Žiadam zasielať HFI správy

Trans vlna zašla priďaleko. Začína si to uvedomovať aj západ

Národná zdravotná služba Anglicka priznáva, že neexistuje dostatok dôkazov na podporu bezpečnosti alebo klinickej účinnosti hormónov na potlačenie dospievania. Polovica amerických štátov už prijala zákony zakazujúce medicínske tranzície mladistvých.

V téme transsexualizmu sa situácia rýchlo zhoršuje. Platí to globálne, ale aj na Slovensku. Spomeňme napríklad medializovaný prípad školy na strednom Slovensku, ktorá od svojich učiteľov vyžadovala, aby žiačku oslovovali v mužskom rode. Zdá sa, že sa na danej škole našiel len jeden učiteľ, ktorý s tým má problém. Možno ešte horšie je to medzi mladými. Na slovenských školách už nie je zriedkavosťou, že sa niekto zo žiakov identifikuje ako trans. A jeho spolužiaci sú ochotní ho v tom utvrdzovať a oslovovať ho ako opačné pohlavie. Zdá sa, že aj v tomto prípade kopírujeme trendy zo západných krajín, len s určitým časovým odstupom. Ak je to naozaj tak, čakajú nás ďalšie roky prudkého zhoršovania tohto fenoménu.

Napriek tomu existuje v tejto téme aj určitý protitlak, alebo aspoň zaťahovanie brzdy. Pritom občasné dobré správy prichádzajú aj z krajín, ktoré majú relatívne bohaté skúsenosti s tranzíciami detí a mladých ľudí. A zdá sa, že je to práve pre tieto ich bohaté skúsenosti. Začínajú si totiž pripúšťať, že deťom ubližujú.

Obrat vo Veľkej Británii

Jednou z krajín, kde je tranzícia pre deti a mladých už dlhodobo ľahko dostupná, je Veľká Británia. Neslávne známa je najmä klinika genderovej identity Tavistok, ktorá bola počas svojho pôsobenia viac než ochotná umožniť mladým ľuďom užívanie blokátorov puberty, či hormónov opačného pohlavia, po ktorých spravidla nasledujú aj chirurgické operácie na tzv. „zmenu pohlavia“. Klinika sa stala terčom kritiky, ako aj žalôb zo strany jej pacientov, ktorí majú pre benevolentný prístup kliniky poškodené telo a zdravie, vrátane plodnosti. Národná zdravotná služba Anglicka (NHS) v roku 2022 prijala rozhodnutie, že túto jedinú kliniku svojho druhu vo Veľkej Británii zatvorí. Liečba detí s poruchami pohlavnej identity má prejsť na sieť lokálnych zdravotných zariadení. Inštitucionálne zmeny sa dosť naťahujú, no zdá sa, že k nim naozaj dochádza.

Čo je ešte dôležitejšie, zmenami majú prejsť aj postupy, ako liečiť deti s poruchou pohlavnej identity. Národná zdravotná služba Anglicka prijala v marci 2024 rozhodnutie, podľa ktorého hormóny na potlačenie dospievania (nazývané aj blokátory puberty) už viac „nebudú k dispozícii ako bežná možnosť liečby detí a mladých ľudí s rodovou inkongruenciou/rodovou dysfóriou“.

Hormóny na potlačenie dospievania sú syntetické hormóny, ktoré majú za cieľ potlačiť účinky prirodzených hormónov, tvorených v tele dospievajúceho človeka, a tým potlačiť pubertu. Používajú sa lieky s účinnou látkou triptorelín, ktorá znižuje hladiny určitých pohlavných hormónov, pričom tieto lieky sú schválené na liečbu rakoviny prostaty u mužov, endometriózy a niektorých iných ženských chorôb a používajú sa aj pri umelom oplodnení. Tieto lieky sú schválené aj na liečbu predčasnej puberty, teda ak sa puberta objaví pred 8. rokom života u dievčat a pred 10. rokom u chlapcov. Tieto lieky však nie sú schválené na to, aby sa podávali deťom a mladým ľuďom na potlačenie prirodzenej puberty. Takéto použitie je teda výhradne „off-label“.

Národná zdravotná služba Anglicka preskúmala v apríli tohto roku dostupné vedecké štúdie a prišla k záveru, že „neexistuje dostatok dôkazov na podporu bezpečnosti alebo klinickej účinnosti hormónov na potlačenie dospievania, aby bola táto liečba v súčasnosti bežne dostupná.“ Inými slovami, veda nepotvrdzuje, že by boli bezpečné.

Obrat v Škandinávii

Ešte kritickejší je švédsky Národný výbor pre zdravie a sociálne zabezpečenie, ktorý v roku 2022 výrazne obmedzil podávanie blokátorov puberty, ako aj hormónov opačného pohlavia: „Na základe získaných výsledkov Národná rada pre zdravie a sociálne zabezpečenie dospela k celkovému záveru, že riziká hormonálnej liečby na potlačenie puberty a potvrdenie pohlavia u osôb mladších ako 18 rokov v súčasnosti prevažujú nad potenciálnymi prínosmi pre celú skupinu,“ uvádza sa v nových pravidlách. Takže riziká prevládajú nad prínosmi.

Okrem toho Švédi tieto praktiky obmedzili aj pre nevysvetliteľný nárast žiadostí o zmenu pohlavia, osobitne dospievajúcich dievčat, aj kvôli nárastu záujmu o spätnú zmenu pohlavia (detranzíciu) medzi mladými dospelými. Problém je, že niektoré zmeny sa už zvrátiť nedajú.

Dánsku síce nedošlo k zmene pravidiel, napriek tomu tam došlo k ráznemu obmedzeniu medicínskych tranzícií detí. Kým v roku 2018 umožnili medicínsku tranzíciu 62 deťom z 95 prípadov, čo predstavuje až 65 %, v roku 2022 to bolo 22 z 352 prípadov, čo predstavuje 6 %.    

Proti medicínskym tranzíciám mládeže sa ozval tiež Nórsky vyšetrovací výbor pre zdravotníctvo, ktorý sa zameral na otázku bezpečnosti týchto zásahov. Vo svojej správe uviedol, že o tejto oblasti máme len nedostatočné znalosti, pričom doterajšie postupy môžu predstavovať riziko pre bezpečnosť niektorých pacientov. Odporučil teda prijať nové usmernenie aj zlepšiť zber údajov. Jedným z odporúčaní je tiež to, aby blokátory puberty a hormonálna a chirurgická liečba u detí a dospievajúcich bola definovaná ako výskumná liečba.

Pribrzdenie medicínskych tranzícií nastalo aj vo Fínsku, ktoré sa už v roku 2020 rozhodlo dávať dôraz na psychoterapiu, pričom operácie pre mladistvých vylúčilo úplne. Na fínskom odporúčaní je pozoruhodné aj to, že odporúča určitú opatrnosť aj po dosiahnutí dospelosti: „Vývoj mozgu pokračuje až do ranej dospelosti - približne do veku 25 rokov, čo ovplyvňuje aj schopnosť mladých ľudí posúdiť dôsledky svojich rozhodnutí na vlastnú budúcnosť do konca života.“  

Obrat v USA

V poslednom roku došlo aj v USA k výrazným posunom, a to najmä na úrovni jednotlivých štátov. Rôzne návrhy zákonov sa však objavujú aj na národnej úrovni. Portál Trans Legislation Tracker je jedným z tých, ktoré sledujú legislatívu v trans téme v USA. Ide o projekt, ktorý propaguje transsexualizmus a z vývoja v USA veru nemajú radosť. Podľa tohto portálu bolo v roku 2023 v Spojených štátoch navrhnutých 600 rôznych zákonov zameraných proti požiadavkám transsexuálneho hnutia, čo bolo tri krát viac ako rok predtým. A tento rok, hoci je ešte len marec, bolo navrhnutých už 532 rôznych zákonov, takže tento rok bude zrejme opäť rekordný. Časť z týchto návrhov sa darí prijať a stanú sa platnými.

To, že sa zákony zamerané proti transgender požiadavkám tešia v Amerike veľkej obľube dokazuje aj fakt, že vo vzťahu k deťom a mladým prijalo už 24 štátov zákaz medicínskych tranzícií. Najčastejšie ide o zákaz blokátorov puberty, hormónov opačného pohlavia a operácií, alebo aspoň o niektorú z týchto oblastí. Tu je mapka USA, na ktorej je vyznačených 23 štátov, ktoré prijali opatrenia na ochranu detí pred medicínskymi zásahmi na zmenu pohlavia. Len nedávno k nim pribudol aj štát Wyoming, ktorý ešte na mapke vyznačený nie je.

Zdroj: https://biologicalintegrity.org/ Zelenou je označených 23 štátov USA, ktoré prijali rôzne zákony na ochranu detí pred medicínskou tranzíciou do februára 2024. Nie všetky zákony nadobudli účinnosť.

Ďalšie obľúbené zákony sú zamerané na oblasť školstva, športu, zdravotníctva, návštev toaliet, služby v armáde, vydávania úradných dokumentov a iné.

Dvakrát viac samovrážd

Zaujímavý je aj posun v sociálnych vedách. Jedným z argumentov transgender hnutia, ktorým obhajujú medicínske zásahy na zmenu pohlavia je, že bez týchto zásahov sa zvýši riziko samovrážd. Hoci sa to opakovane prezentuje ako pravda, zatiaľ sa to nepotvrdilo, skôr naopak.

Výskum z Kalifornie, na ktorý nedávno poukázal Elon Musk, ukazuje, že operácie na zmenu pohlavia zdvojnásobujú riziko samovraždy u mužov. Štúdia skúmala všetkých mužov a ženy, ktorí v Kalifornii podstúpili operáciu na zmenu pohlavia v rokoch 2012 až 2018. Sledované obdobie bolo dva roky pred a dva roky po operácii. Zistilo sa, že kým dva roky pred operáciou sa o samovraždu pokúsilo 1,5% mužov a 0,8% žien, dva roky od operácie sa o samovraždu pokúsilo 3,3% mužov a 0,8% žien. Riziko pokusu o samovraždu u mužov po operácii na zmenu pohlavia je teda viac ako dvojnásobné.

Zdroj: Dallas et al.: Rates Of Psychiatric Emergencies Before and After Gender Affirming Surgery, The Journal of Urology, Sep 2021, MP04-20.

Poučenie pre Slovensko

Všetky tieto poznatky aj politické zmeny sú varovným signálom, že trans aktivizmus zašiel priďaleko a z ľudí, ktorí trpia poruchou pohlavnej identity, vyrába obete. Slovensko zvykne trendy zo Západu kopírovať, hoci s odstupom času. To by znamenalo, že ďalšie roky nás čaká nárast problému a stále viac žiadostí o tzv. zmenu pohlavia, zvlášť medzi deťmi a mladými ľuďmi. Ako krajina by sme sa však mali poučiť z chýb iných a na transgender vlnu by sme nemali naskočiť.    

 

Ilustračná foto: Pexels
Upravené: 4.4.2023