Žiadam zasielať HFI správy

Stretli sme sa s prezidentom Kiskom

Včera sme sa s Jozefom Kozákom a Petrou Heretovou ako zástupcovia Národného pochodu za život stretli s pánom prezidentom Kiskom. Dali sme mu letáčik Pro-life metro a tričko pochodu.

Pán prezident sa nás dosť pýtal, chcel hlavne vedieť kto pochod organizoval, akí ľudia na pochod prišli, odkiaľ boli, a podobne. Mňa osobne pozitívne prekvapilo, že sám začal hovoriť o potrebe podpory rodiny aj demografie. Povedal, že jeho názor na potraty poznáme, ale že pomoc tehotným matkám sa mu zdá byť veľmi dôležitá a ocenil, že sa jej viaceré organizácie venujú. Jeho známy, ktorý je gynekológ, mu niekedy v minulosti vravel, že najviac žien chodí na potraty kvôli zlej ekonomickej a sociálnej situácii. Preto víta aktivity na pomoc tehotným matkám, že sa tak dá mnohým ľuďom pomôcť a zachrániť aj životy nenarodených detí. Bol zvedavý aj na iné témy, napr. nárast extrémizmu a zľahka aj migráciu.

My sme dosť hovorili o téme konkrétnej pomoci, tlmočili sme pozvanie do Áno pre život v Rajeckých Tepliciach, Peťa hovorila aj o ženách, ktoré volajú do poradne Alexis, najmä čo ich trápi a ako sa im dá pomôcť. Spomenuli sme aj to, že pro-life je dosť široká téma, že zahŕňa aj starých, chorých, bezdomovcov, a pod., ale že v najhoršej situácii sú práve nenarodené deti, takže sme sa pri pochode primárne zamerali na túto tému. Že podľa nás má každý človek bez rozdielu rovnakú ľudskú dôstojnosť a mal by mať aj rovnaké práva, vrátane nenarodených detí.

Bolo to dôležité stretnutie. Myslím že šíriť úctu ku každému človeku bez rozdielu má zmysel, a treba v tom pokračovať aj naďalej.

Viac k téme aj tu:
Prekvapilo nás, že Kiska začal sám hovoriť o rodine
Zástupcovia Pochodu za život sa stretli s prezidentom

Foto: Kancelária prezidenta SR