Žiadam zasielať HFI správy

Skôr ako sa rozhodnete... Poučenie pred umelým potratom

Skôr ako sa rozhodnete... je informačná brožúra, ktorá obsahuje poučenie pred umelým potratom. Je určená pre gynekológov, aby ju odovzdali žiadateľkám o umelý potrat ako doplnkovú informáciu k zákonnému poučeniu.

Brožúra obsahuje presne tie informácie, o ktorých musí byť žiadateľka o umelý potrat poučená v zmysle § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, no toto poučenie je rozsiahlejšie a prehľadnejšie ako oficiálne poučenie schválené ministerstvom zdravotníctva (text oficiálneho poučenia je vo Vyhláške č. 417/2009 Z.z.).

Lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ponúkame brožúru zdarma.

Objednávky
Objednávkový formulár: https://forms.gle/N5koWVxBKmNWmmJFA

PDF náhľad tu: Skôr ako sa rozhodnete...

Autori textov: Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MUDr. Magdaléna Gerová, PhD., Mgr. Petra Badániová, Mgr. Patrik Daniška

Vydavateľ: Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., v spolupráci s Alianciou za život, o.z.

Formát A4, počet strán 12. Vydané v máji 2019.