Žiadam zasielať HFI správy

Stimuly na záchranu života

Minulý týždeň vláda schválila stimuly pre tri firmy, spolu za 7,7 mil. Eur. Vďaka týmto investičným stimulom by malo vzniknúť spolu 552 nových pracovných miest. Keď čísla vydelíme, vyjde nám suma 13 949 Eur. To je výška investičného stimulu pripadajúca na jedno nové pracovné miesto.

Pre zaujímavosť som sa pozrel na stránku darcovského systému Zachráňme životy, ktorý zbiera peniaze a potom z nich financuje pomoc tehotným matkám a ich nenarodeným deťom v núdzi. Za takmer osem rokov fungovania pomohli 109 ženám a narodilo sa už 96 detí. Doposiaľ bola zo systému vyplatená celková suma 239 343 Eur. To znamená, že priemerná suma pripadajúca na pomoc jednej tehotnej matke je 2 196 Eur.

Investícia pripadajúca na vytvorenie jedného pracovného miesta je teda asi 6 krát vyššia, ako investícia pripadajúca na záchranu jedného nového života.

Ak by sa štát rozhodol investovať 7,7 milióna Eur spôsobom, ako to robí Zachráňme životy, prispel by k záchrane 3 506 nových ľudských životov.

Ja viem, tieto prepočty možno nevyjadrujú celú realitu. No predsa ukazujú na niečo veľmi dôležité. Vládni predstavitelia radi pred kamerami prepočítavajú, koľko nových pracovných miest za ich úradovania vzniklo. Ale ešte som nevidel žiadnu vládu verejne sa pochváliť tým, že by finančne prispela na záchranu životov nenarodených detí.

Pritom deti sú naša budúcnosť. Investícia do nich sa naozaj oplatí.

 

Foto: Flickr, Baby emotions by Alex Motrenko is licensed under CC BY-NC-ND 2.0