Žiadam zasielať HFI správy

Antikoncepcia škodí deťom, ženám, vzťahom aj prírode

Prečo vôbec sme? Podľa prvej kapitoly Knihy Genezis, ktorá opisuje stvorenie sveta, vždy, keď Boh niečo stvoril, videl, že je to dobré. Ako posledného stvoril človeka na svoj obraz a, hľa, „bolo to veľmi dobré“. 

Niečo je viac ako nič. Nie sme fanúšikovia ničoty. Vieme, že byť je lepšie ako nebyť. Existencia každého človeka je jedinečnou hodnotou, pretože každý človek má dôstojnosť ľudskej osoby. A tým kľúčovým momentom v živote človeka, keď sa všetko začína, keď vzniká nové ľudské bytie, je počatie – koncepcia. Koncepcia je niečo úžasné. Zvlášť hlboko to vedia precítiť tí manželia, ktorým sa nedarí počať dieťa.

Keď som bol ako jeden z viacerých hanusákov v Amerike na Witherspoon Fellowhip, mali sme diskusiu aj o antikoncepcii. Protestantské prostredie vie byť silno pro-life, ale na tému antikoncepcie sa pozerá trocha inak ako katolíci. Povedzme, že je minimálne rozdelené. Možný abortívny účinok predstavuje pre mnohých protestantov problém, ale argument, že antikoncepcia ako taká je v rozpore s úplným darovaním sa manželov a pravou láskou, veľmi neberú. Kondóm je v zásade ok.

Tak v tomto prostredí sme viedli diskusiu o antikoncepcii a bolo cítiť, že je to polarizujúca téma a že mnohí mladí protestanti sa nechcú vzdať predstavy, že si reguláciu plodnosti formou antikoncepcie ponechajú vo svojich rukách. Samozrejme, pre dobro rodiny.

Caleb, veľmi príjemný a priateľský spolužiak, dosť dlho ticho sedel a nezapájal sa do debaty. Ku koncu hodiny sa predsa len ozval a povedal približne toto: „Moji rodičia si po druhom dieťati povedali, že už nechcú mať ďalšie deti. Otec teda šiel na sterilizáciu. Po čase si to rozmysleli. Otec teda opäť išiel na operáciu a rodičom sa narodilo ešte ďalších päť detí. Ja som ich siedme, najmladšie dieťa.“

Caleb bol presne ten typ, s ktorým sa skamarátite – veselý, veľmi dobre sa z neho robili žarty, obetavý pre druhých, čisté srdce… Myslím si, že v tej chvíli sme boli všetci vďační za rozhodnutie Calebových rodičov vrátiť sa k plodnosti. Diskusia na tému antikoncepcie sa v podstate skončila. V zápase antikoncepcia verzus Caleb prehrala antikoncepcia na plnej čiare. Náš učiteľ Mr. Minson sa spokojne usmieval od ucha k uchu a myslím si, že mu aj vyhrkla slzička.

Antikoncepcia ale zabíja aj doslovne. Konkrétne sa zmienim o hormonálnej antikoncepcii. Jej mechanizmus účinku je mnohoraký. Najskôr zabraňuje ovulácii. Ak k ovulácii dôjde, mení hlien ženy, takže spermie nedokážu „preplávať“ až k vajíčku, aby ho oplodnili. Ak k vajíčku doplávajú a počne sa dieťa, antikoncepcia môže spomaliť presun embrya do maternice v tzv. reprodukčnom okne, takže tam dorazí neskoro a nedokáže sa uhniezdiť, v dôsledku čoho zomrie. A napokon, antikoncepcia ničí aj výstelku maternice, takže aj keď dieťatko dorazí do maternice včas, nedokáže sa v nej uhniezdiť, vyplaví sa z tela matky a zomrie. Kým prvé dva popísané účinky hormonálnej antikoncepcie nie sú abortívne, ďalšie dva účinky spôsobujú smrť dieťaťa. Pokiaľ viem, nie je dostupná žiadna hormonálna antikoncepcia, ktorá by abortívny účinok nemala. Zabíjajú však aj vnútromaternicové telieska, tie, ktoré vylučujú hormóny, ale aj tie, ktoré uvoľňujú meď, pretože spôsobujú permanentný zápal v maternici, takže sa embryá nevedia v nej uhniezdiť a zomierajú. Ak žena berie antikoncepciu preto, aby zabránila otehotneniu, vo svojom srdci pripúšťa aj tento účinok: „Viem, že dieťa môžem počať a takto zabiť, a súhlasím s tým.“ Kto nechce zabiť svoje dieťa, nemôže hormonálnu antikoncepciu užívať.

Môže sa však stať, že žena potrebuje užívať antikoncepciu (alebo presnejšie liek, ktorý má antikoncepčné účinky) z nejakého zdravotného dôvodu, teda nie preto, aby zabránila tehotenstvu. V takomto prípade môže byť užívanie antikoncepcie v poriadku, pretože cieľom je liečba patológie, pričom antikoncepčný účinok sa vníma ako neželaný vedľajší účinok. 

K téme antikoncepcie sa vyjadrila aj Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska, ktorá vydala stanovisko k predaju hormonálnej antikoncepcie. Dokument je písaný z pohľadu farmaceuta a jeho práva na výhradu svedomia pri výdaji antikoncepcie, no nasledujúca časť sa dotýka aj problému, či manželia môžu zo zdravotných dôvodov užívať prípravky, ktoré majú aj antikoncepčný účinok:

„Vzhľadom na niektoré účinky liečiv (hormónov) obsiahnutých v prípravkoch hormonálnej antikoncepcie môže byť, v osobitne indikovaných prípadoch, prípustné ich použiť ako terapeutický prostriedok. V takomto osobitnom prípade môže farmaceut po poskytnutí úplnej a zrozumiteľnej informácie o lieku, s výslovným upozornením na jeho postfertilizačné (abortívne) účinky, sprostredkovať jeho výdaj, pokiaľ je na lekárskom predpise uvedená zodpovedajúca diagnóza. Kresťanskí manželia musia pri takomto užívaní daného prípravku vždy vziať do úvahy spomínané postfertilizačné (abortívne) účinky a zachovať v potrebnej miere sexuálnu abstinenciu.“1

Ak teda niekto nechce neúmyselne zabiť svoje dieťa účinkami týchto liečiv, musí si počas ich užívania dať pozor, aby neotehotnel. A jediný naozaj účinný spôsob ako neotehotnieť je vyhnúť sa v potrebnej miere sexuálnemu styku.

Na okraj by som ešte rád spomenul, že je tu aj názor kresťanského gynekológa, podľa ktorého nie je z medicínskeho hľadiska potrebné používať hormonálnu antikoncepciu na liečbu žiadneho ochorenia. Mnohé problémy sa dajú vyriešiť podaním (ideálne) prirodzeného progesterónu v správnom čase a množstve. Dr. Wallenfels píše: „Tvrdenie, že bez umelých (t. j. chemicky telu cudzích) hormónov, či priamo hormonálnej antikoncepcie, sa dnešná gynekológia nezaobíde, považujem za neopodstatnené.“2

Jedno je isté, antikoncepcia nedokáže zabrániť neželanému otehotneniu. Ani jedna forma antikoncepcie totiž nie je stopercentná. Tu by som rád poukázal na výskum profesora Jamesa Trussela z Princetonskej univerzity, ktorý skúmal účinnosť antikoncepcie. Trussel bol dôležitou postavou amerického hnutia pro-choice (zomrel v roku 2018), spolupracoval s rôznymi organizáciami pro-choice a mal aj vlastný projekt zameraný na propagáciu postkoitálnej antikoncepcie. Ale bol aj výskumníkom, ktorý ako prvý začal rozlišovať medzi účinnosťou antikoncepcie pri jej typickom používaní, na rozdiel od jej dokonalého používania.

Miera zlyhania antikoncepcie počas typického používania hovorí o tom, aká účinná je daná metóda počas skutočného používania, teda vrátane nedôsledného alebo nesprávneho používania. Tento ukazovateľ vychádza z pozorovania účinnosti antikoncepcie u reálnych ľudí. Na druhej strane miera zlyhania pri dokonalom používaní ukazuje, aká účinná môže byť daná metóda, pričom dokonalé používanie je definované ako dôsledné dodržiavanie pokynov na používanie. 

James Trussel vytvoril tabuľku,3 z ktorej vyplýva percento žien, ktoré neplánovane otehotnejú počas prvého roka bežného užívania, ktoré porovnáva s percentom žien, ktoré by otehotneli počas prvého roka dokonalého užívania antikoncepcie. Kým pri dokonalom užívaní hormonálnej antikoncepcie by počas prvého roka malo otehotnieť len 0,3 percenta žien, pri skutočnom (typickom) užívaní ich otehotnie až 9 percent. Kondóm je na tom ešte horšie, pretože pri jeho dokonalom používaní za prvý rok otehotnejú 2 percentá žien, ale pri typickom používaní je to až 18 percent žien. Inými slovami, v reálnom svete počas prvého roka používania hormonálnej antikoncepcie neplánovane otehotnie asi jedna z desiatich žien a pri používaní kondómu takmer dve z desiatich žien. 

Nezabúdajme, že hovoríme o pravdepodobnosti otehotnenia len počas jedného, konkrétne prvého roka používania antikoncepcie. Mnohé ženy však antikoncepciu užívajú oveľa dlhšiu dobu, najčastejšie je to okolo desať rokov. Aj počas týchto ďalších rokov je žena vystavená pravdepodobnosti, že otehotnie, celkové riziko neplánovaného tehotenstva sa teda násobí.4

To, že antikoncepcia nedokáže zabrániť neželanému tehotenstvu, vyplýva aj z iného typu výskumu. Keď sa pýtali matiek, ktoré žiadali o potrat, či otehotneli v čase používania nejakej formy antikoncepcie, väčšina z nich (v závislosti od štúdie 51 až 61 percent) uviedla, že áno.5 Šlo o výskum v rôznych západných krajinách, kde je používanie antikoncepcie rozšírenejšie ako na Slovensku, takže čísla na Slovensku by zrejme boli iné. Ale aj tak je jasné, že antikoncepcia nevie zabrániť neželaným tehotenstvám ani následným potratom.

Koľko detí antikoncepcia zabíja? To nevieme. Vieme však, že pri klasickej hormonálnej antikoncepcii ani jeden z mechanizmov jej účinku nezafunguje u deviatich žien zo sto za prvý rok jej užívania. Koľkokrát zafungoval niektorý z abortívnych účinkov netušíme. No dá sa predpokladať, že je to často. V prípade vnútromaternicových teliesok vylučujúcich meď je toto riziko ešte vyššie, pretože ich hlavný účinok je abortívny. Žiadna oficiálna štatistika tieto stratené životy nezachytáva. Ak by sme teda chceli chrániť životné prostredie človeka, aby sme chránili životy ľudí (vrátane tých pred narodením), hormonálna antikoncepcia je jedným z kľúčových kontaminantov dnešnej doby.

Zdá sa, že antikoncepcia súvisí s potratom ešte inak. Vytvára totiž v mysli ľudí dojem, že sa správajú zodpovedne, že sú aktívni pri ochrane pred neželaným tehotenstvom – preto ak otehotnejú, majú väčší sklon ísť na potrat, ako keby antikoncepciu vôbec nepoužili. Ukážku tohto aspektu antikoncepčnej mentality možno nájsť napríklad v eseji o slávnom huslistovi od americkej filozofky Judith Jarvis Thomsonovej Obrana interrupcií.6 Táto vplyvná esej zo začiatku sedemdesiatych rokov prispela k legalizácii potratov v Amerike, pričom jej hlavný argument spočíva v tom, že potrat nemožno automaticky považovať za úmyselné zabitie dieťaťa, pretože mnohé ženy si neželajú smrť dieťaťa, ale len to, aby viac neboli tehotné. Jedným z pomocných argumentov Thomsonovej je ten, že rodičia nadobúdajú zodpovednosť za život dieťaťa až vtedy, keď túto zodpovednosť na seba dobrovoľne prevezmú. Tu je citát:

„Predpokladajme, že by to bolo takto: semená ľudí sa vznášajú vo vetre ako peľ, a ak otvoríte okná, jedno sa môže dostať dnu a zakoreniť v koberci alebo v čalúnení. Nechcete deti, takže pripevníte na okná jemné sieťky, najlepšie, aké môžete kúpiť. Môže sa však stať, a vo veľmi, veľmi vzácnych prípadoch sa stane, že jedna z mriežok má kaz a semeno vletí dnu a zakorení sa. Má človek-rastlina, ktorý teraz rastie, právo použiť váš dom? Iste nie,“7 domnieva sa filozofka. Na inom mieste sa o zodpovednosti rodičov vyjadruje takto: „V prípade, že prijali všetky rozumné opatrenia proti splodeniu dieťaťa, však nenesú osobitnú zodpovednosť za počaté dieťa len z dôvodu ich biologického vzťahu k nemu.“8

Dovolím si prerozprávať tento argument: keďže rodičia prijali všetky rozumné opatrenia, aby sa vyhli tehotenstvu (teda použili antikoncepciu), nemôžeme od nich rozumne očakávať, že ponesú zodpovednosť za dieťaťa. Preto ho môžu vybrať z tela matky von, hoci sa vie, že pri tom zomrie. Nikto totiž tomuto dieťaťu nedal právo, aby matkine telo takýmto spôsobom používalo. 

Asi to mnohým znie absurdne, veď to absurdné aj je, ale predsa je to podľa mňa názorná ukážka, ako antikoncepčná mentalita vedie k akceptácii potratu. Konzumenti antikoncepcie sa tak veľmi stotožnia s ideou oddelenia spojivého a plodivého významu sexu, že keď otehotnejú, majú pocit, akoby za nič nemohli. Pritom je to presne naopak, tehotenstvo je prirodzeným dôsledkom pohlavného života a dôkazom, že všetko funguje tak, ako má.

Je pravda, že antikoncepcia pri konkrétnom pohlavnom styky znižuje pravdepodobnosť otehotnenia, dokonca výrazne, ale je to len zmenšenie pravdepodobnosti, nie jej vylúčenie. Ľudia vďaka antikoncepcii získajú pocit bezpečia, že ich tabletka ochráni, a následne sú ochotní sa rizikovému správaniu vystaviť na dlhé roky. No predstavte si, že máte doma terárium s jedovatým hadom a syna, ktorý chce hada chytať do ruky. Máte v zásade dve možnosti, práve tak ako pri antikoncepcii – buď chlapcovi poviete, že nesmie strkať ruky k hadovi, lebo inak ho uhryzne, alebo ho naučíte dávať si na ruky bezpečnostné rukavice, ktoré ho budú pred neželaným rizikom chrániť vždy, keď sa bude s hadom hrať. A to až do tej miery, že riziko uhryznutia počas prvého roka hrania sa s hadom klesne na 9 percent. Ktorú cestu by ste si zvolili?

Antikoncepcia však neovplyvňuje len dieťa, ale aj matku. 

Orálna antikoncepcia zvyšuje riziko psychických problémov, zvlášť depresie. Vyplýva to z mnohých doterajších štúdií, jednou z nich je aj nedávna štúdia9 skúmajúca štvrť milióna žien z Veľkej Británie. Zistilo sa v nej, že ženy, ktoré niekedy užívali antikoncepciu, majú vyššie riziko depresie v porovnaní so ženami, ktoré antikoncepciu nikdy neužívali. Najviac depresií bolo zistených na začiatku užívania antikoncepcie (do dvoch rokov od začatia užívania); toto riziko bolo o 79 percent vyššie ako u žien, ktoré antikoncepciu nikdy neužívali. Toto riziko je zvlášť zvýšené, ak antikoncepciu začne užívať dospievajúca žena, teda žena do 20 rokov. Autori upozornili na fakt, že niektoré štúdie nenašli zvýšené riziko depresie. Vysvetľujú to tým, že mnoho žien prestane užívať antikoncepciu práve preto, že im spôsobuje psychické problémy, a zostanú ju užívať len tie, ktorým jej užívanie nevadí. Ak sa teda porovná takáto „očistená“ vzorka žien, rozdiel oproti vzorke žien, ktoré antikoncepciu neužívajú sa nemusí prejaviť. Autori sa preto tohto prístupu vyvarovali. Porovnali aj výsledky 7 354 sesterských dvojíc, u ktorých sú rodinné vplyvy a sklony rovnaké, a na tejto vzorke preukázali, že užívanie antikoncepcie má s nárastom depresie kauzálny súvis.

Problémom je aj zvýšená samovražednosť. Ako vyplýva zo štúdie na takmer pol milióna žien z Dánska, u užívateliek hormonálnej antikoncepcie je dvojnásobne zvýšené riziko pokusu o samovraždu a trojnásobne zvýšené riziko spáchania samovraždy.10

Hormonálna antikoncepcia vplýva aj na fyzické zdravie žien. Táto téma je spracovaná farmaceutom Dr. Jozefom Laurincom v publikácii o hormonálnej antikoncepcii z roku 2021, ktorej jednotlivé texty sú dostupné aj na stránke www.antikoncepcia.org. Ide o kvalitne spracovanú publikáciu s viac ako päťsto odkazmi na odbornú literatúru, dovolím si teda aspoň v skratke sa oprieť o niektoré jej zistenia.

Hormonálna antikoncepcia spôsobuje trombózu a rôzne srdcovo-cievne ochorenia vrátane infarktu, ale aj mozgovú príhodu, čo má neraz za následok smrť mladých žien a dospievajúcich dievčat.11

Hormonálna antikoncepcia ovplyvňuje rakovinu, niektoré formy zmierňuje, iné vyvoláva. Tie, pri ktorých riziko zvyšuje, sú najmä rakovina prsníka, krčka maternice, pečene, ale aj iné formy rakoviny.12

Vráťme sa ešte na chvíľu k deťom. Nie všetky ženy, ktoré otehotnejú počas užívania hormonálnej antikoncepcie, idú na potrat. To znamená, že niekoľko týždňov neúmyselne užívajú antikoncepciu počas tehotenstva, kým zistia, že sú v druhom stave. Dieťa je tak vystavené dávkam syntetických hormónov a zvyšuje sa u neho riziko vrodených vývinových chýb a rakoviny.13 Iné ženy zas otehotnejú krátko po vysadení antikoncepcie, keď je ich telo ešte stále ovplyvnené nedávnym užívaním syntetických hormónov. Aj v takomto prípade sa zistilo zvýšené riziko vývinových chýb dieťaťa a detskej rakoviny.14

Hormonálna antikoncepcia tiež narúša plodnosť ženy. Ženy dlhodobo užívajúce antikoncepciu majú zníženú hrúbku sliznice maternice, ktorá je dôležitá pre uhniezdenie embrya. Pri užívaní antikoncepcie sa tiež zmenšuje objem vaječníkov. Antikoncepcia však môže spôsobiť neplodnosť aj imunologickými mechanizmami.15

Zdá sa však, že antikoncepcia nespôsobuje len neplodnosť samotných užívateliek. Syntetické hormóny sa v prírode rozkladajú oveľa pomalšie ako prírodné hormóny. A tieto syntetické hormóny sa dostávajú do riek aj spodných vôd, kde vplývajú na iné živé organizmy.16

Pred rokmi som bol na prednáške českých pro-life-kolegov, ktorí na školách žiakom púšťali film Hormonálne akvárium. Česká mládež vraj nie je nastavená na prijímanie etických argumentov o antikoncepcii, ale veľmi silno reaguje na argument, že hormóny z antikoncepcie ničia prírodu, spôsobujú vymieranie niektorých druhov rýb a môžu poškodzovať aj plodnosť mužov.

Samozrejme, antikoncepcia nie je jediným kontaminantom, ktorý spôsobuje vymieranie rýb či iných živočíchov. Medzi ďalšie patria plasty, drogy, iné lieky a podobne. Pozrime sa však, na čo upozorňuje Slovenský rybársky zväz vo svojej publikácii Aktuálne problémy a škody v rybárstve:

„Farmaká sú všeobecne biologicky vysokoúčinné látky, čo znamená, že ovplyvňujú organizmy už vo veľmi nízkych koncentráciách. Medzi biologicky najúčinnejšie patria steroidné liečivá (napr. 17α-ethinylestradiol (EE2) a i.). Tieto farmaká sú radené do skupiny látok EDCs, tzn., že v tele organizmov narúšajú syntézu, vylučovanie, transport, viazanie, aktivitu alebo elimináciu prírodných hormónov, ktoré sú zodpovedné za udržovanie homeostázy, reprodukcie a rozvoj organizmu. V humánnej medicíne sa steroidné hormóny používajú na liečbu hormonálnych porúch, najmä pohlavných orgánov. Syntetické steroidy sú ďalej bežne predpisované ako orálna antikoncepcia (EE2 a i.).“17

A čo môžu tieto látky spôsobiť? „Po prieniku do vodného ekosystému môžu steroidné hormóny negatívne pôsobiť na vodné organizmy a krajným prejavom ich prítomnosti môže byť až feminizácia samcov a vznik hermafroditizmu.“18

Hormonálna antikoncepcia obsahuje syntetické hormóny, ktoré blokujú prirodzené hormóny, takže vajíčka nedozrievajú a krvácanie sa spustí len preto, že sa na konci „cyklu“ na niekoľko dní nahradia aktívne hormonálne tabletky za neaktívne placebo, čo vyvolá tzv. krvácanie zo spádu. Je zvykom, že aj pri umelej antikoncepcii výrobcovia nastavili 28 dňový cyklus „pseudomenštruácie“. Možno preto, aby to pôsobilo čo najprirodzenejšie. Ale mohli by to byť aj dva mesiace, celý rok alebo aj iné obdobie.19 Umelé antikoncepčné cyklické krvácanie však nemá nič spoločné so skutočným cyklom ženy. Naopak, cieľom je umelými hormónmi potlačiť prirodzený cyklus plodnosti. No tie isté hormóny, ktoré ovplyvňujú plodnosť, majú vplyv aj na sexualitu ženy ako takú. Mnohé prirodzené danosti, ktoré príroda ženám nadelila, sú antikoncepciou potlačené.

Jednou z vecí, ktoré antikoncepcia u ženy potláča, je schopnosť výberu geneticky vhodného partnera. Mnohé zvieratá majú zjavne lepší čuch ako človek. Ale ani s nami to nie je také stratené. Claus Wedekind dal ženám ovoniavať tričká, v ktorých dve noci spali neznámi muži, a ony potom mali zostaviť rebríček podľa toho, ako sa im jednotlivé vône páčili. Týmto experimentom chcel otestovať, či aj ľudia, rovnako ako hlodavce, používajú čuch pri výbere geneticky najvhodnejšieho partnera. Teda presnejšie, či preferujú partnera, ktorý má čo najodlišnejšie gény zodpovedné za imunitu, aby tak zabezpečili svojmu potomstvu kvalitnú imunitu. Wedekindovi sa podarilo preukázať, že aj dobrovoľníčky v jeho výskume boli priťahované k vôňam mužov s rozdielnou genetikou. Ako však zistil, „tento rozdiel v hodnotení zápachu bol obrátený, keď ženy, ktoré hodnotili zápach, užívali perorálnu antikoncepciu.“20 Inými slovami, ženám užívajúcim antikoncepciu voňali celkom iné tričká, ako tým, ktoré antikoncepciu neužívali. 

Predstavme si teraz, že sa nejaké dievča, ktoré užíva antikoncepciu, zaľúbi do muža a vydá sa. Chce otehotnieť, tak vysadí antikoncepciu. A zrazu zistí, že jej jej muž smrdí. To asi nebude veľmi príjemné zistenie. A začnú jej voňať úplne iní muži.

Janeth Smith vo svojom článku Antikoncepcia: prečo nie?21 spomína aj ďalšie výskumy podobného typu. Jeden z nich, v ktorom sa opäť ovoniavali tričká, rozdelil ženy do dvoch skupín podľa toho, či užívali antikoncepciu, alebo nie. Aj mužov rozdelil do dvoch skupín, pričom do prvej zaradil žiadaných mužov, teda zdravých, agresívnych a zodpovedných. Druhú skupinu tvorili lúzri, ktorí si nevedeli udržať prácu a podobne. Ženy ovoniavali ich tričká, a hádajte, ako to dopadlo. Ženám bez antikoncepcie sa páčili vône úspešných mužov, kým ženám užívajúcim antikoncepciu vône lúzrov.

Ovoniavanie však môže fungovať aj v opačnom smere, čiže, že mužov priťahujú ženy užívajúce antikoncepciu menej ako tie, ktoré si ponechali plodnosť. Naznačuje to výskum na opiciach, ktorý zistil, že samce nemali viac záujem páriť sa so svojimi obľúbenými samicami po tom, ako im bola nasadená antikoncepcia. Začali teda chodiť za inými. Keď nasadili antikoncepciu všetkým samiciam v tlupe, samce stratili záujem o sex so všetkými samicami.22

Zaujímavá je aj otázka, či hormonálna antikoncepcia potláča sexuálnu túžbu. Výsledky výskumu sú rozporuplné, no predsa je viacero štúdií, ktoré to naznačujú.23 Antikoncepcia napríklad potláča tvorbu testosterónu (aj ženy ho majú, ale v menších množstvách ako muži), ktorý pozitívne ovplyvňuje sexuálnu túžbu u žien. Antikoncepcia tiež zvyšuje riziko depresie, čo sa nie vždy rieši vysadením antikoncepcie, ale radšej nasadením antidepresív, ktoré opäť potláčajú libido. 

Dalo by sa zhrnúť, že antikoncepcia znečisťuje životné prostredie nenarodených detí, neraz spôsobuje ich smrť alebo poškodenie. Ničí plodnosť ženy a poškodzuje jej zdravie, psychické aj fyzické. Kazí aj vzťahy medzi mužom a ženou, narúša výber vhodného životného partnera a potenciálne znižuje aj chuť na sex. Znečisťuje našu prírodu syntetickými hormónmi. Antikoncepcia nie je ekologická. A vôbec sa nečudujem, že jej spotreba u nás klesá. A to sme ešte neotvorili otázku etiky ani otázku sociálnych dopadov antikoncepcie, ako antikoncepcia poškodzuje hodnotu ženy (z ktorej robí kvalitnú erotickú pomôcku) a ako poškodila rodinu tým, že umožnila sexuálnu revolúciu. 

Je však pravda, že niekedy „z oprávnených dôvodov manželia môžu chcieť oddeliť časovým odstupom plodenie svojich detí“.24 Kiežby takto vec videlo čo najmenej manželov, veď tá úplne najlepšia metóda regulácie plodnosti je nijaká metóda.

Ak už ale na také niečo manželia vidia vážny dôvod (a tým nemôže byť egoizmus), manželia nemusia zabíjať svoju plodnosť; stačí, keď svoju plodnosť nevyužijú. Práve k tomu slúžia metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, ktoré sú založené na sledovaní plodných a neplodných dní. 

Niekto by mohol povedať, že antikoncepcia a prirodzené metódy sú to isté. Ani vtedy nechceš dieťa, ani vtedy, tak v čom je rozdiel? 

Tu treba povedať, že sledovanie plodných a neplodných dní samo osebe nie je nič zlé a táto metóda je eticky prípustná. Plodnosť, ktorá je dobrá, sa tým nijako neničí, len sa čas plodnosti nevyužije na reprodukčné aktivity. Tieto metódy sa koniec koncov dajú použiť aj na dosiahnutie tehotenstva. Ako hovorí Katechizmus: „Tieto metódy rešpektujú telo manželov, napomáhajú ich vzájomnú nežnosť a podporujú výchovu k pravej slobode.“25

Antikoncepcia však zabíja plodnosť, ktorá je dobrom a veľkým darom, a preto nemôže byť nikdy akceptovaná, hoci by bola používaná aj s dobrým účelom. Účel totiž nesvätí prostriedky. Je to, ako keď chce niekto schudnúť. Môže si buď odrieknuť jedlo (a ideálne pridať pohyb), alebo si jedlo neodriekne, ale sa vždy po jedle vyvracia. Pri bulímii aj pri antikoncepcii sa ľudské telo (teda osoba, lebo naše telo, to sme my sami) použije ako nástroj na dosiahnutie slasti. A k osobe, či už k sebe, alebo k druhému, sa nemôžeme správať ako k nástroju.

No v niečom môžu byť prirodzené metódy rovnako neprípustné, ako aj antikoncepcia. Ani prostriedky totiž nesvätia účel. Tak antikoncepcia, ako aj prirodzené metódy, môžu byť použité nelegitímne, napríklad s egoistickým cieľom. Čo to presne znamená Cirkev do detailu nehovorí, a necháva to najmä na svedomí manželov. 

Prirodzené metódy však majú jednu výhodu. V plodných dňoch je túžba po milovaní spravidla najsilnejšia. A tak je váha dôvodov pre odďaľovanie počatia pravidelne testovaná. Ak je dôvod slabý, neobstojí v konkurencii s prirodzenou túžbou manželov darovať sa v plnosti, aj so svojou plodnosťou. Niet potom divu, že mnohí manželia, ktorí používajú prirodzené metódy, majú viac detí. A keď ich už večer vidia všetky spinkať, povedia si, hľa, je to veľmi dobré.


Článok vyšiel v časopise Verbum 3/2023

Ilustračná fotka: Flickr, Nom & Malc: 175 Stanier Family, licencia CC BY-NC-ND 2.0 Deed

_______________ 

1 Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach, 26. októbra 2013. Dostupné na internete: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-predaju-a-vydaju-pripravkov-hormonalnej-antikoncepcie

2 WALLENFELS, Ivan. Slovo gynekológa. In Hormonálna antikoncepcia. Viete, že…, 2. rozšírené vydanie. Aliancia za život, o. z., 2021.

3 TRUSSELL, J. Contraceptive Efficacy. Glob. libr. women’s med. (ISSN: 1756-2228) 2014; DOI 10.3843/GLOWM.10375. Dostupné na internete: https://www.glowm.com/section-view/heading/Contraceptive%20Efficacy/item/374

4 Ako v záveroch už spomenutého článku píše James Trussel: „Aj nízke ročné riziko otehotnenia znamená vysoké kumulatívne riziko otehotnenia počas celoživotného užívania. Napríklad ročná pravdepodobnosť otehotnenia 3 % znamená 26 % pravdepodobnosť otehotnenia počas 10 rokov.“

5 DANIŠKA, Patrik. Antikoncepcia nedokáže zabrániť neželanému tehotenstvu, apríl 2015. Dostupné na internete: https://www.hfi.sk/blog/patrik-daniska/237-antikoncepcia-nedokaze-zabranit-nezelanemu-tehotenstvu

6 THOMSONOVÁ, Judith Jarvis. Obrana interrupcií. In Právo ženy? Štúdie o problematike interrupcií. Bratislava : KALLIGRAM, 2004.

7 THOMSONOVÁ, Judith Jarvis. Obrana interrupcií. In Právo ženy? Štúdie o preblematike interupcií. Bratislava : KALLIGRAM, 2004, s. 35.

8 Ibid, s. 35.

9 JOHANSSON, T., VINTHER LARSEN, S., BUI, M., W., E. Ek, KARLSSON, T., JOHANSSON, Å. (2023). Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 32, E39. doi:10.1017/S2045796023000525.

10 SKOVLUNDOVÁ, Ch. W., MØRCHOVÁ, L. S., KESSING, L. V., LANGE, T., LIDEGAARD, Ø. Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. In American Journal of Psychiatry. 2018 Apr 1;175(4):336-342. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17060616.

11 LAURINEC, J. HAK a riziko náhleho úmrtia. In Hormonálna antikoncepcia. Viete, že…, 2. rozšírené vydanie. Aliancia za život, o. z., 2021 (ďalej aj „Laurinec“). Dostupné aj na internete: https://www.antikoncepcia.org/?p=19

12 HAK a onkologické ochorenia (Laurinec). Dostupné na internete: https://www.antikoncepcia.org/?p=304

13 Neúmyselné užívanie orálnej HAK počas tehotenstva a riziko vrodených vývinových chýb a vývinu detskej rakoviny u potomkov (Laurinec). Dostupné na internete: https://www.antikoncepcia.org/?p=61

14 Vrodené vývinové chyby a detské rakoviny u detí, ktorých matky otehotneli krátko po ukončení používania orálnej antikoncepcie (Laurinec). Dostupné na internete: https://www.antikoncepcia.org/?p=68

15 Vplyv HAK na plodnosť a reprodukčné orgány ženy (Laurinec). Dostupné na internete: https://www.antikoncepcia.org/?p=322

16 K tejto téme pozri: Vplyv HAK na životné prostredie (Laurinec). Dostupné na internete: https://www.antikoncepcia.org/?p=362

17 Slovenský rybársky zväz: Aktuálne problémy a škody v rybárstve, str. 78. Vydané v roku 2016. Dostupné na internete: https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2016/12/Skody_v_rybarstve_web_4.pdf

18 Ibid.

19 Dr. LIJI, Thomas, MD. The Effects of Continuous Contraceptive Pill Taking, In Medical News, Feb. 2022. Dostupné na internete: https://www.news-medical.net/health/The-Effects-of-Continuous-Contraceptive-Pill-Taking.aspx

20 WEDEKIND, Claus, SEEBECK, Thomas, BETTENSOVÁ, Florence, PAEPKE, Alexander J. 1995 MHC-dependent mate preferences in humans Proc. R. Soc. Lond. B.260245–249. Dostupné na internete: http://doi.org/10.1098/rspb.1995.0087

21 SMITHOVÁ, Janeth. Contraception: Why Not? Dostupné na internete: https://www.catholiceducation.org/en/controversy/common-misconceptions/contraception-why-not.html

22 Ibid.

23 Napríklad MALMBORGOVÁ, A., PERSSON, E., BRYNHILDSEN, J., HAMMAR, M. Hormonal contraception and sexual desire: A questionnaire-based study of young Swedish women. In The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. 2016;21(2):158-67. doi: 10.3109/13625187.2015.1079609. Epub 2015 Aug 27. PMID: 26406399. Alebo WALLWIENER, M., WALLWIENEROVÁ, L. M., SEEGER, H., MUECK, A. O., ZIPFEL, S., BITZER. J., WALLWIENER, Ch.W. Effects of sex hormones in oral contraceptives on the female sexual function score: a study in German female medical students. Contraception. 2010 Aug; 82(2):155-9. doi: 10.1016/j.contraception.2009.12.022. Epub 2010 Feb 10. PMID: 20654756.

24 KKC 2368.

25 KKC 2370.