Žiadam zasielať HFI správy

Poslanci podporili právo rodičov vychovávať dieťa v súlade s ich presvedčením

Parlament vo štvrtok 18. 5. 2023 posunul do druhého čítania novelu školského zákona, ktorá pomôže rodičom chrániť svoje dieťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou v škole.

Čítať ďalej...

Ako hlasovali poslanci o fiduciárnych dôverníkoch

Poslanci dňa 10. 5. 2023 hlasovali o návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorým sa zavádza inštitút registrovaných dôverníkov. Viac sme o zákone písali tu a tu.

Zákon sme kritizovali najmä preto, že oslabuje jedinečné postavenie manželstva, ale prináša aj riziko zhoršenia starostlivosti o deti a ukrajuje ďalšie koliesko z LGBT salámy.

Čítať ďalej...

Otvorený list premiérovi v téme transsexuality

Vážený pán premiér Eduard Heger,

s vážnym znepokojením sledujeme procesy, ktoré prebiehajú už niekoľko mesiacov na pôde Ministerstva zdravotníctva a ktoré vedú k ideologickému a jednostrannému prístupu k téme transsexuality. Snahy prijať dokumenty, ktoré nie sú v záujme pacientov ani v záujme celej spoločnosti sa zvlášť zrýchlili po hanebnej vražde na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá sa nás všetkých hlboko dotkla. Žiaľ, táto tragédia sa zneužíva na presadenie politickej agendy a na tlak na vás, politikov, aby ste ustúpili požiadavkám LGBT lobby...

Čítať ďalej...

Rodičia sa proti nevhodným publikáciám o sexuálnej výchove môžu brániť

Na školy sa tlačia rôzne publikácie o „sexuálnej výchove“.  Pre rodičov sme pripravili list, ktorým môžu požiadať riaditeľa školy, aby tieto publikácie nepoužíval.

Pripravovaná kurikulárna reforma prinesie do vzdelávania na školách množstvo zásadných zmien. Situáciu, kedy sa všetko mení, chcú využiť aj rôzne progresivistické kruhy, aby na školy zaviedli tzv. sexuálnu výchovu.

Hoci kurikulárna reforma ešte ani nebola schválená, a teda stále sa deti majú učiť predmet Výchova k manželstvu a rodičovstvu, už sa objavili nevhodné edukačné publikácie, ktoré sa tvária, ako keby chceli túto reformu uvádzať do praxe.

Čítať ďalej...

Homosexuálov učíme budovať zdravé priateľstvá

Odpovedá Mike Davidson, predseda Medzinárodnej federácie pre slobodu voľby terapie a sprevádzania, ktorá združuje širokú škálu odborníkov z celého sveta, ktorí pracujú alebo sa špecializujú na témy príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia a genderovej dysfórie.

V rozhovore sa dočítate ako vzniká homosexualita, do akej miery je premenlivá, ako sa homosexuáli môžu naučiť zdravým vzťahom s osobami rovnakého pohlavia a ako by mali odborníci a cirkev pristupovať k osobám s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Rozhovor sa venuje aj vražde na Zámockej ulici, obmedzovaniu slobody terapie a šíreniu ideologickej LGBT tyranie na Západe, ako aj otázke, akými zámenami oslovovať transgender osoby.

Čítať ďalej...