Žiadam zasielať HFI správy

Neetické vakcíny a dovolená spolupráca so zlom

Pri eticky sporných vakcínach stoja proti sebe dva argumenty – na jednej strane je potrebné sa vyhýbať spolupráci so zlom a riziku pohoršenia, na druhej strane je potrebné sa starať o ochranu zdravia a života. Rozhodnúť musí formované svedomie.

Nadácia Slovakia Christiana vydala brožúru: Násilne potratené deti ako surovina v medicínskom biznise. O súvise umelého potratu s očkovaním proti COVID-19. Téma je veľmi dôležitá, preto si dovolím túto recenziu či skôr reakciu na text brožúry. Publikácia obsahuje časti, ktoré sú cenné a ich publikovanie je na Slovensku prínosné, no, žiaľ, obsahuje aj problémovú časť, ktorá spochybňuje dôležité etické princípy, ktoré sú potrebné pre sformovanie vyváženého postoja k otázke použitia neetických vakcín. ...

Čítať ďalej...

Tak si to predstavte: zákon o tlkote srdca znížil potraty v Texase na polovicu

V septembri 2021 začal v Texase platiť zákon chrániaci nenarodené deti od momentu, keď im je možné detegovať tlkot srdca, čo je približne v piatom až šiestom týždni tehotenstva.

Ide zatiaľ o najviac život ochraňujúci zákon, ktorý od rozhodnutia Roe v. Wade v roku 1973 nadobudol v USA účinnosť. Chráni všetky deti vrátane detí zdravotne postihnutých aj detí počatých po znásilnení a inceste. Pritom však neobmedzuje medicínske zákroky potrebné pre záchranu zdravia a života matky. Mnohé matky sa o svojom tehotenstve dozvedia v čase, keď ich dieťaťu už tlčie srdce, takže dieťa je už v Texase chránené.

Čítať ďalej...

Náboženská sloboda neočkovaných ľudí je obmedzená. Treba to zastaviť

Zákaz účasti na omši pre neočkovaných je neadekvátny, diskriminačný a porušuje náboženskú slobodu neočkovaných osôb. Preto ho treba zrušiť. A to čo najskôr.

Povedať niekomu, že nesmie ísť na omšu, je kruté. Ide o zásadné obmedzenie náboženskej slobody človeka. Kritizujeme, keď niekto nasprejuje hanlivé nápisy na kostol či rozbije sochy svätých alebo sa posmieva druhým pre ich vieru na internete. A kritiku si toto konanie rozhodne zaslúži.

Ale ak sa pozrieme na reálne obmedzenie náboženskej slobody veriacich na Slovensku, asi najväčší zásah do náboženských práv zaviedli dve protipandemické vládne opatrenia. Prvým je opakovaný úplný zákaz verejných bohoslužieb počas najtvrdších lockdownov, ktorý, chvalabohu, už neplatí. Tým druhým je však stále platný zákaz účasti na bohoslužbách pre ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní proti koronavírusu. Práve na tento problém sa chcem zamerať v tomto článku.

Čítať ďalej...

EÚ chce trestať nenávistné výroky. Podpíšte pripomienky proti tomuto návrhu!

Európska komisia chce trestať nenávistné prejavy a trestné činy páchané z nenávisti v celej Únii. V krajinách Európy sa čoraz častejšie za nenávistné prejavy považujú napr. biblické postoje k homosexualite (trestne je stíhaná napr. fínska politička Päivi Räsänen), alebo odmietavý postoj k gender ideológii či LGBT hnutiu.

Teraz sa má zaviesť kategória eurozločinov z nenávisti (vyžaduje súhlas všetkých krajín), až v ďalšom kroku má byť schválená konkrétna legislatíva, ktorá ale teraz nevieme, aká bude (stačí súhlas väčšiny krajín). Ide teda o akýsi „biankošek“ pre Úniu. Ako ho v budúcnosti využije dnes nevieme povedať. Isté je, že prijatím tohto návrhu stratíme ako krajina právo veta.

Čítať ďalej...

Otvorený list poslancom na podporu zákona o ochrane tehotných žien

Dňa 28. októbra 2021 bol poslancom Národnej rady SR doručený list viac ako 50 osobností na podporu zákona o pomoci tehotným matkám. Tu je znenie listu aj zoznam signatárov.

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podporte prosíme Zákon o pomoci tehotným ženám.

Na Slovensku máme skúsenosti s poskytovaním pomoci pri nečakanom tehotenstve. Tie skúsenosti hovoria, že rozhodovanie tehotných matiek v núdzi nie je vždy jednoduché a neraz svoj postoj zmenia, a to aj viackrát. Veľmi im pomôže, keď dostanú kvalitné a komplexné informácie o rizikách umelého potratu, o možnostiach sociálnej podpory zo strany štátu, o možnostiach bývania, o pomoci zo strany pomáhajúcich organizácií či o možnostiach liečby postihnutia dieťaťa.

Veľmi im tiež pomôže, keď majú dostatok času, aby si tieto informácie v pokoji premysleli a vyhli sa skratovému konaniu alebo konaniu pod nátlakom iného človeka, ktoré je, žiaľ... 

Čítať ďalej...