Žiadam zasielať HFI správy

Matičiari a Koncoš píšu premiérovi, obávajú sa o manželstvo a slovenčinu

Tlačová správa

Viaceré slovenské osobnosti sa obrátili na premiéra Róberta Fica otvoreným listom, v ktorom požadujú zamietnutie návrhu celoštátnej stratégie ľudských práv. O návrhu stratégie z dielne Ministerstva zahraničných vecí by mala vláda SR rokovať ešte v decembri. Medzi signatárov patria napr. bývalý minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, či staviteľ Július Binder. Návrh stratégie ľudských práv považujú za prejav protirodinnej a protinárodnej ideológie.

Čítať ďalej...

Ľudia protestovali proti Stratégii rodovej rovnosti

Foto: Tomáš Kováčik

Približne tisíc ľudí sa dnes (11. 11. 2014) o 17:00 stretlo pred Úradom vlády SR v Bratislave, aby protestovali proti prijatiu Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Oba dokumenty boli odsúhlasené v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť napriek stovkám pripomienok mimovládnych organizácií i jednotlivcov, a teraz čakajú na schválenie vládou.

Čítať ďalej...

Hranice vlastného tela

„Každá žena si smie so svojím telom robiť, čo chce.“ Tento výrok v rozličných podobách vidieť a počuť pomerne často, spravidla z úst prívržencov prúdu pro-choice („za možnosť voľby“). A ja si myslím, že na ňom niet ničoho zvláštneho, pozoruhodného alebo nebodaj sporného.

Čítať ďalej...

Kniha Ako chrániť život?

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v septembri vydal publikáciu Ako chrániť život?. Ide o knihu, v ktorej štyria pro-life právnici píšu o súčasnom stave právnej ochrany života na Slovensku a hľadajú možnosti zlepšenia tohto stavu. Zameriavajú sa hlavne na otázku ochrany života detí pred narodením, a to v kontexte slovenskej i medzinárodnej právnej úpravy. Ich texty odzneli ako príspevky na kolokviu, ktoré sa konalo v apríli 2012 v Bratislave.

Čítať ďalej...

Referendum o ochrane rodiny môže byť dobrý nápad

Zdroj: www.alianciazarodinu.sk

Najskôr krátko k obsahu referendových otázok: je dobré, ak je manželstvo definované ako zväzok muža a ženy. Len tak môžeme zachovať jeho jedinečný účel, ktorým je založenie rodiny, odovzdávanie života a riadna výchova detí. Manželstvo nie je len „papier“ potvrdzujúci že sa máme radi, ani to nie je „papier“ na uľahčenie spoločného života (aj keď láska a výhody s manželstvom súvisia). Ak pravidlo „jeden muž a jedna žena“ opustíme, prispeje to k rozrastaniu zástupov tých, ktorí nebudú chápať skutočný význam manželstva, a preto po ňom nebudú túžiť, ani ho nebudú vedieť žiť.

Čítať ďalej...