Žiadam zasielať HFI správy

Za eticky prijateľné vakcíny

Výzva pro-life organizácií a iniciatív vládnym predstaviteľom a občianskej verejnosti

Dokument v PDF

Očkovanie proti koronavírusu, ktoré na Slovensku začalo 26. decembra 2020, prinieslo nádej na postupný koniec pandémie. Uvedomujeme si naliehavú potrebu pandémiu čím skôr potlačiť.

Ako predstavitelia pro-life organizácií však máme na zreteli aj vážne etické problémy spojené s vakcínami, ktoré boli doposiaľ schválené a distribuované alebo ktorých schválenie sa očakáva v najbližšom čase. Viaceré tieto očkovacie látky boli vyrobené alebo testované s použitím bunkovej línie v minulosti získanej z dieťaťa zabitého umelým potratom. Takýto postup je v príkrom rozpore s ľudskou dôstojnosťou a s prirodzeným právom človeka na život. Situácia je o to poburujúcejšia, že súčasné vedecké poznanie ponúka možnosti pre vývoj spoľahlivých vakcín bez použitia zmienených nehumánnych postupov. Už dnes sa vyvíjajú aj také vakcíny proti koronavírusu, ktoré sú vzhľadom na použitie bunkovej línie eticky prijateľné.[1]

Ako občania máme povinnosť a chceme vyjadriť nesúhlas s postupom použitým pri vývoji a testovaní eticky problematických vakcín. Zároveň žiadame vládnych predstaviteľov, aby podporili snahy o vyvinutie očkovacích látok bez akýchkoľvek spojení s usmrcovaním ľudských bytostí či s iným porušovaním ľudských práv a zabezpečili čo najskorší nákup bezpečných a eticky nezávadných očkovacích látok pre Slovensko.

Čítať ďalej...

Menej sobášov a menej rozvodov. To je bilancia roku 2020

Ako sa zmenilo množstvo sobášov, rozvodov a návrhov na rozvod oproti predchádzajúcim rokom?

Predbežné údaje ukazujú, že pandémia a lockdown znížili počet sobášov, ale aj rozvodov na Slovensku.

Tieto zistenia vyplývajú z predbežných údajov zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky v databáze DATACube. Tá zhromažďuje dáta podľa obdobia (mesiaca) doručenia na Štatistický úrad SR, nie podľa dátumu, kedy k danej udalosti došlo (napr. dátum rozvodu). Preto budú konečné údaje málinko odlišné a údaje použité v tomto článku treba považovať za predbežné. Na celkové zhodnotenie sobášnosti a rozvodovosti v roku 2020 si ešte musíme počkať.

Menej sobášov

Napriek tomu je zjavné, že jarný lockdown, ktorý začal v polovici marca a postupne sa uvoľňoval až do júna, priniesol výrazné zníženie sobášnosti. Počet sobášov v mesiacoch marec až jún 2020 klesol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 o 54 percent. Mesiace august a september boli lepšie, dostali sa mierne nad úroveň predchádzajúceho roka a kopírovali hodnoty z roka 2018.

Počas prvých desiatich mesiacov roka 2020 (za ktoré sú v súčasnosti dostupné údaje) bolo reportovaných 21 689 sobášov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 je to o 5 032 sobášov (19 percent) menej, a v porovnaní s rokom 2018 o 6 417 sobášov (23 percent) menej.Čítať ďalej...

Právne argumenty proti Záborskej novele neobstoja

Aj o tom, ako bohatí oligarchovia cez medzinárodné organizácie ovplyvňujú aj našu politiku.

Právne argumenty proti Záborskej novele neobstoja

Melinda Gates rozpráva o genderovej rovnosti.
Ilustračná fotka: Flickr, UN Women, Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality, New York 10. marca 2015. Licencia: CC BY-NC-ND 2.0

Proti Záborskej novele sa zdvihla vlna kritiky. Obhajcovia potratov sa snažia vytvoriť dojem, že prijatie novely by bolo protiprávne. Argumentujú rozhodnutím ústavného súdu, judikátmi Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ani jeden z týchto právnych argumentov neobstojí....


Čítať ďalej...

Lockdown skôr stmeľuje vzťahy a posilňuje manželstvo

Pred pár mesiacmi sa objavili úvahy, že koronový lockdown spôsobí nárast rozvodovosti. Britská pro-rodinná nadácia Marriage Foundation však v novembri zverejnila štúdiu, z ktorej vyplýva, že v Spojenom kráľovstve zrejme žiadny rozvodový boom nebude.

Štúdia s názvom Posilnil lockdown manželstvá? analyzovala dáta získané z prieskumu na 2 559 rodičoch, ktorý uskutočnila University of Essex v júni 2020, teda v čase lockdownu.

Jednou zo zisťovaných otázok bolo, ako sa zmenil vzťah s manželom či partnerom od vypuknutia pandémie koronavírusu. Väčšina manželov (71 percent) uviedla, že sa ich vzťah nezmenil, 20 percent odpovedalo, že sa zlepšil, a 9 percent odvetilo, že sa zhoršil. To znamená, že pozitívny vplyv lockdownu bol dvakrát častejší ako jeho negatívny vplyv.

Lockdown najhoršie vplýval na kohabitujúce matky, z ktorých až 22 percent uviedlo, že sa ich vzťah zhoršil, čo je 3,3-krát viac ako v prípade zosobášených matiek.


Čítať ďalej...

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru odmietajú organizácie naprieč Európou. Organizujú medzinárodnú petíciu

Bratislava, 9. júna 2020 – O spustení celoeurópskej petície proti pristúpeniu Európskej únie k tzv. Istanbulskému dohovoru informovali v utorok viaceré mimovládne organizácie. Petíciu iniciovala poľská právnická organizácia Ordo Iuris. Zo Slovenska ju spoluorganizujú Nadácia Slovakia Christiana a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku. Ich predstavitelia uviedli, že podpisy budú zbierať najmä prostredníctvom stránky www.stopgenderconvention.org.

Čítať ďalej...