Žiadam zasielať HFI správy

Diskriminácia a manželstvo – dve dôležité rozlíšenia

Možno už o pár dní bude naša ústava definovať manželstvo ako zväzok muža a ženy. Nedopustíme sa tým diskriminácie homosexuálov? Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné spraviť dve dôležité rozlíšenia.

1. Predstavte si, že ste na prechádzke mestom a na ulici uvidíte chlapa, ktorý škaredo zbije iného človeka. Neskôr zistíte, že tento agresívny muž ublížil tomu druhému len preto, lebo sa o ňom dozvedel, že ho sexuálne priťahujú muži a nie ženy. Žiadny iný dôvod tam nebol.

Pokračujete vo svojej prechádzke a kúsok ďalej uvidíte mladíka, ktorý zbiera podpisy pod petíciu za vypísanie referenda, aby manželstvo zostalo definované ako zväzok muža a ženy a aby deti boli adoptované do kompletných rodín s otcom a mamou. Nikoho nebije, nikomu nenadáva, len zbiera podpisy za niečo, čo považuje za správne.

Myslím, že každý slušný človek musí vidieť, že medzi mužom-agresorom a mládencom-zberačom podpisov je zásadný rozdiel. A medzi ich aktivitami tiež. Kým jeden sa dopúšťa nespravodlivosti na inom človeku, ten druhý sa aktívne zapája do vecí verejných, s cieľom presadiť také rodinnoprávne usporiadanie, ktoré považuje za spravodlivé.

Žiaľ, niektorí ľudia medzi mužom-agresorom a mladíkom-zberačom podpisov nechcú vidieť žiadny rozdiel a oboch hádžu do toho istého vreca označeného slovom „homofób“.

Z pohľadu dieťaťa je najlepšie, ak sa narodí do stabilného prostredia, kde ho budú spoločne vychovávať obaja rodičia, teda mama aj otec.

2. Druhé rozlíšenie sa týka prínosu, ktorý má pre spoločnosť manželstvo muža a ženy. Z biologického hľadiska prichádzajú noví ľudia na tento svet vďaka splynutiu spermie a vajíčka, a teda pohlavnej aktivite muža a ženy. Muž a žena sa vďaka svojmu pohlavnému dopĺňaniu stávajú otcom a mamou. Z pohľadu dieťaťa je potom najlepšie, ak sa narodí do stabilného prostredia, kde ho budú spoločne vychovávať obaja rodičia, teda mama aj otec.

Preto spoločnosť odnepamäti pozná inštitút, ktorého úlohou je pripútať muža k žene, aby sa spoločne usilovali mať deti, a keď deti prídu, aby sa o ne spoločne starali. Takýto inštitút sa nazýva manželstvo.

A keďže na deťoch záleží, záleží aj na manželstve. Preto spoločnosť a štát manželstvo uznáva, reguluje ho, stará sa o jeho dobro a poskytuje mu výsady.

Keďže iné typy vzťahov (napríklad vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia) takéto funkcie neplnia, bolo by nespravodlivé priznávať im podobné postavenie, ako majú manželia.

Aký záver vyplýva z týchto dvoch rozlíšení?

Som presvedčený, že by sme vždy mali odmietať nespravodlivé zaobchádzanie s homosexuálmi, napríklad také, keď ich niekto nespravodlivo napadne, alebo im inak poškodí. Tu by sme nemali robiť žiadny rozdiel medzi ľuďmi na základe ich sexuálnej orientácie.

Som tiež presvedčený, že by sme sa mali usilovať o ochranu manželstva muža a ženy a tiež o to, aby opustené deti mohli vyrastať v novej rodine s mamou aj otcom.

Preto podporujem snahu o ochranu homosexuálov pred nespravodlivou diskrimináciou, ako aj snahu o novelu ústavy a zorganizovanie referenda o ochrane manželstva a rodiny. Želal by som si, aby sme si na Slovensku zachovali zdravý rozum, a teda aby tieto snahy podporoval celý národ.


Článok môžete podporiť na vybraliSME (kliknutím na tlačítko Hlasuj).