Žiadam zasielať HFI správy

List poslancom: argumenty v prospech novely školského zákona

Dňa 22. 6. 2023 sme poslali poslancom parlamentu list, v ktorom sme ich požiadali o podporu novely školského zákona, ktorá chce zaviesť právo rodičov na informovaný súhlas s výchovou v sexuálnej oblasti. Tu je list v plnom znení:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste podporili návrh zákona predkladaný poslancom Richardom Vašečkom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1598) - druhé čítanie.

Rodičia majú právo, aby ich dieťa bolo vychovávané v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením. Hoci je toto právo ukotvené v medzinárodných dohovoroch, v našej ústave aj v zákone o rodine, školské predpisy doposiaľ nepoznajú postup, ako si majú rodičia toto právo uplatniť. V praxi som sa ako advokát a ako predseda ľudsko-právnej organizácie stretol s tým, že niektorí rodičia mali problém toto právo uplatniť. Riaditeľ školy, či učiteľ, argumentovali tým, že školský zákon takéto právo nepozná a odmietli rodičom vyjsť v ústrety. Je preto veľmi dôležité, aby sa priamo do školského zákona zaviedol nástroj, ktorým rodičia dokážu svoje práva a svoje deti chrániť. 

Čítať ďalej...

TS: Potratová tabletka už usmrtila niekoľko žien. Avizovaný postup jej zavedenia je nezákonný a nedemokratický. Jej zavedením bude krv aj na rukách premiéra Ódora a ministra zdravotníctva Palkoviča

Bratislava 14.6.2023 Aktivisti na tlačovom brífingu pred parlamentom vyzvali premiéra Ódora a ministra zdravotníctva Palkoviča, aby nezavádzali potratovú tabletku, po ktorej vo svete nastali úmrtia žien. Plánovaný postup zavedenia tabletky je nezákonný a úradnícka vláda nemá demokratický mandát na politické kroky v kultúrno-etických témach.

Čítať ďalej...

Ako hlasovali poslanci o fiduciárnych dôverníkoch

Poslanci dňa 10. 5. 2023 hlasovali o návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorým sa zavádza inštitút registrovaných dôverníkov. Viac sme o zákone písali tu a tu.

Zákon sme kritizovali najmä preto, že oslabuje jedinečné postavenie manželstva, ale prináša aj riziko zhoršenia starostlivosti o deti a ukrajuje ďalšie koliesko z LGBT salámy.

Čítať ďalej...

Poslanci podporili právo rodičov vychovávať dieťa v súlade s ich presvedčením

Parlament vo štvrtok 18. 5. 2023 posunul do druhého čítania novelu školského zákona, ktorá pomôže rodičom chrániť svoje dieťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou v škole.

Čítať ďalej...

Rodičia sa proti nevhodným publikáciám o sexuálnej výchove môžu brániť

Na školy sa tlačia rôzne publikácie o „sexuálnej výchove“.  Pre rodičov sme pripravili list, ktorým môžu požiadať riaditeľa školy, aby tieto publikácie nepoužíval.

Pripravovaná kurikulárna reforma prinesie do vzdelávania na školách množstvo zásadných zmien. Situáciu, kedy sa všetko mení, chcú využiť aj rôzne progresivistické kruhy, aby na školy zaviedli tzv. sexuálnu výchovu.

Hoci kurikulárna reforma ešte ani nebola schválená, a teda stále sa deti majú učiť predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, už sa objavili nevhodné edukačné publikácie, ktoré sa tvária, ako keby chceli túto reformu uvádzať do praxe.

Čítať ďalej...