Žiadam zasielať HFI správy

Čo dobré môže vzísť zo správy Lunacek

4. februára bola európskym parlamentom schválená správa Lunacek, ktorá výrazne posúva LGBTI agendu ďalej. Správa síce nie je právne záväzná, avšak vytvára tlak, aby EÚ a členské štáty na jej základe postupovali a prijali aj právne záväzné dokumenty, ktoré ju uvedú do života.

Správa môže byť naozaj ďalekosiahla.

- Požaduje, aby prakticky všetky dokumenty EÚ zohľadňovali požiadavky LGBTI aktivistov.

- Požaduje zaviesť zákaz diskriminácie na základe gender identity (to v praxi môže znamenať aj to, že chlap, ktorý sa cíti byť ženou, začne chodiť do ženských šatní a ukazovať sa dievčatám a ženám so svojimi mužskými genitáliami. Tak sa to stalo napríklad v štáte Washington, či v Toronte).

- Požaduje uznávanie všetkých dokumentov o osobnom statuse naprieč EÚ, vrátane registrovaných partnerstiev, manželstiev a určenia pohlavia (aktuálne štáty nie sú nútené uznávať napríklad manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté inde v EÚ).

- Požaduje zavedenie trestnosti nenávistných prejavov (hate speech) na základe sexuálnej orientácie a gender identity (samozrejme bez akejkoľvek zmienky o potrebe ochrany slobody prejavu, či presvedčenia).

- Požaduje vylúčiť poruchu rodovej identity (GID) zo zoznamu chorôb vedenom WHO (žeby tomuto politici europarlamentu rozumeli lepšie, ako lekári?). A mnohé iné...

Otázka ale znie: ako môžeme aj tento nešťastný dokument využiť tak, aby to prospelo hodnotám slobody, rodiny a skutočného manželstva?

Jeden takýto pozitívny efekt už nastal – táto správa zaktivizovala európsku verejnosť tak, ako žiadna iná doposiaľ. Proti prijatiu správy sa ozvalo asi milión občanov EÚ. Aj toto môže prispieť k prebudeniu Európanov a vybudovaniu opozície proti novodobým ideológiám.

Pomôže to tiež zvýšiť povedomie o tom, kto nás to vlastne v EP zastupuje a aké hodnoty tam presadzuje. A tak v najbližších eurovoľbách ľudia budú lepšie vedieť koho voliť a koho nie, aj na základe informácií o hlasovaní našich poslancov o správe Lunacek:
ZA: Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová (SMER-SD), Edit Bauer (SMK)
PROTI: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik (KDH), Peter Šťastný (SDKÚ-DS), Alajos Mészáros (SMK), Jaroslav Paška (SNS)
ZDRŽAL SA: Eduard Kukan (SDKÚ-DS)
NEHLASOVALI: Boris Zala, Monika Smolková (SMER-SD) a Sergej Kozlík (HZDS)

Tu treba vyzdvihnúť najmä pôsobenie Anny Záborskej, ktorá už nie je len slovenským, ale európskym lídrom v boji za hodnoty rodiny, života a slobody.

Čo je však najdôležitejšie, prijatie tejto správy nám Slovákom jasne otvára oči, že naša krajina nie je taká suverénna, ako by sme si želali. Že ak si chceme zachovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a právo slobodne o tom hovoriť, musíme iniciatívu vziať späť do vlastných rúk a zabezpečiť si to. Či už ústavným zákonom, alebo referendom, alebo inak. Správa Lunacek nám jasne odkazuje: dozrel ten čas.

 

Podporte článok na vybraliSME (kliknutím na tlačítko hlasuj).