Žiadam zasielať HFI správy

Tlačová správa: V Bratislave pred voľbami pochodovalo 3000 ľudí, apelovali na politikov za ochranu života nenarodených detí a ich matiek

 

V Bratislave sa v nedeľu 24. septembra 2023 uskutočnil lokálny pochod Bratislava za život, na ktorom sa v nepriaznivom počasí zúčastnilo 3000 ludí. Cieľom pochodu bolo osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí a ukončenie ohrozovania tehotných matiek umelým potratom, ktorý so sebou nesie riziká pre zdravie i psychiku.

Prečítajte si Manifest Bratislava za život!

Čítať ďalej...

TS: Bratislava bude opäť pochodovať za život

 
V Bratislave sa v nedeľu 24. Septembra 2023 o 15:00 na Hlavnom námestí uskutoční pochod Bratislava za život. Cieľom pochodu je osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí. Hlavným mottom tohto ročníka je heslo „VOLÍM (SI) ŽIVOT“. Hlavnými organizátormi sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu nad podujatím prebrala Bratislavská arcidiecéza.

Čítať ďalej...

List poslancom: argumenty v prospech novely školského zákona

Dňa 22. 6. 2023 sme poslali poslancom parlamentu list, v ktorom sme ich požiadali o podporu novely školského zákona, ktorá chce zaviesť právo rodičov na informovaný súhlas s výchovou v sexuálnej oblasti. Tu je list v plnom znení:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste podporili návrh zákona predkladaný poslancom Richardom Vašečkom, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1598) - druhé čítanie.

Rodičia majú právo, aby ich dieťa bolo vychovávané v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením. Hoci je toto právo ukotvené v medzinárodných dohovoroch, v našej ústave aj v zákone o rodine, školské predpisy doposiaľ nepoznajú postup, ako si majú rodičia toto právo uplatniť. V praxi som sa ako advokát a ako predseda ľudsko-právnej organizácie stretol s tým, že niektorí rodičia mali problém toto právo uplatniť. Riaditeľ školy, či učiteľ, argumentovali tým, že školský zákon takéto právo nepozná a odmietli rodičom vyjsť v ústrety. Je preto veľmi dôležité, aby sa priamo do školského zákona zaviedol nástroj, ktorým rodičia dokážu svoje práva a svoje deti chrániť. 

Čítať ďalej...

Zlý deň v parlamente: končia zákony o rodičovských právach, o pochovávaní potratených detí aj o príspevku pre tehotné absolventky

Dnes bol v parlamente zlý deň. Poslanci „hodili do koša“ viaceré dobré zákony, medi nimi aj zákon o pochovávaní potratených detí, zákon o príspevku pre tehotné absolventky štúdia, zákon o finančnej podpore činnosti cirkví, a napokon aj novelu školského zákona, ktorá mala upraviť rodičovské práva vo výchove (tento zákon mal ale trochu iný osud, píšem o ňom na konci emailu).
 
Čo sa vlastne stalo?
 
Pred hlasovaním o 11-tej hodine navrhol poslanec Susko (SMER-SD) procedurálny návrh, aby sa schôdza ukončila hneď po tom, ako sa dohlasuje o doposiaľ prerokovaných zákonoch. To znamená, že o zákonoch, ktoré neboli doteraz prerokované, sa rokovať a hlasovať už nebude.
 

Čítať ďalej...

TS: Potratová tabletka už usmrtila niekoľko žien. Avizovaný postup jej zavedenia je nezákonný a nedemokratický. Jej zavedením bude krv aj na rukách premiéra Ódora a ministra zdravotníctva Palkoviča

Bratislava 14.6.2023 Aktivisti na tlačovom brífingu pred parlamentom vyzvali premiéra Ódora a ministra zdravotníctva Palkoviča, aby nezavádzali potratovú tabletku, po ktorej vo svete nastali úmrtia žien. Plánovaný postup zavedenia tabletky je nezákonný a úradnícka vláda nemá demokratický mandát na politické kroky v kultúrno-etických témach.

Čítať ďalej...