akýchkoľvek pochýb predovšetkým kresťanskou aktivitou, menovite katolíckou. Jeho organizátori, podporovatelia a prívrženci boli obvykle kresťania – katolíci. Samozrejme, podporili ho i ďalšie cirkvi, ale trebárs u evanjelikov a. v. zazneli aj výraznejšie hlasy proti referendu, čo sa o rímsko-katolíckej či grécko-katolíckej cirkvi nedá povedať. Katolíci na Slovensku podľa sčítania ľudu z roku 2011 tvoria dve tretiny obyvateľstva, no účasť na referende bola len 21 %. Dá sa to vysvetliť tak, že mnohí katolíci na referendum nešli, ale aj tak, že tento rozdiel približne zodpovedá rozdielu medzi deklaratívnymi („papierovými“) katolíkmi a praktizujúcimi katolíkmi. Taktiež na referendum nepochybne šli aj mnohí nekatolíci, resp. nekresťania alebo aj neveriaci. Nemožno teda celkom stotožniť účastníkov referenda s katolíkmi.

Napriek tomu, hodnoty, ktoré sa pokúšalo obhájiť referendum, sú v úplnom súlade s katolíckymi hodnotami (resp. celkovo kresťanskými, ale podaktoré protestantské hnutia sa od týchto hodnôt majú sklon vzďaľovať, takže hovorím iba o katolíkoch). Preto obviňovanie referenda, jeho organizátorov či podporovateľov z nenávisti, intolerancie, „homofóbie“, obmedzovania práv a tak ďalej, sa týka predovšetkým katolíkov.

Ak by všetci tí novinári, politici, umelci, sociológovia a ďalší známejší i celkom neznámi ľudia mali pravdu, malo by to znamenať, že katolíci – tí, ktorí sa pridŕžajú katolíckej náuky – majú všetky tie zlé vlastnosti, o ktorých písali. Takže by mali byť nenávistní, netolerantní a tak ďalej. Či je to naozaj tak, som sa rozhodol preskúmať.

Foto: Flickr, catholic school nun by www.audio-luci-store.it is licensed under CC BY 2.0