Žiadam zasielať HFI správy

Riešením diskusie o potratoch nie je prijatie zákona

Diskusia o potratoch nie je práve témou dňa a mnoho ľudí pochopiteľne nevie, čo presne odporcovia umelých potratov chcú. Chcú ich zakázať a ženy za ne zatvárať za vraždu? Alebo chcú robiť osvetu? Či pomáhať ženám v núdzi? V piatok 11. 9. 2015 organizovalo Fórum života diskusiu, kde zazneli vyhlásenia, ktoré by podľa mňa časť verejnosti príjemne prekvapili.

Oľga Pietruchová, jedna z hostí a aktivistka za stranu pro-choice, opakovane položila otázku, či, ak by pro-life strana presadila svoj postoj, budeme ženy za potrat zatvárať do väzenia. Podobná otázka padla aj počas diskusie – veď ak potrat je vražda a za vraždu sa zatvára, tak aj za umelý potrat by sa malo zatvárať. Inak by to znamenalo beztrestnosť vraždy. Logický postup je správny, no predpoklad celkom nie. K otázke sa vyjadrili viacerí z hostí.

Jasne sa vyslovil teológ a kňaz Ján Viglaš. Povedal, že zatváranie žien by nič nevyriešilo a bol by to absurdný krok späť. Rozhodnutie ísť na potrat totiž nie je výlučným rozhodnutím ženy. Veď ženu k tomu kroku mohol prinútiť zamestnávateľ. Alebo manžel. Alebo otec. Je to celý rad osôb, ale aj iných okolností, ktoré môžu niesť väčšiu zodpovednosť za smrť potrateného dieťaťa než samotná tehotná žena.

Ďalší hosť, advokát Ivan Humeník, sa vyjadril, že riešením tejto diskusie nie je prijatie zákona. Ján Viglaš poznamenal, že prijatie prísnejšieho potratového zákona by okamžite znamenalo, že nejaká strana si osvojí agendu opätovnej liberalizácie tohto zákona, zdvihla by sa vlna aktivistov a tak ďalej, takže by to neviedlo k žiadnemu úspechu.

Správnou cestou je kultivované vysvetľovanie postojov bez vyvolávania zbytočných vášní. Iba tak je možné si nakloniť ľudí na svoju stranu. Nie je schodné a ani správne snažiť sa presadiť svoje stanovisko silou, trestaním alebo nedostatočne citlivým využívaním agendy, ktorú majú v úcte ľudia s iným názorom.

Priestoru pre kultivované diskutovanie bude pred Pochodom za život požehnane – menovite v rámci Bratislavských Hanusových Dní Life s bohatým programom zameraným na prednášky, diskusie, ale aj umenie týkajúce sa hodnoty života a úcty k telu.

 

Foto: Anton Frič, www.fotoportal.sk