Žiadam zasielať HFI správy

Hroby pre nenarodené deti

Väčšina potratených detí skončí v spaľovni odpadov. Avšak ak rodičia požiadajú o vydanie pozostatkov potrateného dieťaťa na pochovanie, zdravotnícke zariadenie musí tejto žiadosti vyhovieť. Takáto možnosť u nás existuje už 11 rokov, napriek tomu je počet žiadostí o vydanie telíčka dieťaťa na pochovanie stále pomerne malý. V posledných rokoch však povedomie o tejto možnosti postupne narastá.

Nenarodené deti je potom možné pochovať na cintoríne. Niekedy sa pochovajú na tzv. detskom cintoríne pri hrobčekoch iných malých detí. Inokedy zase na hrobovom mieste príbuzných. V roku 2012 vznikol v Nevoľnom unikátny projekt – prvé spoločné hrobové miesto pre potratené deti. Tento rok pribudli ďalšie tri takéto hrobové miesta na cintorínoch v Prestavlkoch, Svätom Jure a Košiciach.

Spoločné hrobové miesto pre nenarodené deti je zaujímavý fenomén. Môže pri ňom byť umiestnený pamätník nenarodeným deťom, a tak slúži aj ako miesto spomienky na všetky potratené deti. Praktický prínos pre rodičov môže byť v tom, že už nemusia platiť za hrobové miesto, keďže je už vytvorené. Vďaka takémuto hrobu sa šíri osveta o tom, že rodičia majú právo svoje potratené dieťa pochovať. Hrobové miesto je tiež pripomienkou všetkým návštevníkom cintorína, že aj tieto deti majú plnú ľudskú dôstojnosť.

Nevoľné

Prvé spoločné hrobové miesto pre nenarodené deti vzniklo v roku 2012 obci Nevoľné pri Kremnici. Nachádza sa vedľa hrobu biskupa Mons. Rudolfa Baláža, zanieteného ochrancu nenarodeného života. Vznik hrobového miesta iniciovali Magdaléna Poloňová a Jaroslav Slašťan z iniciatívy Tobiáš, následne ho schválil biskupský úrad v Banskej Bystrici. „Pomník v tvare výkričníka má pripomínať piate Božie prikázanie a jasný nesúhlasný postoj k umelým potratom,“ vysvetľuje Jaroslav Slašťan. Autorom pomníka je akademický sochár Milan Ormandík.


Požehnanie hrobového miesta a pomníka v Nevoľnom, 22. 2. 2012. Foto: Peter Kováč.


Pomník v Nevoľnom. Foto: Peter Kováč.

Prestavlky

Hrobové miesto pre nenarodené deti v obci Prestavlky neďaleko Žiaru nad Hronom má 14 miest. Vzniklo z podnetu občianskeho združenia Tóbi, v spolupráci s farárom Jánom Holbíkom a samosprávou obce Prestavlky. Podľa Magdalémy Poloňovej z o.z. Tóbi: „dôstojná rozlúčka a pochovanie tielka potrateného dieťaťa umožňuje matkám rýchlejšie sa vyrovnať so stratou dieťatka a zmierniť postabortívny syndróm.“


Posvätenie hrobového miesta v Prestavlkoch, 30. 10.2016. Foto: Jaroslav Slašťan.

Svätý Jur

Vznik hrobového miesta vo Svätom Jure iniciovala rodina Mihaľová, a to v spolupráci s pánom farárom Pavlom Póšom. Vytvorenie pomníka objednali u akademického sochára zo Žiliny Milana Opalku. Symboliku pomníka objasňuje Zuzana Mihaľová: „Dve tabule z hnedej žuly z Japonska predstavujú matku a otca nenarodeného dieťaťa, ktorí spolu splývajú v jednote. Obraz nenarodeného dieťaťa je vytvorený utkaním do skla, tak aby zobrazoval žalmický výrok Proroka Jeremiáša: ‘Skôr ako sa ťa utkal v matkinom lone, poznal som ťa.’ Cez priehľadné sklo preniká očisťujúce svetlo tak, aby vyjadrovalo slová Ježiša Krista: ‘Ja som svetlo sveta.‘“


Posvätenie hrobového miesta a pomníka vo Svätom Jure, 6. 11. 2016. Foto: Ing. arch. Martin Mihaľ.


Pomník vo Svätom Jure. Foto: Ing. arch. Martin Mihaľ.

Košice

Hrobové miesto pre nenarodené deti vzniklo v Košiciach vďaka spolupráci farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh a Aliancie za život, o.z.. Symboliku pomníka vysvetľuje koordinátor košickej arcidiecézy na podporu ochrany života o. Dušana Škurla: „Na náhrobnom kameni je vyobrazená hra farebných vlákien, ktoré predstavujú rozvíjajúci sa život ako činnosť Boha Stvoriteľa. Dielo je doplnené citátom 139. žalmu: ‘Utkal si ma v živote mojej matky.‘“

Hrobové miesto je pripravené na užívanie. Potrebné inštrukcie ako postupovať sa nachádzajú na stránke: hrobovemiesto.detike.eu.


Požehnanie hrobu v Košiciach za prítomnosti košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča a košického eparchu Mons. Milana Chautura, 8. 11. 2016. Foto: Ján Pčolinský.


Pomník v Košiciach. Foto: Ján Pčolinský.


Viac o téme:
Právna analýza: Právo rodičov pochovať potratené dieťa.
Reportáž RTVS: Nenarodeným....
Fórum života: Pamätníky nenarodeným deťom.

Článok vyšiel pôvodne na Postoji.