Žiadam zasielať HFI správy

O teplom Jankovi a Občianskom zákonníku

Minulý týždeň vystúpil v parlamente poslanec SaS Martin Poliačik s obhajobou potreby zavedenia registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia. Na sugestívnom príbehu „O teplom Jankovi“, ktorého zrazila studená električka chcel poukázať na neutešený stav našej právnej úpravy, povestné právne vákuum, a na potrebu jeho odstránenia zavedením registrovaných partnerstiev homosexuálov.

Poliačikov Janko bol vyhodený z domu bigotným katolíckym otcom po tom, ako sa dozvedel že jeho syn je homosexuál. Janko sa presťahoval do Bratislavy, kde si našiel partnera s ktorým žije už šestnásť rokov. Jedného dňa Janka zrazí električka a tu podľa pána Poliačika nastupujú problémy. Keďže som právnik, dovolím si poukázať na právnu úpravu súvisiacu s týmito problémami ako aj na možné riešenia, ako sa takýmto „problémom“ dá vyhnúť.

1. problém: lekári odmietli Jankovmu priateľovi poskytnúť informácie o zdravotnom stave.
Zákon o zdravotnej starostlivosti za života pacienta automaticky neumožňuje nahliadať do zdravotnej dokumentácie ani manželke, deťom či iným osobám. Prečo by teda mal práve homosexuálemu partnerovi?
Ten istý zákon súčasne umožňuje, aby Janko (ako ktokoľvek iný) udelil plnomocenstvo s osvedčeným podpisom, na základe ktorého tieto informácie lekári poskytnú.

2. problém: Jankov priateľ nevie zaplatiť Jankovu faktúru za telefón.
Nemyslím si, že by operátori odmietli prijať platbu od inej osoby. Napríklad pri platbe prevodom z účtu sa nijako neskúma z akého účtu platba odišla.
Pre každý prípad je tu Občiansky zákonník: „Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.“

3. problém: ak Janko na následky nehody zomrie, majetok zdedí bigotný otec a jeho partner nebude môcť robiť vôbec nič.
Ani toto nie je pravda. Opäť Občiansky zákonník: „Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.“
Jankov partner by teda zo zákona dedil presne toľko, koľko Jankov bigotný otec. Ak sa takýto scenár Jankovi nepozdáva, môže napísať závet a sám rozhodnúť, kto má po ňom dediť.

Problémy teplého Janka, ako ich vykreslil pán Poliačik, sú len vyfabulované problémy. Niekedy stačí udeliť plnú moc, alebo zanechať závet. Som presvedčený, že právne uvedomelí homosexuáli, ako aj ostatní právne uvedomelí ľudia, o týchto možnostiach vedia. Ak tieto právne inštitúty nevyužívajú, je to ich rozhodnutie. Nech ale netvrdia, že kvôli týmto „problémom“ potrebujú registrované partnerstvá homosexuálov, pretože to nie je pravda.