Žiadam zasielať HFI správy

Slovenská vláda oznámila OSN, že nebude ratifikovať Istanbulský dohovor

Ešte by to mala oznámiť Rade Európy.

Dokument Odporúčania adresované Slovenskej republike počas tretieho kola Univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva sa stal známym vďaka akceptovaniu pripomienok Holandska a Francúzska, aby Slovensko zaviedlo registrované partnerstvá.

Proti tomuto prešľapu sa už rozbehla petícia, lebo je naozaj zvláštne, že sa naša vláda k takémuto niečomu zaviazala. Kto jej dal na to mandát? Kedy bola o tejto veci zmenená koaličná dohoda?

Popri tomto faux pas ušiel pozornosti fakt, že v tom istom dokumente zaslanom OSN sa objavili aj požiadavky na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, konkrétne od krajín Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Island, Gruzínsko, Nemecko, Španielsko, Tunisko, a samozrejme Turecko. A dôležité je, že slovenská vláda tieto pripomienky neakceptovala a oznámila OSN, že dohovor nebude ratifikovať.

Dovolím si odcitovať odôvodnenie: „Národná rada Slovenskej republiky (NR SR), najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky, požiadala svojim uznesením č. 1697 z 29. marca 2019 vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou a vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.“ Slovenská republika preto odporúčania ratifikovať Istanbulský dohovor odmietla.

To si zaslúži malý komentár. Keď parlament vyzval vládu, aby zastavila ratifikáciu Istanbulského dohovoru a oznámila to Rade Európy, ozvali sa spochybňujúce hlasy, že to vraj nemôže spraviť kvôli tomu, že ide o prezidentskú zmluvu. A vláda sa skutočne tvári, ako keby parlament žiadne uznesenie neprijal, čo je veľmi zvláštne, lebo aj vládne strany za toto uznesenie hlasovali. Je to vlastne dar pre opozíciu, aby si zarobila nejaké politické body (ak túto príležitosť využije).

No súčasne platí, že vláda vlastne začala na medzinárodnom fóre oznamovať, že s Istanbulským dohovorom sme skončili. Teraz to konkrétne oznámila OSN.

Možno sa časom dočkáme, že takéto oznámenie pošle aj organizácii, ktorej to na základe uznesenia parlamentu má poslať – Rade Európy. Veď keď to mohla poslať OSN, prečo by to nemohla poslať aj Rade Európy? V podstate stačí spraviť copy – paste toho, čo poslala do OSN.

Precedens je teda na svete. Myslím, že vláde nič nebráni, aby konečne splnila, o čo ju najvyšší zákonodarný orgán Slovenskej republiky žiada.


Článok vyšiel na Postoj.sk
Ilustračné foto: Flickr, Johannes Zielcke: slovak parliament, CC BY-NC-ND 2.0