Žiadam zasielať HFI správy

Najväčšiu rodinnú stabilitu zabezpečuje deťom manželstvo

Úryvok z knihy Prečo na manželstve záleží, W. B. Wilcox a kol.

Existuje čoraz širší vedecký konsenzus v otázke rodinnej stability a jej pozitívneho vplyvu na vývoj detí. Naproti tomu, deti, ktoré sú vystavené zmenám v rodinnom usporiadaní – od rozvodu, až po rozpad milostného vzťahu matky s priateľom, s ktorým žila – majú väčší sklon k poruchám správania, užívaniu drog, problémom v škole, predčasnému sexuálnemu životu a pocitom osamelosti. Štúdie naznačujú, že viacnásobné zmeny rodinného usporiadania (kde sú deti vystavené viac než jednému rozchodu alebo novému vzťahu), sú pre deti osobitne škodlivé.

Čítať ďalej...

Deti rozvedených rodičov majú vyššiu mieru psychického napätia a duševných chorôb.

Úryvok z knihy Prečo na manželstve záleží, W. B. Wilcox a kol.

Za uplynulé štyri desaťročia sa podarilo nazhromaždiť množstvo štúdií zameraných na rozvody, ktoré vo všeobecnosti poukazujú na negatívny vplyv rozvodov na psychiku detí. Rozvody zvyšujú emocionálne napätie a zdvojnásobujú riziko, že deti budú neskôr čeliť vážnym psychickým problémom. Deťom rozvedených rodičov hrozí vyššie riziko depresií a iných duševných chorôb počas ich života, sčasti aj v dôsledku slabších výsledkov v oblasti vzdelávania, vyššieho rizika rozvodovosti, problémov v manželstve a rizika hmotnej núdze...

Čítať ďalej...

Matičiari a Koncoš píšu premiérovi, obávajú sa o manželstvo a slovenčinu

Tlačová správa

Viaceré slovenské osobnosti sa obrátili na premiéra Róberta Fica otvoreným listom, v ktorom požadujú zamietnutie návrhu celoštátnej stratégie ľudských práv. O návrhu stratégie z dielne Ministerstva zahraničných vecí by mala vláda SR rokovať ešte v decembri. Medzi signatárov patria napr. bývalý minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, či staviteľ Július Binder. Návrh stratégie ľudských práv považujú za prejav protirodinnej a protinárodnej ideológie.

Čítať ďalej...

Prečo na manželstve záleží

HFI vydalo novú publikáciu Prečo na manželstve záležíViac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete tu.

Čítať ďalej...

Ľudia protestovali proti Stratégii rodovej rovnosti

Foto: Tomáš Kováčik

Približne tisíc ľudí sa dnes (11. 11. 2014) o 17:00 stretlo pred Úradom vlády SR v Bratislave, aby protestovali proti prijatiu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Oba dokumenty boli odsúhlasené v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť napriek stovkám pripomienok mimovládnych organizácií i jednotlivcov, a teraz čakajú na schválenie vládou.

Čítať ďalej...