Žiadam zasielať HFI správy

Uškvariť srdce dieťaťa a iné fake news

Poučenie pred potratom nie je dnes dostatočné. Návrh, ktorý je v parlamente, ho môže výrazne zlepšiť.

Zákon poslankyne Smolíkovej a spol., ktorý prešiel do druhého čítania, žiada zákaz reklamy na potraty, ale aj lepšie poučenie pred umelým potratom. Matka by podľa neho mala vidieť sono dieťaťa, počuť tlkot jeho srdca a dostať obrázok dieťaťa z vyšetrenia. Zástancom potratov sa však tento návrh nepáči a pustili sa do jeho kritiky. A to nie vždy korektným spôsobom.

O neexistujúcej reklame

Jednoz výhrad voči zákonu je tvrdenie, že reklamu na potraty „nikto nikdy nevidel“, ako sa vyjadrila Simona Petrík z PS/Spolu.

Pravda je však taká, že reklama na potraty existuje v našom internetovom priestore dlhé roky. Stačí si do vyhľadávača zadať napríklad slovo potrat a s najväčšou pravdepodobnosťou sa Vám ukáže reklama na potratovú kliniku Mediklinik.

Reklama je sústredená tam, kde si môže nájsť svojho adresáta – tehotnú mamičku uvažujúcu o potrate, ktorá hľadá na internete potrebné informácie.

Súčasné poučenie pred potratom nie je dostatočné

Poučenie a informovaný súhlas sú upravené v zákone o zdravotnej starostlivosti. Tento zákon už dnes hovorí, že poučenie pred umelým potratom musí zahŕňať aj informácie o aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o oprávnení matky získať záznam zo sonografického vyšetrenia.

Zámer tohto ustanovenia je veľmi dobrý, pretože jeho cieľom je poskytnúť matke informácie o jej dieťati ešte pred tým, ako pôjde na potrat. Pštrosia taktika nie je pre dieťa, ale ani pre jeho matku vôbec dobrá. Matky žiadajúce o potrat sa tieto informácie dozvedia, problém je, keď sa to dozvedia neskoro. Mnohé matky hovoria, že keby mali lepšie informácie, na potrat by nešli. No čas sa už späť vrátiť nedá.

Detaily poučenia upravuje vyhláška, a tu je problém. Vyhláška je v tejto časti (podobne ako pri rizikách potratu) veľmi stručná. Namiesto toho, aby matka dostala informácie o dieťati, o tom, ako vyzerá, aké orgány má vyvinuté, čo všetko dokáže, že mu bije srdce a podobne, dostane v praxi len informáciu na pol riadku o dĺžke trvania tehotenstva a vývojovom štádiu dieťaťa. Vyhláška úplne vyprázdnila ideu, ktorú do zákona dali zákonodarcovia v snahe zlepšiť poučenie pred potratom.

Tento nedostatok má odstrániť novela, ktorá už prešla do druhého čítania. Mnohé matky nevedia, že v čase, keď chcú ísť na potrat, ich dieťaťu už bije srdce. Práve ukážka dieťaťa a tlkotu jeho srdca pomôže matkám lepšie pochopiť, že ich dieťa nie je žiadny zhluk buniek, ale človek, ktorému bije ľudské srdce, rovnako ako nám ostatným.

Keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí počuli tlkot srdca svojho dieťaťa, viacerí vraveli, že to bol silný zážitok. Niektorým aj vyhŕkla slza dojatia. Ukážka, ako takéto vyšetrenie vyzerá, sa dá pozrieť napríklad na tomto videu (7. týždeň tehotenstva).

 

Ak by navrhovaný zákon prešiel, matky žiadajúce o potrat budú mať možnosť lepšie pochopiť, koho sa chystajú dať zabiť. Možno to znie tvrdo, ale je to pravda, a táto pravda si k nim cestu nájde. Je lepšie, ak sa ju dozvedia ešte pred tým, ako dieťa „dajú preč“. Takéto poučenie môže niektoré deti, aj matky, pred potratom zachrániť. A to stojí za to.

Liberálne pokrytectvo

Po tom, ako novela prešla prvým čítaním, ju zástancovia potratov začali ostro kritizovať. Jeden z argumentov je, že ultrazvuk môže poškodiť dieťa.

Nie je to ale náhodou tak, že potrat poškodzuje dieťa ešte viac? „Nerobte ultrazvuk, aby ste dieťa náhodou nepoškodili, radšej nech ide rovno na potrat!“ Toto je logika niektorých odporcov zmeny. Je to zvrátená logika.

Vyšetrenia a liečba sú asi vždy spojené s nejakým rizikom. No napriek tomu ich podstupujeme, aby sme chránili náš život a zdravie. Dôležitý je pomer medzi rizikom a benefitmi – ak benefity prevažujú, ideme do toho. Ak je na jednej strane ultrazvukové vyšetrenie a na druhej potrat, zváženie rizík a benefitov z pohľadu dieťaťa nie je ťažká úloha.

Doppler uškvarí srdce dieťaťa

Odporcovia lepšieho poučenia nafukujú riziko ultrazvuku pre vyšetrované dieťa. Natália Blahová obvinila predkladateľov zákona, že sonom spôsobia „uškvarenie srdca dieťaťa“. V rozhovore to zopakovala dokonca dvakrát, takže nejde o to, že by to pani poslankyni iba nechtiac ušlo. Keby manipuláciu tohto typu vyriekol nejaký konzervatívny politik, povláčili by ho vo všetkých médiách. Povedala to liberálna politička s účelom podporiť potraty a médiá sa tvária, akoby sa nič nestalo.

Pani Blahová tento postoj nemá z vlastnej hlavy. Osvojila si argumentáciu, s ktorou prišiel MUDr. Jozef Záhumenský, prednosta gynekologickej kliniky v Ružinove. Pre Denník N sa k dopplerovmu ultrazvuku vyjadril nasledovne: „Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca.“

Vyjadrenia viacerých svetových odborných spoločností však hovoria niečo iné. Nie je pravda, že sa dopplerovské vyšetrenie nesmie v prvom trimestri používať. V odôvodnených prípadoch sa používať môže, avšak treba dodržať pravidlá, ktoré oddeľujú bezpečné použitie od toho nebezpečného.

Doppler spravidla produkuje viacej tepla, ako bežný ultrazvuk. Podľa jednej štúdie predstavuje stredová intenzita bežného (B mód) ultrazvuku 36% intenzity pulzného Dopplera. Pulzný Doppler teda zohrieva tkanivo rýchlejšie (v mediáne trojnásobnou intenzitou), a preto ho treba používať s opatrnosťou, pri nižšej intenzite a vtedy, ak je to opodstatnené. Opatrnosť je teda na mieste.

Ešte k tým dôvodom pre opatrnosť. Podľa Britskej spoločnosti pre lekársky ultrazvuk: „Doteraz neexistuje dôkaz o tom, že by diagnostický ultrazvuk spôsobil ujmu ľuďom (vrátane vyvíjajúceho sa plodu).“ No súčasne neexistujú ani štúdie, ktoré by toto riziko spoľahlivo vyvrátili. Preto treba byť opatrní.

Existujú viaceré odporúčania svetových spoločností pre ultrazvuk, ako sa má Doppler v prvom trimestri bezpečne používať (tu, tu, tu). Dôležité pravidlá sú, že treba nastaviť nízke energetické hodnoty a snažiť sa minimalizovať dĺžku vyšetrenia na čo najkratšiu dobu. Názorná je tabuľka Britskej spoločnosti pre lekársky ultrazvuk, z ktorej vyplývajú časové obmedzenia použitia ultrazvuku v závislosti od teplotného indexu (TI) ultrazvuku. Ak je teplotný index do 0.7 nemá jeho použitie časové obmedzenie. Ak je teplotný index napríklad od 1.5 do 2.0 môže sa používať najviac 15 minút.

Zdroj: Guidelines for the safe use of diagnostic ultrasound equipment, The British Medical Ultrasound Society

Iné vyhlásenie Svetovej federácie pre ultrazvuk v medicíne a biológii a Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11-14 týždňa (alebo skôr počas tehotenstva) zase uvádza, že: „Pri vykonávaní Dopplerovho ultrazvuku by zobrazený TI mal byť menší alebo rovný 1,0 a expozičný čas by sa mal udržiavať čo najkratší (zvyčajne nie dlhšie ako 5–10 minút) a nie presahujúci 60 min.“ Krátke, povedzme 5 až 10 sekundové použitie ultrazvuku pri nízkej intenzite, ktorým sa zachytí tlkot srdca, spadá spoľahlivo do týchto limitov. Tvrdiť opak je hoax.

Diabol sa skrýva v detailoch. Upozorňovať na možné riziká je dôležité. No súčasne je potrebné hovoriť celú pravdu, a síce, že pri dodržaní štandardov je použitie Dopplerovho ultrazvuku v poriadku. Koniec koncov, to isté platí aj pre iné vyšetrenia a liečebné postupy. Použitie Doppleru na krátku dobu 5 až 10 sekúnd pri nízkych energetických hodnotách je niečo úplne iné, ako použitie Doppleru pri vysokých energetických hodnotách po dlhú dobu. Klamstvá (nesmie sa používať) a zahmlievanie celej pravdy (povie sa A, no nepovie sa B) mi prídu ako dobrý dôvod na kritiku Dr. Záhumenského, a tiež na podpis petície za jeho odvolanie.

Vyrábať z komára somára v tak vážnej veci nie je dobré. Ak sa medzi ľuďmi rozšíri mylná predstava o škodlivosti Dopplerovho ultrazvuku, môže sa to negatívne prejaviť aj pri iných situáciách, kedy je jeho použitie vhodné. A vystrašené mamičky kvôli prehnaným obavám na žiadne vyšetrenie radšej nepôjdu.

Lekári musia postupovať lege artis

Samozrejme, opatrnosť musí byť. Vždy tu môže byť riziko, že lekári nebudú postupovať správne a pri použití Doppleru nedodržia správny pomer intenzity a dĺžky vyšetrenia. No nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti je všeobecný problém a týka celého výkonu medicíny. Preto je v našom zákone o zdravotnej starostlivosti ošetrený:

„Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.“

Aj poskytovanie ultrazvuku pri žiadosti o potrat podlieha týmto všeobecným pravidlám. Z pohľadu legislatívy nemôže dôjsť k tomu, aby vyšetrujúci gynekológ prekročil povolené hranice pri použití ultrazvuku. Ak sa tieto hranice vzhľadom na vývoj medicíny či nášho poznania budú posúvať, vždy budú pre lekára záväzné aktuálne poznatky lekárskej vedy. Strašiť ľudí rizikami, ktoré hrozia pri nesprávnom použití ultrazvuku teda nie je na mieste.

Návrh zákona o poučení pred potratom navyše hovorí, že lekár má pri sonografickom vyšetrení zabezpečiť vypočutie tlkotu srdca „ak je to technicky možné“. Zákony sa píšu tak, aby platili na desaťročia dopredu. To znamená, že ak v budúcnosti dôjde k zmene technických možností, alebo k nadobudnutiu nových poznatkov o vplyve ultrazvuku, tlkot srdca sa bude počúvať len za predpokladu, že existuje také technicky dostupné riešenie, ktoré umožňuje výkon vyšetrenia lege artis (správne).

Inšpirácia z iných krajín

Návrh počúvať tlkot srdca, a zobrazovať dieťa na ultrazvuku, sa objavil už pred rokmi v USA. Viaceré štáty prijali legislatívu, ktorá vylepšuje poučenie pred potratom aj o tieto prvky. Iné štáty zase prijali pravidlo, že potrat nemožno vykonať, ak už môžeme zachytiť tlkot srdca dieťaťa. Žiaľ, tieto zákony spravidla narazili na súdy, ktoré zabránili ich účinnosti, preto sa čaká, či sa týchto sporov ujme Najvyšší súd USA, ktorý by mohol zákony povoliť.

No zaujímavé je, že v USA neriešili otázku, či ultrazvuk môže poškodiť dieťa (aspoň o tom neviem). Aj to asi hovorí o rarite, s ktorou sa na Slovensku teraz stretávame – účelové nafukovanie rizík, resp. zahmlievanie pravdy, že ultrazvuk sa dá používať aj bezpečným spôsobom, pokiaľ sa dodržia stanovené pravidlá. Namiesto hľadania spôsobov, ako zabrániť potratom, hľadanie zámienok, prečo to nespraviť. A liberálne médiá, ktoré sa vyžívajú v odhaľovaní fake new a hoaxov tieto bludy vo veľkom šíria.

V Amerike, ako aj na Slovensku je debata o lepšom poučení pred potratom dôležitá. Veľa ľudí sa vďaka nemu dozvie, že dieťa nie je len akýmsi zhlukom buniek. Že dieťaťu v čase, keď má byť potratené, už bije srdce. Že nenarodené dieťa je človekom, rovnako ako my, akurát veľmi maličkým a zraniteľným. Niektorých rodičov takéto informácie môžu vyrušiť, iných potešiť. No vidieť a počuť pravdu je v oboch prípadoch prínosné.

 

Článok bol publikovaný na Postoj.sk

Ilustračné foto na titulke: Freepik