Žiadam zasielať HFI správy

Právne argumenty proti Záborskej novele neobstoja

Aj o tom, ako bohatí oligarchovia cez medzinárodné organizácie ovplyvňujú aj našu politiku.

Právne argumenty proti Záborskej novele neobstoja

Melinda Gates rozpráva o genderovej rovnosti.
Ilustračná fotka: Flickr, UN Women, Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality, New York 10. marca 2015. Licencia: CC BY-NC-ND 2.0

Proti Záborskej novele sa zdvihla vlna kritiky. Obhajcovia potratov sa snažia vytvoriť dojem, že prijatie novely by bolo protiprávne. Argumentujú rozhodnutím ústavného súdu, judikátmi Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ani jeden z týchto právnych argumentov neobstojí....


Čítať ďalej...

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru odmietajú organizácie naprieč Európou. Organizujú medzinárodnú petíciu

Bratislava, 9. júna 2020 – O spustení celoeurópskej petície proti pristúpeniu Európskej únie k tzv. Istanbulskému dohovoru informovali v utorok viaceré mimovládne organizácie. Petíciu iniciovala poľská právnická organizácia Ordo Iuris. Zo Slovenska ju spoluorganizujú Nadácia Slovakia Christiana a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Ich predstavitelia uviedli, že podpisy budú zbierať najmä prostredníctvom stránky www.stopgenderconvention.org.

Čítať ďalej...

Na poslanie listu stačí dobrá vôľa

Ak nechceme porušovať medzinárodné záväzky, stiahnutie podpisu pod Istanbulským dohovorom treba dotiahnuť do konca.

 

Tak si to zhrňme. Parlament rozhodol, že Slovensko nebude ratifikovať Istanbulský dohovor. Súčasne požiadal vládu, aby to oznámila Rade Európy. Lucia Žitňanská namietla, že ide o prezidentskú zmluvu, a teda parlament sa mal obrátiť na prezidenta, aby on poveril člena vlády takýto list poslať. Vláda (po ôsmich mesiacoch nečinnosti) v línii tohto argumentu požiadala prezidentku, aby list poslala ona. Radoslav Procházka na to napísal, že prezidentka nemusí, a tak trochu ani nemôže takýto list poslať, pričom takýto postoj prezentovala aj sama prezidentka. Peter Kresák zase prezidentke poradil, aby na vzniknutú situáciu vôbec nereagovala, pretože tu nie je na to, aby ju nejaký iný orgán úkoloval. No a Ján Mazák napísal, že prezidentka list poslať nemôže, ale že ho môže a má poslať vláda, čo potvrdil aj vo svojom aktuálnom článku na Postoji.

Riadne Kocúrkovo, nie? Domnievam sa, že z veľkej časti tento chaos vznikol preto, že fanúšikovia Istanbulského dohovoru dúfajú, že táto téma vychladne a snáď sa v budúcnosti nájde politická vôľa na to, aby sa dohovor pretlačil. A polarizácia spoločnosti pokračuje ďalej.

Čítať ďalej...

Potratoví aktivisti zneužívajú krízu

Žiadajú domáce chemické potraty, aj zrušenie pravidiel, ktoré chránia matku pred unáhlených rozhodnutím.

 

„Nikdy nepremárnite vážnu krízu. A čo tým myslím je to, že je príležitosťou spraviť veci, o ktorých ste si predtým mysleli, že ich spraviť nemôžete.“ Tieto slová vyslovil Rahm Emanuel, vedúci služobného úradu prezidenta Baracka Obamu. Zdá sa, že jeho výrok verne vystihuje zmýšľanie potratových aktivistov v dnešných krízových časoch.

Čítať ďalej...

Pred potratom treba poučiť rozum aj cit

Proti ukázaniu dieťaťa cez ultrazvuk a zákazu reklamy na potraty sa začali objavovať nové argumenty. Idú opäť mimo.

S novými argumentami prišli slovenské pro-choice organizácie vo svojej podpisovke proti zákonu. S podobnou argumentáciou prišla aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová vo svojom liste slovenskému parlamentu. A pred časom aj štyri nadnárodné propotratové organizácie v ich spoločnom vyhlásení.

Prvá obava je, že „lekári a lekárky nebudú smieť informovať o poskytovaní interrupcií“. Nie je to pravda....

Čítať ďalej...