Žiadam zasielať HFI správy

EÚ chce trestať nenávistné výroky. Podpíšte pripomienky proti tomuto návrhu!

Európska komisia chce trestať nenávistné prejavy a trestné činy páchané z nenávisti v celej Únii. V krajinách Európy sa čoraz častejšie za nenávistné prejavy považujú napr. biblické postoje k homosexualite (trestne je stíhaná napr. fínska politička Päivi Räsänen), alebo odmietavý postoj k gender ideológii či LGBT hnutiu.

Teraz sa má zaviesť kategória eurozločinov z nenávisti (vyžaduje súhlas všetkých krajín), až v ďalšom kroku má byť schválená konkrétna legislatíva, ktorá ale teraz nevieme, aká bude (stačí súhlas väčšiny krajín). Ide teda o akýsi „biankošek“ pre Úniu. Ako ho v budúcnosti využije dnes nevieme povedať. Isté je, že prijatím tohto návrhu stratíme ako krajina právo veta.

Čítať ďalej...

Náboženská sloboda neočkovaných ľudí je obmedzená. Treba to zastaviť

Zákaz účasti na omši pre neočkovaných je neadekvátny, diskriminačný a porušuje náboženskú slobodu neočkovaných osôb. Preto ho treba zrušiť. A to čo najskôr.

Povedať niekomu, že nesmie ísť na omšu, je kruté. Ide o zásadné obmedzenie náboženskej slobody človeka. Kritizujeme, keď niekto nasprejuje hanlivé nápisy na kostol či rozbije sochy svätých alebo sa posmieva druhým pre ich vieru na internete. A kritiku si toto konanie rozhodne zaslúži.

Ale ak sa pozrieme na reálne obmedzenie náboženskej slobody veriacich na Slovensku, asi najväčší zásah do náboženských práv zaviedli dve protipandemické vládne opatrenia. Prvým je opakovaný úplný zákaz verejných bohoslužieb počas najtvrdších lockdownov, ktorý, chvalabohu, už neplatí. Tým druhým je však stále platný zákaz účasti na bohoslužbách pre ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Práve na tento problém sa chcem zamerať v tomto článku.

Čítať ďalej...

Veľká rekapitulácia: Ide o liberálne strašenie, ignorantstvo a manipulácie

Prečo matky žiadajúce o potrat potrebujú kvalitné poučenie aj dlhšiu dobu na premyslenie?

Zdá sa, že najkoncentrovanejší útok obhajcov potratov smeruje proti zavedeniu čakacej doby aj na potraty z takzvaných zdravotných dôvodov a na predĺženie tejto doby na premyslenie.

Strašenie zamĺknutými potratmi

Najskôr zaznel argument, že kvôli tomuto novému pravidlu budú musieť lekári čakať štyri dni aj v prípade vyčistenia maternice pri zamĺknutom potrate, teda keď dieťa zomrelo samé, avšak nedošlo k jeho spontánnemu vypudeniu. Takto argumentovala napríklad poslankyňa Vladimíra Marcinková a organizácia Ženské kruhy.

Samozrejme, ide o nezmysel, pretože doba na premyslenie sa vzťahuje výhradne na umelý potrat, teda úmyselné zabitie dieťaťa na základe zákona o umelom prerušení tehotenstva. Ošetrenie zamĺknutého potratu je niečo celkom iné, a tento zákrok sa neriadi zákonom o umelom prerušení tehotenstva.

Takto naformulovaný argument spochybnili aj informovanejší zástancovia potratov....

Čítať ďalej...

Otvorený list poslancom na podporu zákona o ochrane tehotných žien

Dňa 28. októbra 2021 bol poslancom Národnej rady SR doručený list viac ako 50 osobností na podporu zákona o pomoci tehotným matkám. Tu je znenie listu aj zoznam signatárov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podporte prosíme Zákon o pomoci tehotným ženám.

Na Slovensku máme skúsenosti s poskytovaním pomoci pri nečakanom tehotenstve. Tie skúsenosti hovoria, že rozhodovanie tehotných matiek v núdzi nie je vždy jednoduché a neraz svoj postoj zmenia, a to aj viackrát. Veľmi im pomôže, keď dostanú kvalitné a komplexné informácie o rizikách umelého potratu, o možnostiach sociálnej podpory zo strany štátu, o možnostiach bývania, o pomoci zo strany pomáhajúcich organizácií či o možnostiach liečby postihnutia dieťaťa.

Veľmi im tiež pomôže, keď majú dostatok času, aby si tieto informácie v pokoji premysleli a vyhli sa skratovému konaniu alebo konaniu pod nátlakom iného človeka, ktoré je, žiaľ... 

Čítať ďalej...

Petícia: Pomôžte tehotným matkám v núdzi

Do druhého čítania prešiel návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý predložila skupina poslancov pod vedením Anny Záborskej. Zákon síce nezakazuje umelé potraty, avšak obsahuje viacero zmien, ktoré môžu pomôcť ochrániť život v konkrétnych životných situáciách.


Podobné zákony, ktoré mali za cieľ zlepšiť pomoc tehotným matkám, už boli v parlamente prerokovávané veľakrát. Žiaľ posledné pokusy skončili neúspechom, aj keď treba povedať, že veľmi tesne. Neraz chýbal jediný hlas. Šanca na prijatie takéhoto zákona je teda reálna a hrá sa o hlas každého poslanca. Aj preto je Váš podpis veľmi cenný.

Čítať ďalej...